HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Frýdeckomístecká Ostravička do milénia s novým programem

Premiéra nového pořadu folklorního souboru Ostravička v pátek 24. listopadu 2000 naplnila kino Petra Bezruče v Místku do posledního místečka. Reakce publika, častý spontánní potlesk při scénách, rytmický doprovod tanců, zájem diváků je velkou kytičkou věnovanou Mgr. Marii Novákové a dalším spolupracovníkům na novém pořadu, ale i celému tanečnímu souboru a muzikám. Velmi dobrý ohlas na nový program potvrdily i další akce, které proběhly do konce roku, na kterých se ještě Ostravička představila.
Dětský a dnes i mládežnický folklorní soubor Ostravička z Frýdku-Místku se na nové tisíciletí připravil velmi důkladně. Větší část loňského roku byla zaměřena na tvorbu a nácvik nového, široce koncipovaného programu, kterým chtěla Ostravička ukázat, že po osmnáctileté činnosti je zde soubor, který skutečně patří ke špičkovým reprezentantům dětského folkloru v Pobeskydí. Základem byl především náročný scénář a choreografie, které využívají bohatých zkušeností z dlouholeté práce s dětmi i zkušenosti ze zahraničních zájezdů. Soubor Českou republiku reprezentoval mimo jiné v posledních dvou letech v Turecku, na Slovensku, v Rakousku, na Sicílii, v Maroku, na konci roku to bylo předvánoční Polsko, a to je výsledek náročné práce celého kolektivu.
Příprava je náročná časově i fyzicky. Děti mají během roku třikrát v týdnu taneční zkoušku doplněnou i gymnastikou a minimálně dvakrát týdně zpěv pod vedením Radky Kulichové, která má v novém programu na starosti hlasovou přípravu.
Velký kus práce v přípravě nového programu se udělal na letním soustředění ve Frýdlantě nad Ostravicí. Soubor je dnes složen ze čtyř tanečních skupin různých věkových kategorií a divákům se představily i jeho dvě muziky. Mladší muzika s primášem Matějem Slivoníkem pracuje intenzívně od jara a na koncertě i vystoupeních již odvádí dobré výsledky, starší muzika s primáškou Monikou Votoupalovou doprovází dvě taneční skupiny. Obě muziky pracují pod vedením Kamily Sněhotové.
Celovečerní pořad má dvě výrazné části, které na sebe navazují. První je více založena na hravých prvcích, vybírá vtipné a neotřelé popěvky, škádlivky, využívá dětské hravosti a bezprostřednosti a diváka strhne svou dynamikou a spádem. Druhá je z počátku pomalejší, nechává vyniknout textům písní, sleduje již jakési dozrávání - přechod od hravosti raného dětství k vážnějšímu chápání života, i když poučení od starších chlapců je někdy drsnějšího charakteru. Zklidnění vede k hlubšímu pochopení sólově předvedených textů, k vychutnání lahody jazyka a chvilce melancholického vzpomínání na rozpaky dozrávání mladého člověka. Závěr je však zase strhující, manifestuje radost ze života, vstup do dospělosti výraznými tanečními čísly.
Zvláštní pozornost si zaslouží především fakt, že je zde celá řada nových a vtipných hravých prvků, které však logicky vychází z hravosti dětí a lidového prostředí, nevnáší zde, v tvrdé konkurenci folklorních souborů s TV a baviči, laciné a cizorodé prvky. Zaujme spíše citlivé zacházení s folklorním materiálem, zdůraznění jeho estetické stránky, schopnost tlumočit hluboké etické momenty lidového společenství. Zaujme výběr písní, pořekadel, herních vstupů..., přitom je prostor i pro plné vyznění písňové kvality. Kompozice scény plně využitá, je barevná, nápaditá, choreografie plně využívá celý prostor. K celému dojmu pomáhají i jednoduše, ale citlivě řešené oděvní prvky, spíše se jen inspirující zbytky krojové tradice. Pochvalu zaslouží hlavně "velká" muzika, která táhla hudební část večera, a také nápaditá instrumentace herních scén.
Tradičně již Ostravička vychází z písňového a folklorního bohatství regionu na moravskoslovenské hranici, a tak do svého programu, ale i do světa, vnáší nejen kus naší domoviny, ale i kus solidarity a přátelství, které novou hranicí nezaniká. Nový program jistě zaujme na vystoupeních u nás i na plánovaných cestách do zahraničí, a tak lze přát 140 člennému souboru a kolektivu organizátorů hodně sponzorů, aby umění Pobeskydí potěšilo a zazářilo i v cizině.

Karel Bogar

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 08.03.2001

Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
    FOLKLORNÍ AKCE
      TURISTIKA