HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Národní dny sportu a kultury

Uspořádat Národní dny sportu a kultury 2000 (NDSK 2000) a zařadit je do kontextu akcí připravovaných pro poslední rok druhého milénia, bylo společným rozhodnutím většiny občanských sdružení v tělovýchově a sportu. Proto iniciátory NDSK 2000 bylo mile přijato rozhodnutí Folklorního sdružení ČR účastnit se akcí zařazených do jejich programu.
Je potěšující, že naše veřejnost považuje tělovýchovu a sport za specifickou součást našich kulturních tradic a řadí je mezi významné hodnoty českého národa.
Záštitu nad NDSK 2000 převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, hlavní město Praha a Český olympijský výbor. Programové zaměření Národních dnů sportu a kultury 2000 bylo orientováno především do okresů a měst, kde se očekávalo, že programy přispějí k rozvoji občanského života, spolkových tradic a činorodého života. V převážné většině okresů a v některých městech byly ustaveny společné organizační výbory, které soustřeďovaly nabídky občanských tělovýchovných a sportovních sdružení k sestavení společného programu.
Folklorní sdružení ČR, které sdružuje velké množství nejen dětských a mládežnických folklorních souborů, ale též kolektivů, v nichž jsou sdruženi dospělí občané, doporučilo zapojení těchto svých složek do místních programů, neboť pohyb, hudba a zpěv patřily vždy k radostným aktivitám mládí. Soubory Folklorního sdružení ČR v řadě měst a obcí velmi významně obohatily program akcí NDSK 2000, připravovaných pro širokou veřejnost. Samostatným vystoupením se folklorní soubory velmi úspěšně prezentovaly také na vyvrcholení NDSK 2000 na XIII. všesokolském sletu v Praze. Folklorní sdružení se významně podílelo také na ukončení Národních dnů sportu a kultury 2000, jímž se stal minulý ročník Festivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem v Luhačovicích.
Dne 25. ledna 2001 se v jednacím sále Senátu Parlamentu ČR naposledy sešli pořadatelé Národních dnů sportů a kultury 2000, aby společně vyhodnotili jejich průběh a ocenili ty spolupracovníky a organizace, kteří se nejvíce zasloužili o zdar a úspěch celé akce. Ocenění obdrželo také Folklorní sdružení ČR a z řad našich členů Věra Haluzová, Anna Buroňová, Josef Hanák a Jiří Pokorný. Nejen jim, ale všem oceněným, mezi nimiž byl např. také Jan Čumpelík, k uznání jejich práce blahopřejeme.

Miloslav Tempír

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 08.03.2001

Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
    FOLKLORNÍ AKCE
      TURISTIKA