HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Aktuálně z činnosti výboru a sekretariátu FoS ČR

Do nového tisíciletí vstoupil výbor FoS ČR (a spolu s ním i sekretariát) s novými tvářemi, novými úkoly a novými předsevzetími. Na jednání výboru ve Strážnici přednesli jeho členové svoje představy o činnosti na jednotlivých úsecích práce a přístupech, jak jednotlivé úkoly naplňovat v praxi. Začátkem února se také poprvé sejdou odborné komise pro jednotlivé oblasti práce. Po odchodu paní Dany Doušové, která v sekretariátu pracovala jen velmi krátce, nastoupila na místo sekretářky sdružení slečna Ludmila Kukalová. Od února nastupuje v sekretariátu civilní službu Tomáš Vašut, který bude mít mimo jiné na starost koordinaci zahraničních aktivit sdružení. Koncem ledna vstoupila ve svazek manželský naše bývalá sekretářka Lenka Marková. Přejeme jí i touto cestou hodně štěstí a spokojenosti.
Sekretariát pokračoval v přípravě majoritních akcí sdružení s důrazem na přípravu reprezentačního IV. národního krojového plesu FoS ČR, který se uskuteční v sobotu 17. února v Domě kultury ve Žďáru nad Sázavou. Věříme, že i letošní ples se setká s příznivými ohlasy členů souborů i žďárské veřejnosti.
Řadu úkolů plnil sekretariát v oblasti hospodaření a finančních záležitostí. Byla zpracována uzávěrka hospodaření a vyúčtování dotací, které sdružení obdrželo na rok 2000. Souběžně s nimi sekretariát zpracovával další žádosti o dotace na rok 2001. Řada jednání byla vedena také s možnými sponzory sdružení. Z oblasti financí jedna příznivá zpráva: do druhého kola jednání byla zařazena naprostá většina žádostí o dotace MŠMT na zahraniční výměny v roce 2001 (celkem 19 žádostí v celkové částce více než 400.000,- Kč).
Postupně nám docházejí platby členských příspěvků a paušální poplatky OSA. Jsme rádi (a děkujeme Vám), že platby bankovním převodem jsou ve většině případů provázeny avízem, které nám umožní příslušná data dešifrovat. Plátcům jsou obratem zasílána příslušná povolení k bezplatnému provozování hudebních děl v roce 2001. Na rok 2001 jsou již také vytištěny členské průkazy FoS ČR a od února budou rozesílány souborům, které příspěvky uhradily. Postupně se plní mezery v e-mailovém adresáři souborů a komunikace se soubory se přenáší z písemné pošty na její podstatně rychlejší a pro sdružení bezplatnou e-mailovou alternativu.
Po několika letech se zvýšilo předplatné časopisu Folklor. Náklady na jeho výrobu a hlavně distribuci neustále rostou a sdružení nemá dostatek zdrojů k jejich krytí. Roční předplatné činí tedy v současné době pro tuzemské předplatitele (nečleny sdružení) 318,- Kč, pro zahraniční je ještě dražší. Např. do USA stojí jen odeslání jednoho čísla 90,- Kč. To však nic nemění na skutečnosti, že členové sdružení budou i nadále dostávat Folklor zdarma. K vydání se připravuje tradiční Kalendář akcí - Folklorní akce v ČR 2001 a další tituly.

Jiří Pokorný

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 08.03.2001

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA