HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Poděkování a kytička od souborů k jubileu Hanky Laudové

PhDr. Hannah Laudová, CSc. (narozená 6. ledna 1921 v Libštátě, okres Semily) vystudovala estetiku a národopis na FF UK v Praze a převážnou část svého života působila jako vědecká pracovnice Ústavu etnografie a folkloristiky ČSAV v Praze. Záhy na sebe upozornila jako mimořádná osobnost v oboru taneční folkloristiky, studia a výkladu geneze lidové tvorby i jako autorka souhrnných studií o lidové kultuře a zvláště o lidových tancích v době národního obrození, o tradicích lidových slavností v širokých historických a společenských souvislostech, o vztahu lidového tance a lidového divadla aj.
Patří k neopakovatelné generaci, které se v poválečných letech podařilo v obdivuhodném rozsahu a s ojedinělým zaujetím hledat, nacházet a znovu oživovat alespoň část toho, co naši předkové v oblasti lidových tanců a hudby vytvořili a co bylo posléze podchyceno v různých sbírkách, zápisech a jiných pramenech. Jistě bude při jubileu Hannah Laudové všech těchto významných počinů odborně vzpomenuto. Pro nás, členy souborů, kteří obdivují rozsah vědecké činnosti PhDr. H. Laudové a kteří hledají v její celoživotní práci inspiraci, poučení i vlastní kritické ohlédnutí, je významné a radostné, že bude zpracována bibliografie její publikační činnosti.
Intenzivní vědecká práce dr. H. Laudové byla od prvopočátků nedílně provázena aktivní a soustavnou spoluprací s řadou souborů a při přípravě nejrůznějších folklorních festivalů, koncertů a jiných akcí. Ráda vzpomenu, že patří k zakládajícím členům Vycpálkova souboru.
Z posledních let uveďme alespoň práci v různých programových radách festivalů a zejména její významný odborný i organizační podíl na koncepci, přípravě i realizaci rozsáhlého videoprojektu Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska. Tento počin, vedle velké vlastní dokumentační a pedagogické hodnoty, zůstane dlouhodobým zdrojem podnětů pro naše soubory a jejich příští generace.
Mluvíme až doposud o obdivu a uznání k rozsáhlé práci. Se stejným uznáním, obdivem a navíc s citovým vztahem a upřímnou vděčností vzpomeňme i jejích vzácných osobních a lidských vlastností - skromnosti, nezištnosti a obětavosti, s nimiž je vždy připravena ochotně, povzbudivě a inspirativně pomoci a poradit.
Se stejně otevřeným srdcem, s jakým jubilantka PhDr. Hannah Laudová nám, souborům celý život pomáhá i naslouchá, přejeme s vděčností do dalších let zdraví, hodně elánu, radosti ze života a nepomíjející lehký taneční krok!

Jana Rychtová

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 08.03.2001

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA