HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

DNY TRADIČNÍ KULTURY

Svátek hudby, tance, zpěvu, řemesel, zábavy a gastronomie
(Slovensko, Česká republika, Polsko, Maďarsko)
28. 6. - 4. 8. 2002
POŘADATELÉ:
Národní osvětové centrum Bratislava
Folklorní sdružení České republiky
Folklorní unie na Slovensku
Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm
Ústav lidové kultury ve Strážnici
Sdružení měst a obcí Slovenské republiky

K PROJEKTU SE PŘIHLÁSILI:
Sdružení lidových řemeslníků a výrobců ČR
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
Asociace kuchařů a cukrářů ČR
Svaz Maďarů žijících v Českých zemích
Obec Slováků v ČR

FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY
VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ
ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY
NÁRODNÍ OSVĚTOVÉ CENTRUM
FOLKLORNÍ UNIE NA SLOVENSKU
SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ SR

Idea a význam projektu:

Základní, nosnou ideou projektu je prostřednictvím tradiční kultury, která je po staletí spontánně vytvářená, udržovaná a prezentovaná v obou zemích a dalších zemích bez ohledu na jejich hranice, odkrýt další možnosti vytváření multikulturního prostředí v středoevropském prostoru.
Využití vzájemně obohacujícího působení jejích jednotlivých prvků k vytváření potřebného klimatu pro společnou snahu zainteresovaných státu o začlenění do evropských struktur.
Význam projektu spočívá v tom, že umožní součinnost jednotlivých státních, ale zejména nestátních subjektů a jednotlivců na realizaci jeho základní myšlenky s využitím stávajících, hodnotných a dlouhodobě oceňovaných aktivit v jednotlivých státech bez vysokých (dodatečných) nároků na jejich organizační a materiální zajištění.

Základní zadání:

Dny tradiční lidové kultury budou propojením aktivit tradiční (lidové) kultury s turistickým ruchem a dalšími vhodně navazujícími aktivitami mezi Českou republikou, Slovenskem, Polskem a Maďarskem. Realizace projektu bude koncentrována do krátkého časového úseku šesti týdnů se střídáním aktivit v jednotlivých zemích, jejich doplňováním a personálním i obsahovým prolínáním. Dny tradiční lidové kultury jsou projektem ojedinělým, který byl poprvé v menším rozsahu realizován v roce 1999 na Slovensku.

Obsahové zdůvodnění projektu

Tradiční kultura má v naší zemi mnoho podob hmotného i nehmotného charakteru. Dokladem stále sílícího zájmu o tradiční lidové projevy je současný nárůst počtu pořádaných folklorních festivalů a s ním související stále se zvětšující každoroční zájem desetitisíců vděčných návštěvníků. Aktivní účastníci a diváci folklorních festivalů, jejichž pořadateli jsou nejen instituce a města, ale zejména občanská sdružení a samotné folklorní soubory, jsou nejen z řad domácích, ale stále ve větší míře také hosté ze zahraničí, zejména ze sousedních zemí. Na obsahové přípravě a realizaci se podílejí rovněž národnostní menšiny prostřednictvím občanských sdružení, která mají širší zaměření nebo vznikají právě za účelem udržování a pěstovaní své tradiční kultury a jazyka.
Lidová kultura a zvláště folklor jsou jedním z nejvýznamnějších atributů a nezaměnitelných kulturních projevů obyvatel každé členské země Evropské unie i zemí připravujících se ke vstupu do tohoto společenství. Součástí probíhající evropské integrace je výrazný nárůst cestovního ruchu směřujícího nejen do hlavních měst jednotlivých států, ale stále větší zájem je také o poznávání hodnot tradiční kultury jednotlivých zemí a národů či národností. Tato kultura vzniká v zásadě na regionálním principu a její jednotlivé prvky se zvlášť v příhraničních oblastech výrazně prolínají, obohacují a doplňují.
Zájem turistů se přenáší z oblasti hmotných kulturních statků (památek církevní či světské provenience) ke kulturním hodnotám nehmotným. Mezi ty druhé patří především projevy přebohaté pokladnice národních kultur, jejichž nedílnou a významnou součástí je česká, moravská i slezská tradiční lidová kultura a folklor a patří k ní i tradiční kultura národnostních menšin. A právě na tomto úseku se v České republice intenzivně rozvíjí činnost Folklorního sdružení České republiky ve spolupráci s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a Ústavem lidové kultury ve Strážnici. Pro své členské soubory toto významné občanské sdružení plní nezastupitelnou koordinační, organizační, vzdělávací, publikační a také osvětovou funkci. Členové sdružení - děti, mládež a dospělí - se při těchto hodnotných aktivitách tvořivě zúčastňují důležité a pro rozvoj jejich vlastní osobnosti významné kulturně - společenské činnosti. Pod vedením zkušených vedoucích poznávají charakteristické projevy tradiční kultury a především folkloru. Jejich prostřednictvím si (se specifickým a upevňujícím citovým vlivem) rozšiřují ve škole získané poznatky o své obci, městu, regionu i zemi. Prostřednictvím kontaktů se sousedními zeměmi poznávají v této oblasti hodnoty, které tvoří součást širší středoevropské a evropské kulturní podstaty. Poznávají její odlišnosti v jednotlivých konkrétních projevech, ale současně i cesty jejího (staletí trvajícího) prolínání a obohacování bez ohledu na překážky, tvořené státními hranicemi. Tito lidé se stávají stoupenci probíhající evropské integrace jako přirozeného kulturního procesu přesahujícího rámec ekonomické integrace. Tradiční kultura je tak jedním z významných a silných činitelů nepomáhajících evropské integraci.Do tohoto procesu je nutné zapojit i oblast cestovního ruchu. Jde zejména o zařazení akcí do nabídky cestovních kanceláří, pořádání zájezdů na jednotlivé akce apod. Nemělo by jít pouze o výměnu souborů a jednotlivců, ale o širokou účast obyvatel jednotlivých států.
Tyto procesy jsou konkretizovány (materializovány) ve své regionální podobě v spolupráci České republiky a Slovenské republiky, které jsou si svým poválečným vývojem velmi blízké a podobné. A právě aspekt této spolupráce je obsažen v návrhu projektu Národného osvetového centra Bratislava, ke kterému se Folklorní sdružení České republiky, Valašské muzeum v přírodě, Ústav lidové kultury ve Strážnici a další přihlásili.
Projekt DNY TRADIČNÍ KULTURY - Svátek hudby, tance, zpěvu, řemesel, zábavy a gastronomie, jenž se uskuteční na Slovensku, v České republice a ve spolupráci s Polskem a Maďarskem ve dnech 22. června až 5. srpna 2001, bude proto jedním z důležitých přínosů zúčastněných institucí a organizací k dalšímu sbližování národů střední Evropy, k naplňování cílů probíhající celoevropské integrace a k posílení kulturních, společenských i lidských vztahů mezi obyvateli této části naší planety.
Na základě výše uvedených skutečností považujeme předkládaný projekt za velmi prospěšný a potřebný, včetně jeho podpory ze strany státních orgánu jednotlivých zainteresovaných států.

Vstup a náplň projektu ze strany České republiky

Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici 28.6.- 30.6.2002, významný mezinárodní folklorní festival, zvací festival projektu

Program:


Pátek 28.6.


18:00-20:00 skanzen areál Zpěv moravských vín I (víno a lidé) 20:10-20:30 amfiteátr Bludník Slavnostní zahájení MFF
Předání Ceny ministra kultury ČR
20:30-22:00 amfteátr Bludník Město pod bílou věží
(pořad k 700. výročí Strážnice)
22:30-24:00 amfiteátr Bludník Přišli hosté z daleka i blízka
24:00-02:00 amfiteátr Zahrada Ej, hora, hora
19:00-02:00 zámecký park Noc s hudci (zábavy)Sobota 29.6.9:00-12:00 amfiteátr Zahrada Soutěž o nejlepšího tanečníka
slováckého verbuňku
10:00-10:45 skanzen-areál Folklorní škola - mravů stodola
11:00-11:45 skanzen-areál Folklorní škola - mravů stodola
11:00-12:00 zámecká expozice Hudba na zámku
13:00-19:00 skanzen-areál Jarmark múz - Řemesla
13:00-17:00 skanzen-areál Jarmark múz - Dětský dvůr
14:00-15:00 zámecká expozice Hudba na zámku - repríza
14:00-17:00 amfiteátr Zámek Strážnické doteky
14:30-16:30 skanzen-amfiteátr Zpívání bez hranic (soutěž zpěváků)
14:30-17:00 amfiteátr Zahrada Finále soutěže o nejlepšího tanečníka
slováckého verbuňku
15:00-17:00 město Slavnostní průvod
17:00-20:00 skanzen-areál Jarmark múz - Pchajte sa, kde sú place
18:30-20:00 skanzen-amfiteátr Od říkadla k písničce (dětské soubory)
20:10-20:30 amfiteátr Bludník Předání ceny Národopisné společnosti za rok 2001
20:30-22:00 amfiteátr Bludník Hraní, zrání, milování (pořad FoS ČR)
22:30-24:00 amfiteátr Zámek Děti větru (zahraniční soubory)
24:00-01:30 amfiteátr Zámek Foskar aneb folklorníček pro dospělé
12:00-03:00 zámecký park Zábavy a Noc s hudci

Neděle 30.6.10:00-12:00 amfiteátr Zámek Volná vystoupení
11:00-12:00 amfiteátr Zahrada Zdráva buď muziko
12:00-13:00 amfiteátr Zámek Tance s přáteli (tance s přáteli)
13:30-15:00 amfiteátr Bludníkl Z mého domova (klenotnice ženského
zpěvu)
14:00-16:00 skanzen - areál Zpěv moravských vín II (víno a lidé)
14:30-16:30 amfiteátr Zámek Odpoledne s dechovkou
15:30-17:00 amfiteátr Bludník Děti větru (zahraniční soubory
repríza)
17:00-17:30 amfiteátr Bludník Slavnostní ukončení festivalu
10:00-17:00 zámecký park Zábavy při muzikách

Mezinárodní folklorní festival Vsetínský krpec ve Vsetíně 27.6.-30.6.2002

program bude upresnen

Frenštátský kulturní týden ve Frenštátě pod Radhoštěm 3.7.-6.7.2002

program bude upresnen

Rožnovské slavnosti v Rožnově pod Radhoštěm a další akce ve Valašském muzeu v přírodě 5.7.- 14.7.2002


Program:

Čtvrtek 5.7. Den slovanské vzájemnosti
Pustevny Zpěvy zemí slovanských
10:00 pódium u radnice Hrajeme a zpíváme vždycky vesele
13:30 Komorní amfiteátr Na jih od Visegradu
15:00 Komorní amfiteátr Slovan všude bratry má

Pátek 6.7. Já mám srdce jako z medu
Dřevěné městečko program účastníků festivalu
14:00 Komorní amfiteátr Peč, ceruško, marcipán ...

Sobota 7.7. Slavnost porozumění
09:30 rožnovské náměstí Hosté ze světa se představují
10:00 Komorní amfiteátr Kdo vyskočí, ten je chlap!
10:30 Dřevěné městečko Hosté ze světa se představují
12:00 Komorní amfiteátr Co srdce spojí, moře nerozdvojí
13:30 pódium u radnice vystoupení slovenského souboru
13:30 pódium u rybníčku vystoupení polského souboru
14:00 Komorní amfiteátr Medové ostatky
14:30 pódium u radnice vystoupení souboru Jasénka ze Vsetína
14:30 pódium u rybníčka vystoupení krajanských souborů
15:00 Komorní amfiteátr Poďme chlapci, poďme zbíjať
15:30 pódium u radnice vystoupení souboru z Chorvatska
15:30 pódium u rybníčka vystoupení souboru z Čech
17:00 Komorní amfiteátr Javořina 40-ti letá
20:00 Komorní amfiteátr A dyž sa Valášek narodí
21:30 Komorní amfiteátr O zbojníkách a pokladoch
22:00 Dřevěné městečko Jedna rodina

Neděle 8.7. Setkání pod Radhoštěm
10:30 Komorní amfiteátr Dětský pořad
13:00 Komorní amfiteátr Návraty do staré vlasti
14:00 pódium u radnice vystoupení dětského souboru z Maďarska
14:00 pódium u rybníčka vystoupení souboru ze Slovenska
15:00 Komorní amfiteátr Gaudeamus igitur ...


Sobota 13.7. Pekařská sobota - 8.ročník
rozšíření soutěže o slovenské, polské a maďarské účastníky

Neděle 14.7. Primáškovia
setkání českých, moravských a slovenských primášů dětských
lidových muzik

Garant: Valašské muzeum v přírodě Rožnov p. R. další

Mezinárodní folklorní festival MISTŘÍN 2002 v Svatobořicích-Mistříně 12.- 14.7.2002

Program:

Pátek 12.7.
19:30 Country večer

Sobota 13.7.
16:30 Dětský pořad - Podkověnka a její kamarádi
18:00 Pořad k jubileu Slováckého krúžku Svatobořice
19:00 Slavnostní zahájení festivalu
19:15 Pořad zahraničních souborů
21:00 Taneční veselice při dechové hudbě

Neděle 14.7.
10:00 Slavnostní mše svatá
14:15 Průvod krojovaných a hostů
15:00 Pořad k jubileu souboru Lúčka
15:30 Koncert přední cimbálové muziky
16:30 Festivalový gala koncert
18:00 Slavnostní zakončení festivalu

Na festival jsou pozvány zahraniční soubory ze Slovenska, Turecka, Litvy a Bulharska. VII. ročník se uskuteční v rámci oslav 55. výročí Slováckého krúžku Svatobořice, 35. výročí dechové hudby Mistříněnka, 25. výročí Slováckého súboru Lúčka a 20. výročí dětského souboru Podkověnka.

Garant: Obecní úřad, FoS ČR a další

Folklorní den - Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy Strážnice 21.7.2002

Program bude upřesněn

Mezinárodní folklorní festival Jánošíkův dukát 2002 ve Valašském muzeu v přírodě, Rožnov p. R. 2.- 4.8.2002

Program:

Pátek 2.8.
19:00 Zahájení
19:10 přivítací program "Vitajte u nás"
21:00 "Pri hudákoch"

Sobota 3.8.
10:00 Roztancované námestie
10:45 Rieka radosti
11:30 Škola tanca (Podpoľanie)
13:00 Fujarôčka moje-pastierske hudobné nástroje
14:00 Na zelenej lúke (detské súbory)
16:00 Žijeme v jedné zemi (národnostné menšiny)
18:00 Od Tatier k Dunaju (slovenské súbory z ČR)
19:30 Hostia naši milí (zahraničné súbory)
21:00 2 majstrovstvá Valašského kráľovstva v mútení masla
"Od buka do buka" (stretnutie Jánošíkovcov)
JÁÁÁNOŠÍÍÍK - Radošínske naivné divadlo
24:00 O polnoci pri muzike (zábavy)Neděle 4.8.
10:00 Hrajte mi, husličky
12:30 Živio - naši jubilanti
15:00 Z rodného kraja
18:00 Ukončení festivalu

Garant: Obec Slováků, FoS ČR a další

Na uvedených festivalech se předpokládá účast slovenského, polského a maďarského souboru, muzikantů, řemeslníků, kuchařů a dalších účastníků

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 17.04.2001 v 14:41 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA