HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť 2002

DOMAŽLICE: Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť mají svůj termín v kulturním kalendáři vždy první víkend po 10. srpnu, tedy po sv. Vavřinci. V letošním roce se koná 47. ročník těchto folklorních slavností ve dnech 10. a 11. srpna.
Poohlédneme-li se do historie, zjistíme, že v Domažlicích se slavily poutě tři. Hořejší předměstí - pouť Nanebevzetí Panny Marie, Týnské předměstí - pouť na sv. Jána a zbytek Domažlic, táhnoucí se po pravém břehu Zubřiny slavil pouť na sv. Vavřince. V paměti mnoha lidí, a to nejen na Chodsku, je památná pouť v roceč 1939, která se stala celonárodní vlasteneckou manifestací proti nastupující hrozbě druhé světové války. Za účasti řady osobností veřejného a kulturního života ( např. tehdejší vládní komisař Domažlic JUDr. O. Kalandra, spisovatel Jan Vrba, akademický malíř František Michl, učitel a národopisec Rudolf Svačina ap. ) byl připraven bohatý kulturní program v samotném městě i na Veselé Hoře u kostelíku sv. Vavřince. Památná řeč Msgr. Staška se četla po celém území naší republiky a posilovala lid v národní jednotě proti Hitlerovi. Chodsko s uchovaným bohatstvím krojů, lidových obyčejů s nářečím a muziky, vždy přitahovalo pozornost četných představitelů kulturního života našeho národa. V boji s národnostním nadprávím Němců v rakouské monarchii se stalo symbolem úspěšného odolání venkovského lidu proti germanizačním snahám. Díky Jiráskovým Psohlavcům pak vstoupilo do národního podvědomí jako staletý strážce zemských bran, jazyka i odvěkých práv Čechů na svobodný život ve své zemi. Vavřinecká pouť, kde se scházeli zástupci téměř všech chodských vsí, svým národopisným svérázem ztělesňovala tyto ideály, vycházející přímo z nitra národa. Proto se stávala přitažlivější pro návštěvníky odjinud, proto přitahovala osobnosti kulturního i veřejného života.
Po roce 1948 tehdejší vládní činitelé využili věhlas Vavřinecké poutě a na dlouhá léta se původně církevní pouť stala národopisnou slavností s politickým podtextem ( manifestací ). Dnes město Domažlice užívá oba názvy, tedy Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť. Kromě církevních obřadů v kostele na Vavřinečku a ve městě, se koná řada kulturních, sportovních a společenských akcí doplněné tradiční pouťovou zábavou - lidovými atrakcemi, jarmarkem, výstavami ap. Tak jak se mění život naší země, změnil se i život chodského lidu. Repertoár národopisných souborů z Mrákova, Postřekova, Klenčí, Konrádyho dudácké muziky i Domažlické dudácké muziky Josefa Kuneše, je obohacován novodobými, mnohdy komerčními prvky, které nesou požadavky divácké obce. Návštěvníci sem přijíždějí nejen z celé republiky, ale i z ciziny, zvláště ze sousedního Bavorska, právě díky folklorním pořadům.
V letošním roce 2002 byly naše slavnosti zařazeny mezi nejvýznamnější folklorní festivaly České republiky. Jaké tedy budou a co jsme pro Vás připravili?
Podium u brány na náměstí
Pátek 9. srpna 2002 od 20 hodin
SEDMÉ DOMAŽLICKÉ FECHTOVÁNÍ, HRANÍ A OHNĚ CHRLENÍ
Účinkuje skupina historického šermu KORBEL a jejich hosté. Pořad je hojně navštěvován mládeží a příznivci šermu a historických úborů. V závěru pořadu je ohňostroj.
Sobota 10. srpna 2002
Dechová hudba HÁJENKA s vedoucím Miroslavem Palečkem zahájí dvoudenní přehlídku
lidových dechových muzik na tomto podiu. Stejně jako dechová hudba HORALKA pod vedením Václava Wiesnera bude proveden křest nových nahrávek na CD. Před obědem ještě zahraje MUSIKKAPELLE Waldmünchen ze SRN s kapelníkem Mathiasem Eiberem.
V 15 hodin se můžeme těšit na hosta z Moravy a pořad "Hraje a zpívá VALAŠKA",
dechová hudba z Valašských Klobouků pod vedením Josefa Machýla. Jako host přislíbil účast hudební skladatel V. Maňas.
Večerní posezení při dechovce s moderátorem, harmonikářem, zpěvákem a skladatelem
Josefem Pospíšilem má název CHODSKÝ KORBEL. Účinkují v něm regionální dechovky : Domažličanka, Dupalka, Hájenka, Horalka a Musikkapelle ze SRN. Vstupenky jsou slosovatelné a šťastní výherci obdrží chodský korbel. V pořadu vystoupí MAŽORETKY z Klatov pod vedením umělecké vedoucí Dany Grünerové, v závěru všichni muzikanti společně zahrají skladbu Škoda lásky.
Ve 23 hodin je na tomto podiu tradičně očekáváno DUDÁCKÉ ŠTANDRLE,letos s MRÁKOVSKÝM SOUBOREM.
Neděle 11. srpna 2002
Koncert dechové hudby KLATOVŠTÍ DRAGOUNI pod vedením Karla Rambouska určitě
uspokojí diváky a posluchače tohoto žánru a jako třešinka na dortu jim servírujeme před obědem koncert dechové hudby VALDAUFINKA pod vedením Ady Školky, který ještě sebou přiveze mažoretky z Českých Budějovic.
Podium pod Chodským hradem (Toto podium je připraveno výhradně pro folklorní pořady.)
Sobota 10. srpna 2002
DOSTAVENÍČKO POD HRADEM S LIDOVÝMI VYPRAVĚČI, Konrádyho dudáckou
muzikou a nejlepšími zpěváky z kraje pod Čerchovem připravil Zdeněk Bláha.
Po obědě ve 14 hodin přivítáme pořad PŘESPOLNÍ DUDÁCKÉ MUZIKY.
Režisér pořadu Vladimír Kovářík pozval letos Hrčavskou gajdošskou muziku Vladka Zogaty, Karlovarskou dudáckou muziku, dále vystoupí Dudácká muzika souboru Mladina Plzeň a Domažlická dudácká muzika Josefa Kuneše.
ZAFÚKYJ VĚTŘÍČKU je pořad věnovaný vzpomínce na "krále chodských zpěváků"
Jaromíra Horáka. pořad připravil Antonín Konrády a v doprovodu jeho dudácké muziky vystoupí známé osobnosti našeho regionu a hosté. Poprvé na našich slavnostech bude použita videoprojekce.
Neděle 11. srpna 2002
je tradičně zasvěcena dětem, a to pořadem DĚTI NA CHODSKU.
V režii Jiřiny Holoubkové - Kapicové uvidíme dětské folklorní soubory z Klenčí, Postřekova, Mrákova, ZUŠ Domažlice a hosty.
Před obědem tradičně zahraje dechový orchestr žáků ZUŠ Domažlice LIDUŠKA,
pod vedením Jiřího Huřťáka.
Nové podium u Penzionu pro důchodce v Baldovské ulici
Sobota 10. srpna 2002
Dopolední koncert dechové hudby Domažličanka pod vedením Jana Mlezivy doplní
HARMONIKOVÉ DUO manželů Renaty a Josefa Pospíšilových.
Po obědě se můžeme těšit na milé vystoupení dětských folklorních souborů z Klenčí a ZUŠ Domažlice.
Koncert dechové hudby DUPALKA v15 hodin zakončí program na tomto podiu.
Podium letní kino
Neděle 11. srpna 2002
Klenotnicový pořad " O HALTRAVSKÉ MELUZÍNĚ I JINÉ ČÁRY A KOUZLA NA CHODSKU" připravila Jana Hojdová. Vystoupí zde všechny folklorní soubory Chodska, solisté a hosté.
Nepřehlédněte:
Slavná mše svatá se koná 10. i 11. srpna od 10 hodin na Vavřinečku. V sobotu po skončení obřadu zazpívá a zatančí před kostelem dětský folklorní soubor z Mrákova, aby pozval přítomné na pořad CHODSKÁ HYJTA V MRÁKOVĚ. Zde vystoupí folklorní soubory z Klenčí, Postřekova a Mrákova a jejich hosté.

V letošním roce se opět můžeme těšit na raritu Domažlic - ponocného. Bude chodit vždy v celou hodinu na domažlickém náměstí od 20 hodin počínaje 9., 10. a 11. srpna.

Kromě výše uvedených dechovkových a národopisných pořadů, které připravilo MKS
Domažlice, jsou připraveny i pořady jiných žánrů, které zajišťují podnikatelé např. v Modica Baru
v Kozinově ulici, Hotel Kalous, Fontána Club Domažlice ap. Jedná se většinou o rock a country muziky.

Návštěvníci Domažlic mohou shlédnout mnoho výstav, sportovních i střeleckých soutěží,
výstavu řemesel na náměstí a staročeský jarmark, dále pouťové atrakce atd. Jsou otevřena muzea, galerie, sportoviště, koupaliště, fitcentra.

Filmová představení
9.srpna od 21 hod : "DVOJKA" - akční komedie USA
10. srpna od 21 a 23.57 hod : "MUŽI V ČERNÉM 2"
11. srpna od 21 hod : "MUŽI V ČERNÉM 2"
Závěrem mi dovolte popřát si pěkné počasí a Vám, milým návštěvníkům přeji nerušené shlédnutí pořadů, které jsme pro Vás připravili za pomoci hlavního organizátora, tj. města Domažlice.

Zdeněk Peroutka
ředitel MKS Domažlice

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 19.07.2002

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA