HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

DNY TRADIČNÍ KULTURY

Svátek hudby, tance, zpěvu, řemesel, zábavy a gastronomie
(Slovensko, Česká republika, Polsko, Maďarsko)
28. 6. - 4. 8. 2002
POŘADATELÉ:
Národní osvětové centrum Bratislava
Folklorní sdružení České republiky
Folklorní unie na Slovensku
Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm
Ústav lidové kultury ve Strážnici
Sdružení měst a obcí Slovenské republiky

K PROJEKTU SE PŘIHLÁSILI:
Sdružení lidových řemeslníků a výrobců ČR
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
Asociace kuchařů a cukrářů ČR
Svaz Maďarů žijících v Českých zemích
Obec Slováků v ČR

FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY
VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ
ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY
NÁRODNÍ OSVĚTOVÉ CENTRUM
FOLKLORNÍ UNIE NA SLOVENSKU
SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ SR

Idea a význam projektu:

Základní, nosnou ideou projektu je prostřednictvím tradiční kultury, která je po staletí spontánně vytvářená, udržovaná a prezentovaná v obou zemích a dalších zemích bez ohledu na jejich hranice, odkrýt další možnosti vytváření multikulturního prostředí v středoevropském prostoru.
Využití vzájemně obohacujícího působení jejích jednotlivých prvků k vytváření potřebného klimatu pro společnou snahu zainteresovaných státu o začlenění do evropských struktur.
Význam projektu spočívá v tom, že umožní součinnost jednotlivých státních, ale zejména nestátních subjektů a jednotlivců na realizaci jeho základní myšlenky s využitím stávajících, hodnotných a dlouhodobě oceňovaných aktivit v jednotlivých státech bez vysokých (dodatečných) nároků na jejich organizační a materiální zajištění.

Základní zadání:

Dny tradiční lidové kultury budou propojením aktivit tradiční (lidové) kultury s turistickým ruchem a dalšími vhodně navazujícími aktivitami mezi Českou republikou, Slovenskem, Polskem a Maďarskem. Realizace projektu bude koncentrována do krátkého časového úseku šesti týdnů se střídáním aktivit v jednotlivých zemích, jejich doplňováním a personálním i obsahovým prolínáním. Dny tradiční lidové kultury jsou projektem ojedinělým, který byl poprvé v menším rozsahu realizován v roce 1999 na Slovensku.

Obsahové zdůvodnění projektu

Tradiční kultura má v naší zemi mnoho podob hmotného i nehmotného charakteru. Dokladem stále sílícího zájmu o tradiční lidové projevy je současný nárůst počtu pořádaných folklorních festivalů a s ním související stále se zvětšující každoroční zájem desetitisíců vděčných návštěvníků. Aktivní účastníci a diváci folklorních festivalů, jejichž pořadateli jsou nejen instituce a města, ale zejména občanská sdružení a samotné folklorní soubory, jsou nejen z řad domácích, ale stále ve větší míře také hosté ze zahraničí, zejména ze sousedních zemí. Na obsahové přípravě a realizaci se podílejí rovněž národnostní menšiny prostřednictvím občanských sdružení, která mají širší zaměření nebo vznikají právě za účelem udržování a pěstovaní své tradiční kultury a jazyka.
Lidová kultura a zvláště folklor jsou jedním z nejvýznamnějších atributů a nezaměnitelných kulturních projevů obyvatel každé členské země Evropské unie i zemí připravujících se ke vstupu do tohoto společenství. Součástí probíhající evropské integrace je výrazný nárůst cestovního ruchu směřujícího nejen do hlavních měst jednotlivých států, ale stále větší zájem je také o poznávání hodnot tradiční kultury jednotlivých zemí a národů či národností. Tato kultura vzniká v zásadě na regionálním principu a její jednotlivé prvky se zvlášť v příhraničních oblastech výrazně prolínají, obohacují a doplňují.
Zájem turistů se přenáší z oblasti hmotných kulturních statků (památek církevní či světské provenience) ke kulturním hodnotám nehmotným. Mezi ty druhé patří především projevy přebohaté pokladnice národních kultur, jejichž nedílnou a významnou součástí je česká, moravská i slezská tradiční lidová kultura a folklor a patří k ní i tradiční kultura národnostních menšin. A právě na tomto úseku se v České republice intenzivně rozvíjí činnost Folklorního sdružení České republiky ve spolupráci s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a Ústavem lidové kultury ve Strážnici. Pro své členské soubory toto významné občanské sdružení plní nezastupitelnou koordinační, organizační, vzdělávací, publikační a také osvětovou funkci. Členové sdružení - děti, mládež a dospělí - se při těchto hodnotných aktivitách tvořivě zúčastňují důležité a pro rozvoj jejich vlastní osobnosti významné kulturně - společenské činnosti. Pod vedením zkušených vedoucích poznávají charakteristické projevy tradiční kultury a především folkloru. Jejich prostřednictvím si (se specifickým a upevňujícím citovým vlivem) rozšiřují ve škole získané poznatky o své obci, městu, regionu i zemi. Prostřednictvím kontaktů se sousedními zeměmi poznávají v této oblasti hodnoty, které tvoří součást širší středoevropské a evropské kulturní podstaty. Poznávají její odlišnosti v jednotlivých konkrétních projevech, ale současně i cesty jejího (staletí trvajícího) prolínání a obohacování bez ohledu na překážky, tvořené státními hranicemi. Tito lidé se stávají stoupenci probíhající evropské integrace jako přirozeného kulturního procesu přesahujícího rámec ekonomické integrace. Tradiční kultura je tak jedním z významných a silných činitelů nepomáhajících evropské integraci.Do tohoto procesu je nutné zapojit i oblast cestovního ruchu. Jde zejména o zařazení akcí do nabídky cestovních kanceláří, pořádání zájezdů na jednotlivé akce apod. Nemělo by jít pouze o výměnu souborů a jednotlivců, ale o širokou účast obyvatel jednotlivých států.
Tyto procesy jsou konkretizovány (materializovány) ve své regionální podobě v spolupráci České republiky a Slovenské republiky, které jsou si svým poválečným vývojem velmi blízké a podobné. A právě aspekt této spolupráce je obsažen v návrhu projektu Národného osvetového centra Bratislava, ke kterému se Folklorní sdružení České republiky, Valašské muzeum v přírodě, Ústav lidové kultury ve Strážnici a další přihlásili.
Projekt DNY TRADIČNÍ KULTURY - Svátek hudby, tance, zpěvu, řemesel, zábavy a gastronomie, jenž se uskuteční na Slovensku, v České republice a ve spolupráci s Polskem a Maďarskem ve dnech 22. června až 5. srpna 2001, bude proto jedním z důležitých přínosů zúčastněných institucí a organizací k dalšímu sbližování národů střední Evropy, k naplňování cílů probíhající celoevropské integrace a k posílení kulturních, společenských i lidských vztahů mezi obyvateli této části naší planety.
Na základě výše uvedených skutečností považujeme předkládaný projekt za velmi prospěšný a potřebný, včetně jeho podpory ze strany státních orgánu jednotlivých zainteresovaných států.

Vstup a náplň projektu ze strany České republiky

Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici 28.6.- 30.6.2002, významný mezinárodní folklorní festival, zvací festival projektu

Program:


Pátek 28.6.


18:00-20:00 skanzen areál Zpěv moravských vín I (víno a lidé) 20:10-20:30 amfiteátr Bludník Slavnostní zahájení MFF
Předání Ceny ministra kultury ČR
20:30-22:00 amfteátr Bludník Město pod bílou věží
(pořad k 700. výročí Strážnice)
22:30-24:00 amfiteátr Bludník Přišli hosté z daleka i blízka
24:00-02:00 amfiteátr Zahrada Ej, hora, hora
19:00-02:00 zámecký park Noc s hudci (zábavy)Sobota 29.6.9:00-12:00 amfiteátr Zahrada Soutěž o nejlepšího tanečníka
slováckého verbuňku
10:00-10:45 skanzen-areál Folklorní škola - mravů stodola
11:00-11:45 skanzen-areál Folklorní škola - mravů stodola
11:00-12:00 zámecká expozice Hudba na zámku
13:00-19:00 skanzen-areál Jarmark múz - Řemesla
13:00-17:00 skanzen-areál Jarmark múz - Dětský dvůr
14:00-15:00 zámecká expozice Hudba na zámku - repríza
14:00-17:00 amfiteátr Zámek Strážnické doteky
14:30-16:30 skanzen-amfiteátr Zpívání bez hranic (soutěž zpěváků)
14:30-17:00 amfiteátr Zahrada Finále soutěže o nejlepšího tanečníka
slováckého verbuňku
15:00-17:00 město Slavnostní průvod
17:00-20:00 skanzen-areál Jarmark múz - Pchajte sa, kde sú place
18:30-20:00 skanzen-amfiteátr Od říkadla k písničce (dětské soubory)
20:10-20:30 amfiteátr Bludník Předání ceny Národopisné společnosti za rok 2001
20:30-22:00 amfiteátr Bludník Hraní, zrání, milování (pořad FoS ČR)
22:30-24:00 amfiteátr Zámek Děti větru (zahraniční soubory)
24:00-01:30 amfiteátr Zámek Foskar aneb folklorníček pro dospělé
12:00-03:00 zámecký park Zábavy a Noc s hudci

Neděle 30.6.10:00-12:00 amfiteátr Zámek Volná vystoupení
11:00-12:00 amfiteátr Zahrada Zdráva buď muziko
12:00-13:00 amfiteátr Zámek Tance s přáteli (tance s přáteli)
13:30-15:00 amfiteátr Bludníkl Z mého domova (klenotnice ženského
zpěvu)
14:00-16:00 skanzen - areál Zpěv moravských vín II (víno a lidé)
14:30-16:30 amfiteátr Zámek Odpoledne s dechovkou
15:30-17:00 amfiteátr Bludník Děti větru (zahraniční soubory
repríza)
17:00-17:30 amfiteátr Bludník Slavnostní ukončení festivalu
10:00-17:00 zámecký park Zábavy při muzikách

Mezinárodní folklorní festival Vsetínský krpec ve Vsetíně 27.6.-30.6.2002

program bude upresnen

Frenštátský kulturní týden ve Frenštátě pod Radhoštěm 3.7.-6.7.2002

program bude upresnen

Rožnovské slavnosti v Rožnově pod Radhoštěm a další akce ve Valašském muzeu v přírodě 5.7.- 14.7.2002


Program:

Čtvrtek 5.7. Den slovanské vzájemnosti
Pustevny Zpěvy zemí slovanských
10:00 pódium u radnice Hrajeme a zpíváme vždycky vesele
13:30 Komorní amfiteátr Na jih od Visegradu
15:00 Komorní amfiteátr Slovan všude bratry má

Pátek 6.7. Já mám srdce jako z medu
Dřevěné městečko program účastníků festivalu
14:00 Komorní amfiteátr Peč, ceruško, marcipán ...

Sobota 7.7. Slavnost porozumění
09:30 rožnovské náměstí Hosté ze světa se představují
10:00 Komorní amfiteátr Kdo vyskočí, ten je chlap!
10:30 Dřevěné městečko Hosté ze světa se představují
12:00 Komorní amfiteátr Co srdce spojí, moře nerozdvojí
13:30 pódium u radnice vystoupení slovenského souboru
13:30 pódium u rybníčku vystoupení polského souboru
14:00 Komorní amfiteátr Medové ostatky
14:30 pódium u radnice vystoupení souboru Jasénka ze Vsetína
14:30 pódium u rybníčka vystoupení krajanských souborů
15:00 Komorní amfiteátr Poďme chlapci, poďme zbíjať
15:30 pódium u radnice vystoupení souboru z Chorvatska
15:30 pódium u rybníčka vystoupení souboru z Čech
17:00 Komorní amfiteátr Javořina 40-ti letá
20:00 Komorní amfiteátr A dyž sa Valášek narodí
21:30 Komorní amfiteátr O zbojníkách a pokladoch
22:00 Dřevěné městečko Jedna rodina

Neděle 8.7. Setkání pod Radhoštěm
10:30 Komorní amfiteátr Dětský pořad
13:00 Komorní amfiteátr Návraty do staré vlasti
14:00 pódium u radnice vystoupení dětského souboru z Maďarska
14:00 pódium u rybníčka vystoupení souboru ze Slovenska
15:00 Komorní amfiteátr Gaudeamus igitur ...


Sobota 13.7. Pekařská sobota - 8.ročník
rozšíření soutěže o slovenské, polské a maďarské účastníky

Neděle 14.7. Primáškovia
setkání českých, moravských a slovenských primášů dětských
lidových muzik

Garant: Valašské muzeum v přírodě Rožnov p. R. další

Mezinárodní folklorní festival MISTŘÍN 2002 v Svatobořicích-Mistříně 12.- 14.7.2002

Program:

Pátek 12.7.
19:30 Country večer

Sobota 13.7.
16:30 Dětský pořad - Podkověnka a její kamarádi
18:00 Pořad k jubileu Slováckého krúžku Svatobořice
19:00 Slavnostní zahájení festivalu
19:15 Pořad zahraničních souborů
21:00 Taneční veselice při dechové hudbě

Neděle 14.7.
10:00 Slavnostní mše svatá
14:15 Průvod krojovaných a hostů
15:00 Pořad k jubileu souboru Lúčka
15:30 Koncert přední cimbálové muziky
16:30 Festivalový gala koncert
18:00 Slavnostní zakončení festivalu

Na festival jsou pozvány zahraniční soubory ze Slovenska, Turecka, Litvy a Bulharska. VII. ročník se uskuteční v rámci oslav 55. výročí Slováckého krúžku Svatobořice, 35. výročí dechové hudby Mistříněnka, 25. výročí Slováckého súboru Lúčka a 20. výročí dětského souboru Podkověnka.

Garant: Obecní úřad, FoS ČR a další

Folklorní den - Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy Strážnice 21.7.2002

Program bude upřesněn

Mezinárodní folklorní festival Jánošíkův dukát 2002 ve Valašském muzeu v přírodě, Rožnov p. R. 2.- 4.8.2002

Program:

Pátek 2.8.
19:00 Zahájení
19:10 přivítací program "Vitajte u nás"
21:00 "Pri hudákoch"

Sobota 3.8.
10:00 Roztancované námestie
10:45 Rieka radosti
11:30 Škola tanca (Podpoľanie)
13:00 Fujarôčka moje-pastierske hudobné nástroje
14:00 Na zelenej lúke (detské súbory)
16:00 Žijeme v jedné zemi (národnostné menšiny)
18:00 Od Tatier k Dunaju (slovenské súbory z ČR)
19:30 Hostia naši milí (zahraničné súbory)
21:00 2 majstrovstvá Valašského kráľovstva v mútení masla
"Od buka do buka" (stretnutie Jánošíkovcov)
JÁÁÁNOŠÍÍÍK - Radošínske naivné divadlo
24:00 O polnoci pri muzike (zábavy)Neděle 4.8.
10:00 Hrajte mi, husličky
12:30 Živio - naši jubilanti
15:00 Z rodného kraja
18:00 Ukončení festivalu

Garant: Obec Slováků, FoS ČR a další

Na uvedených festivalech se předpokládá účast slovenského, polského a maďarského souboru, muzikantů, řemeslníků, kuchařů a dalších účastníků

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 17.04.2001 v 14:41 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA