HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

SEARCHING
Searching centrum
Encyklopedia FoS
BASIC INFORMATION
Základní informace o FoS ČR
Authorities of The FoS ČR
Folklore festivals
Folklorní soubory
Folklorní sdruzení
Personalities of The FoS ČR
Magazine FOLKLORE
Novelties, news,...
Subsidies supplied
Folklore materials
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Festivaly C.I.O.F.F.
Festivaly I.O.V.
Offers from abroad
Offers abroad
Youth exchanges
Circles
Half-circles
Czech CENTRES
Služby pro turisty
Kultura a zábava
Památky a architektura
Turistické možnosti
Přírodní zajímavosti
Sport a relaxace
PARTNEŘI PROJEKTU
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Poděkování a kytička od souborů k jubileu Hanky Laudové

PhDr. Hannah Laudová, CSc. (narozená 6. ledna 1921 v Libštátě, okres Semily) vystudovala estetiku a národopis na FF UK v Praze a převážnou část svého života působila jako vědecká pracovnice Ústavu etnografie a folkloristiky ČSAV v Praze. Záhy na sebe upozornila jako mimořádná osobnost v oboru taneční folkloristiky, studia a výkladu geneze lidové tvorby i jako autorka souhrnných studií o lidové kultuře a zvláště o lidových tancích v době národního obrození, o tradicích lidových slavností v širokých historických a společenských souvislostech, o vztahu lidového tance a lidového divadla aj.
Patří k neopakovatelné generaci, které se v poválečných letech podařilo v obdivuhodném rozsahu a s ojedinělým zaujetím hledat, nacházet a znovu oživovat alespoň část toho, co naši předkové v oblasti lidových tanců a hudby vytvořili a co bylo posléze podchyceno v různých sbírkách, zápisech a jiných pramenech. Jistě bude při jubileu Hannah Laudové všech těchto významných počinů odborně vzpomenuto. Pro nás, členy souborů, kteří obdivují rozsah vědecké činnosti PhDr. H. Laudové a kteří hledají v její celoživotní práci inspiraci, poučení i vlastní kritické ohlédnutí, je významné a radostné, že bude zpracována bibliografie její publikační činnosti.
Intenzivní vědecká práce dr. H. Laudové byla od prvopočátků nedílně provázena aktivní a soustavnou spoluprací s řadou souborů a při přípravě nejrůznějších folklorních festivalů, koncertů a jiných akcí. Ráda vzpomenu, že patří k zakládajícím členům Vycpálkova souboru.
Z posledních let uveďme alespoň práci v různých programových radách festivalů a zejména její významný odborný i organizační podíl na koncepci, přípravě i realizaci rozsáhlého videoprojektu Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska. Tento počin, vedle velké vlastní dokumentační a pedagogické hodnoty, zůstane dlouhodobým zdrojem podnětů pro naše soubory a jejich příští generace.
Mluvíme až doposud o obdivu a uznání k rozsáhlé práci. Se stejným uznáním, obdivem a navíc s citovým vztahem a upřímnou vděčností vzpomeňme i jejích vzácných osobních a lidských vlastností - skromnosti, nezištnosti a obětavosti, s nimiž je vždy připravena ochotně, povzbudivě a inspirativně pomoci a poradit.
Se stejně otevřeným srdcem, s jakým jubilantka PhDr. Hannah Laudová nám, souborům celý život pomáhá i naslouchá, přejeme s vděčností do dalších let zdraví, hodně elánu, radosti ze života a nepomíjející lehký taneční krok!

Jana Rychtová

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 08.03.2001

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA