HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Lidové "Taneční" 2003 a Dudy a dudáci v Rokycanech

Náplň seminářů Lidových "Tanečních" 2003 vymyslela a jejich realizaci iniciovala zakladatelka rokycanských folklorních sou­borů Božena Auterská ve spolupráci s Klubem přátel souboru Rokytka a Regionálním folklorním sdružením Plzeňska.
Náplň seminářů Lidových "Tanečních" 2003 vymyslela a jejich realizaci iniciovala zakladatelka rokycanských folklorních sou­borů Božena Auterská ve spolupráci s Klubem přátel souboru Rokytka a Regionálním folklorním sdružením Plzeňska. Formou čtyřdílného cyklu tanečních lekcí budou jednotliví "taneční mistři" prakticky seznamovat frekventanty se specifiky a základním tanečním repertoárem regionů jihozápadních Čech (Plzeňska, Klatovska, Chodska a Pošumaví), s přesahy do oblastí hudebního folkloru, lidového oděvu, zvykosloví aj. Praktické taneční semináře jsou doplněny přednáškami, koncerty a neformálními setkáními s osobnostmi českého folklorismu, sběrateli, muzikanty a tanečníky. Rokycanský seminář je otevřen všem zájemcům o lidový tanec, především však současným a bývalým členům folklorních souborů z plzeňského regionu a pedagogům základních a základních uměleckých škol.

První Lidové "Taneční", zaměřené pře­devším na oblast širšího Plzeňska, proběhly v soboru 8. února a lektorsky je připravila a vedla dlouholetá umělecká vedoucí hornobřízského souboru Úsměv a zpěvačka Konrádyho dudácké muziky Věra Rozsypalová - Bláhová. Předností jejího pojetí byla důkladná inventura figur a tanců, při níž těžila z dlouholeté taneční praxe, bohatých vědomostí a zkušeností a často i z osobního setkání s "živým tancem" v terénu. Inspirativní taneční dílnu tentokrát také dobře doplnila komorní hudebně-vzdělávací akce v rokycanském muzeu, o které se zmiňuji níže. Podnětná spolupráce s Věrou Rozsypalovou - Bláhovou by měla v tomto duchu pokračovat ještě minimálně jedním seminářem věnovaným národopisné oblasti severního Plzeňska.

Plánované termíny příštích Lidových "Tanečních" jsou 26. - 27.04. (Plzeňsko), 04. - 05.10. (Chodsko), 08. - 09.11. (Klatovsko a Pošumaví). Případní další zájemci o účast v seminářích se stále ještě mohou přihlásit na adrese:

Klub přátel souboru Rokytka.
Alena Hirschová - DDM, Čechova 1155,
337 01 Rokycany,
tel./fax: 371 722 618.
Další zajímavou tradici komorních hudebních pořadů a tematicky zaměřených přednášek pro vážnější zájemce z oboru české hudební folkloristiky a organologie založil loňského roku Soubor písní a tanců Rokytka ve spolupráci s regionálním muzeem Dr. B. Horáka v Rokycanech.

Na přípravě letošního druhého ročníku akce Dudy a dudáci se opět dramaturgicky a režijně podíleli rokycanský dudák Vlastimil Brada a muzikolog Zdeněk Vejvoda. Sobotní podvečer 8. února patřil sběrateli, hudebnímu skladateli a dlouholetému redaktoru plzeňského rozhlasu Zdeňku Bláhovi. V přednášce na téma Sběry lidových písní na Chodsku a Plzeňsku, vznik folklorní redakce Československého rozhlasu Plzeň rekapituloval svoji celoživotní práci v oboru a zároveň představil vlastním nákladem vydanou publikaci písňových sběrů z Plzeňska.
Hornobřízský dudák Zdeněk Bláha (*1929) se narodil v muzikantské rodině. Otec, holič a kapelník venkovského štrajchu, je také autorem nejstarších zápisů lidových písní z obsáhlé Bláhovy sbírky. Další si již pořídil mladý muzikant sám v otcově krámku, v hornobřízské hospodě, později při praxi v Hospodářském družstvu v Plasích aj. Od roku 1955 byl Zdeněk Bláha téměř půl století jediným folklorním redaktorem, ale také dramaturgem, skladatelem, hudebním režisérem a dirigentem plzeňského rozhlasu. Také v této době v jeho sbírce přibývaly zápisy lidových písní, taneční popisy a rekonstrukce, které vycházejí z poctivé terénní práce.
Rokycanská přednáška, toto ohlédnutí z nadhledu skutečné osobnosti našeho oboru, dala vyniknout šíři Bláhova uměleckého záběru. Významná a nepřehlédnutelná je především jeho činnost v oblasti folklorismu. Jako dramaturg a dirigent Plzeňského lidového souboru Československého rozhlasu a později jako umělecký vedoucí hornobřízského Úsměvu ovlivnil dvě generace upravovatelů a interpretů české lidové písně. Kapely plzeňských i venkovských základních uměleckých škol a v neposlední řadě i soubory Úsměváček z Třemošné, Špalíček z Prahy, Meteláček a Jiskra z Plzně aj. zřetelně navazují na styl Zdeňka Bláhy. Jeho působení snad lze v Čechách přirovnat jedině k obdobnému vlivu, jaký měl a má na Chodsku Vladimír Baier. Obě tyto osobnosti svým hudebním rukopisem vytvořily výrazný styl úprav lidových písní, který se sám o sobě "folklorizoval" a žije již vlastním životem. Velký podíl na tom má právě Bláhova rozhlasová činnost. To názorně demonstruje (spolu s relativně dobrými podmínkami pro rozvoj folklorismu v minulém půlstoletí) zcela zásadní vliv médií na naši hudební kulturu.

Přednáška byla zároveň poutavou prezentací Bláhových cenných sběrů hudebního materiálu ze severního Plzeňska v zapsané podobě (publikace Úsměvné a láskyplné písničky plzeňských seveřanů. Horní Bříza, nákl. vlastním 2003. 79 s.) i v nahrávkách, kterých autor, dirigent, kontrabasista a dudák Zdeněk Bláha v plzeňských rozhlasových studiích realizoval téměř tři tisíce.

Stejně jako loni na teoretickou část navázal komorní koncert virtuózů na české dudy, v němž se jako sólisté přestavili vedle Zdeňka Bláhy a Věry Rozsypalové také plzeňští dudáci Václav Švík (Konrádyho dudácká muzika Domažlice) a Bohumil Vaněček (Ledecká dudácká muzika Plzeň), strakonický Zdeněk Pilík, dále dudácká muzika Prácheňského souboru ze Strakonic a v roli hostitelů Malá muzika Rokytka z Rokycan se sólovými dudáky Vlastimilem a Lukášem Bradovými, Romanou Šlapákovou a Šárkou Sloupovou.
Koncert byl tentokrát zaměřen na různé dudácké sestavy: dvoje dudy, duo housle a dudy, malá selcká muzika (klarinet, housle, dudy) a velká dudácká muzika s dvěma klarinety a kontrabasem. Program měl opět vysokou interpretační úroveň a jak koncert, tak přednáška byly bohatě navštíveny zájemci z celého plzeňského regionu.
Lidové "Taneční" 2003 i akce Dudy a dudáci v Rokycanech jsou ambiciózní projekty Rokytky, které znamenají přesah žánrový i odborný nad běžnou produkcí českých folklorních souborů. I to je dobrý důkaz o zdraví tohoto stošedesátičlenného organismu v jeho dvaatřicáté sezóně.

Zdeněk Vejvoda

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 02.06.2003 v 21:51 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA