HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Z činnosti výboru a sekretariátu FoS ČR

Sekretariát FOS
V uplynulém období se výbor Folklorního sdružení ČR sešel za účasti revizní komise a předsedů regionálních folklorních sdružení na dvou společných jednáních. V obou měly významné místo především ekonomické otázky činnosti naší organizace. Jednalo se o struktuře dotace MŠMT ČR na rok 2003, byly schváleny směrnice pro využívání dotací členskými soubory a výbor ustanovil také komise, které budou o přidělení dotací jednotlivým souborům rozhodovat. Obsahem jednání výboru byly také dětské přehlídky, informace o zahraničních aktivitách, příprava majoritních akcí sdružení v roce 2003 a další.
Podstatnou součástí činnosti sekretariátu bylo zpracovávání žádostí o dotace na činnost sdružení a jeho významné akce. FoS ČR se stalo koordinátorem společného mezinárodního projektu, zaslaného na Visegrádský fond, který se týká letošních Dnů tradiční kultury v ČR, SR, Maďarsku a Polsku.
Zahraniční úsek věnoval hodně práce také přípravě letošních "festivalových koleček" zahraničních souborů a komunikaci o výměnách souborů v tomto roce. Na MŠMT ČR byla ve druhém kole (na druhou polovinu roku) podána žádost o podporu zahraničních výměn souborů. S funkcí generálního sekretáře zahraničních vztahů se rozloučila naše kolegyně Lenka Benkarri a její povinnosti plně převzal Bc. Pavel Kozák.
Mezi zajímavé a úspěšné akce patřil v tomto období seminář Evropská integrace a cestovní ruch, uspořádaný 18.03.2003 ve spolupráci s Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR. Hlavními referujícími na tomto semináři, nad kterým převzal záštitu předseda Senátu Petr Pithart, byli místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda, 1. náměstek MMR Čestmír Sajda, 1. náměstek MK ČR Zdeněk Novák a ředitel Agentury pro mládež pan Böhm.
Pokud jste dostali toto číslo Folkloru, znamená to, že Váš soubor včas uhradil členské příspěvky na rok 2003. Ostatním souborům bylo zasílání časopisu pozastaveno do doby, než splní tuto členskou povinnost. Významným zdrojem informací pro naše členy i veřejnost se stále častěji stává také adresa www.fos.cz. V posledním období se podařilo dosáhnout dalšího zlepšení těchto informačních stránek a doporučujeme je pravidelně navštívit.
Hezký zbytek jara, krásné léto a hodně pěkných zážitků s folklorem přeje

Jiří Pokorný

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 21.05.2003 v 19:58 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA