HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Valná hromada Folklorního sdružení ČR

Vážení přátelé, v souladu se Stanovami Folklorního sdružení České republiky svolává výbor VII. řádnou Valnou hromadu Folklorního sdružení ČR, která se uskuteční ve dnech 30.11. - 1.12.2002 v Centru kultury Armády České republiky, Dědická 29 a ve Vyškově. Cílem valné hromady je zhodnotit činnost organizace v uplynulých dvou letech, přijmout programové zaměření na další období a zvolit stanovami určené orgány sdružení - výbor a revizní komisi.

Platnost obrázku vypršela.

Právo zúčastnit se valné hromady mají členské folklorní soubory, členské folklorní festivaly (obojí prostřednictvím delegovaných zástupců) a jednotliví členové. Počet zástupců souborů a festivalů není stanovami určen. Výbor doporučuje účast dvou zástupců, z nichž jeden bude mít delegované hlasovací právo. Právo hlasovat o projednávaných dokumentech mají členské subjekty, které v roce 2002 uhradily členské příspěvky. Hlasovací právo je možné delegovat písemnou formou. Členové sdružení mohou navrhnout kandidáty do výboru a revizní komise na další období.
Jednání valné hromady bude zahájeno v sobotu dne 30. listopadu v 10,00 hodin v Malém sále Centra kultury AČR ve Vyškově, ukončení jednání se předpokládá do 18,00 hodin. Ve večerním programu vystoupí se svými malými formami Vojenský umělecký soubor Ondráš Brno. V neděli bude pro účastníky připraven vzdělávací program, zaměřený na problematiku dotací. Ubytování je zajištěno v Hotelu Dukla, ve vojenské ubytovně a v ubytovně Střední odborné školy ve Vyškově. Účastnický poplatek pro 1 účastníka jednání činí Kč 500,- . Při ubytování na 2 noci činí poplatek Kč 800,- . Částky jsou splatné předem složenkou nebo bankovním převodem na adresu (číslo účtu) sdružení. Účastníci předloží doklad o zaplacení poplatku při prezenci. Přihlášky k účasti zašlete na sekretariát FoS ČR nejpozději do 18.11.2002.
Pro účastníky jednání, cestující hromadnými dopravními prostředky, bude zajištěna doprava od nádraží ČSD ve Vyškově do Centra kultury AČR pronajatým autobusem. Odjezdy autobusu od nádraží ČSD v sobotu dne 30.11.2002 v 09,15 a 09,40 hodin.
Jednání výboru, revizní komise a předsedů regionálních folklorních sdružení se uskuteční v pátek dne 29.11.2002 od 19,00 hodin v salonku restaurace v CK AČR, pozvánka bude zaslána.
Nejpozději do 10.11.2002 bude na adrese http://www.fos.cz/ zveřejněn návrh programu činnosti sdružení na léta 2003 - 2004, kde k němu bude možné přímo zasílat připomínky.
S přátelským pozdravem

Zdeněk Pšenica
předseda Folklorního sdružení ČR

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 04.11.2002 v 14:52 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA