HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Aktuálně z činnosti výboru a sekretariátu FoS ČR

Do nového tisíciletí vstoupil výbor FoS ČR (a spolu s ním i sekretariát) s novými tvářemi, novými úkoly a novými předsevzetími. Na jednání výboru ve Strážnici přednesli jeho členové svoje představy o činnosti na jednotlivých úsecích práce a přístupech, jak jednotlivé úkoly naplňovat v praxi. Začátkem února se také poprvé sejdou odborné komise pro jednotlivé oblasti práce. Po odchodu paní Dany Doušové, která v sekretariátu pracovala jen velmi krátce, nastoupila na místo sekretářky sdružení slečna Ludmila Kukalová. Od února nastupuje v sekretariátu civilní službu Tomáš Vašut, který bude mít mimo jiné na starost koordinaci zahraničních aktivit sdružení. Koncem ledna vstoupila ve svazek manželský naše bývalá sekretářka Lenka Marková. Přejeme jí i touto cestou hodně štěstí a spokojenosti.
Sekretariát pokračoval v přípravě majoritních akcí sdružení s důrazem na přípravu reprezentačního IV. národního krojového plesu FoS ČR, který se uskuteční v sobotu 17. února v Domě kultury ve Žďáru nad Sázavou. Věříme, že i letošní ples se setká s příznivými ohlasy členů souborů i žďárské veřejnosti.
Řadu úkolů plnil sekretariát v oblasti hospodaření a finančních záležitostí. Byla zpracována uzávěrka hospodaření a vyúčtování dotací, které sdružení obdrželo na rok 2000. Souběžně s nimi sekretariát zpracovával další žádosti o dotace na rok 2001. Řada jednání byla vedena také s možnými sponzory sdružení. Z oblasti financí jedna příznivá zpráva: do druhého kola jednání byla zařazena naprostá většina žádostí o dotace MŠMT na zahraniční výměny v roce 2001 (celkem 19 žádostí v celkové částce více než 400.000,- Kč).
Postupně nám docházejí platby členských příspěvků a paušální poplatky OSA. Jsme rádi (a děkujeme Vám), že platby bankovním převodem jsou ve většině případů provázeny avízem, které nám umožní příslušná data dešifrovat. Plátcům jsou obratem zasílána příslušná povolení k bezplatnému provozování hudebních děl v roce 2001. Na rok 2001 jsou již také vytištěny členské průkazy FoS ČR a od února budou rozesílány souborům, které příspěvky uhradily. Postupně se plní mezery v e-mailovém adresáři souborů a komunikace se soubory se přenáší z písemné pošty na její podstatně rychlejší a pro sdružení bezplatnou e-mailovou alternativu.
Po několika letech se zvýšilo předplatné časopisu Folklor. Náklady na jeho výrobu a hlavně distribuci neustále rostou a sdružení nemá dostatek zdrojů k jejich krytí. Roční předplatné činí tedy v současné době pro tuzemské předplatitele (nečleny sdružení) 318,- Kč, pro zahraniční je ještě dražší. Např. do USA stojí jen odeslání jednoho čísla 90,- Kč. To však nic nemění na skutečnosti, že členové sdružení budou i nadále dostávat Folklor zdarma. K vydání se připravuje tradiční Kalendář akcí - Folklorní akce v ČR 2001 a další tituly.

Jiří Pokorný

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 08.03.2001

Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA