HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

LETNÍ TÁBORY

Obecná ustanovení :
Prostředky dotací MŠMT jsou určeny na podporu činnosti občanských sdružení dětí a mládeže u táborové činnosti pouze děti do 18 let (za limitující se považuje vždy příslušné věkové hranice v den zahájení akce dosažení).
Dotace jsou bohužel omezené a přísně účelově vázané. Ve všech případech čerpání dotace platí, že stát přispívá na dotovanou akci jen určitou (procentuálně vymezenou ) částí prostředků a žadatel musí prokázat celkové náklady na akci. Na dotaci není právní nárok a sekretariát FoS ČR není povinen dokumentovat příčiny nevyhovění žádosti. Každý členský soubor, který splňuje dané podmínky, může žádat o dotaci ve všech obhájených oblastech a to u každé žádosti na samostatném formuláři. V případě úspěchu obdrží soubor do 30. 6. 2002 "Rozhodnutí", které je ve všech ohledech závazné. V případě neuskutečnění akce nebo nevyužití částky dané rozhodnutím, jste povinni tuto skutečnost ohlásit na sekretariát FoS ČR v co nejkratší době.
Dotace může být poskytnuta
1. Pouze členskému souboru FoS ČR, který uhradil v letech 2001 a 2002 členské příspěvky.
2. Pouze dětem a mládeži do 18 let (rozhodující je dosažení věkové hranice v den zahájení tábora). Účastníci tábora musí být občany ČR nebo děti běženců z utečeneckých táborů.
3. Na tábory, které se budou konat v období letních prázdnin (tj. od 29.6. - 1.9.2002) a délka tábora bude v rozmezí 7 až 21 dnů, započítává se den příjezdu a odjezdu.
4. Na tábor na území ČR, provozovatelem musí být členský soubor FoS ČR.
5. Uvádět finační podporu MŠMT ČR
6. Na táborovou činnost všeobecně na nájemné za pozemek, nákup potravin, tábornických a sportovních potřeb a na úhradu nákladů na dopravu účastníků tábora. Použitá dotace nesmí přesáhnout 70% celkových nákladů tábora. Součástí celkových nákladů mohou být i ostatní výdaje.
7. Dotaci lze přidělit pouze právnické osobě, a to souboru, nikoli zřizovateli k vyúčtování je nutné přiložit doklad o přidělení IČO!
Žádost nutno zaslat na sekretariát FoS ČR do 15. 5. 2002.
V případě změny či neuskutečnění tábora neprodleně informujte sekretariát FoS ČR.
Dotaci nelze používat na příměstské tábory!
Osnova vyúčtování dotace: a) kopie všech účetních dokladů tábora (tzn. 100% nákladů)
b) doklady označené, vypsané sečtené v součetce
c) seznam účastníků včetně trvalého bydliště a rodného čísla
d) písemné zhodnocení tábora
e) nezapomenout uvést aktuální bankovní spojení
f) uzávěrka pro vyúčtování tábora se všemi náležitostmi do 30. září 2002
Pozor : od letošního roku platí, že (odpovědní) hlavní vedoucí budou (splňovat) absolvovat kurz přípravy, (vedoucích) organizovaný akreditovanou organizací.
Splnění tohoto předpokladu vedoucí potvrdí přiložením příslušného osvědčení k žádosti o dotaci (tzn. do 15. 5. 2002) - doklady musí být k dispozici po dobu tábora.
Případné dotazy, upřesnění a nejasnosti konzultujte telefonicky se sekretariátem FoS ČR (ekonomka, předseda - tel. 02/24102218), případně při předem domluvené osobní návštěvě s vedoucím sekretariátu.

Eva Oravcová v.r.
ekonomka FoS ČR

Dr. Jiří Pokorný v.r.
vedoucí sekretariátu FoS ČR

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 11.04.2002 v 11:04 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA