HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Národní dny sportu a kultury

Uspořádat Národní dny sportu a kultury 2000 (NDSK 2000) a zařadit je do kontextu akcí připravovaných pro poslední rok druhého milénia, bylo společným rozhodnutím většiny občanských sdružení v tělovýchově a sportu. Proto iniciátory NDSK 2000 bylo mile přijato rozhodnutí Folklorního sdružení ČR účastnit se akcí zařazených do jejich programu.
Je potěšující, že naše veřejnost považuje tělovýchovu a sport za specifickou součást našich kulturních tradic a řadí je mezi významné hodnoty českého národa.
Záštitu nad NDSK 2000 převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, hlavní město Praha a Český olympijský výbor. Programové zaměření Národních dnů sportu a kultury 2000 bylo orientováno především do okresů a měst, kde se očekávalo, že programy přispějí k rozvoji občanského života, spolkových tradic a činorodého života. V převážné většině okresů a v některých městech byly ustaveny společné organizační výbory, které soustřeďovaly nabídky občanských tělovýchovných a sportovních sdružení k sestavení společného programu.
Folklorní sdružení ČR, které sdružuje velké množství nejen dětských a mládežnických folklorních souborů, ale též kolektivů, v nichž jsou sdruženi dospělí občané, doporučilo zapojení těchto svých složek do místních programů, neboť pohyb, hudba a zpěv patřily vždy k radostným aktivitám mládí. Soubory Folklorního sdružení ČR v řadě měst a obcí velmi významně obohatily program akcí NDSK 2000, připravovaných pro širokou veřejnost. Samostatným vystoupením se folklorní soubory velmi úspěšně prezentovaly také na vyvrcholení NDSK 2000 na XIII. všesokolském sletu v Praze. Folklorní sdružení se významně podílelo také na ukončení Národních dnů sportu a kultury 2000, jímž se stal minulý ročník Festivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem v Luhačovicích.
Dne 25. ledna 2001 se v jednacím sále Senátu Parlamentu ČR naposledy sešli pořadatelé Národních dnů sportů a kultury 2000, aby společně vyhodnotili jejich průběh a ocenili ty spolupracovníky a organizace, kteří se nejvíce zasloužili o zdar a úspěch celé akce. Ocenění obdrželo také Folklorní sdružení ČR a z řad našich členů Věra Haluzová, Anna Buroňová, Josef Hanák a Jiří Pokorný. Nejen jim, ale všem oceněným, mezi nimiž byl např. také Jan Čumpelík, k uznání jejich práce blahopřejeme.

Miloslav Tempír

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 08.03.2001

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA