HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

XI. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DĚTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORŮ "PÍSNÍ A TANCEM" - LUHAČOVICE 2003

Ve dnech 11. - 14. září 2003 se v Luhačovicích, Slavičíně a Uherském Brodě uskuteční jubilejní XI. ročník Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů "Písní a tancem" - Luhačovice 2003.
Myšlenka založit mezinárodní festival dětských folklorních souborů v Luhačovicích se zrodila v záměrech Folklorního sdružení České republiky v roce 1992 při příležitosti oslav 500. výročí narození Jana Amose Komenského. Snahou pořadatelů bylo od počátku vytvořit příležitost k setkávání dětských folklorních souborů z Čech, Moravy a Slezska se soubory z dalších zemí, k jejich vzájemnému poznávání a navazování přátelských vztahů. Současně hledat, objevovat a představovat veřejnosti podstatné stránky dětského tanečního a hudebního projevu jako svébytného jevu české a evropské tradiční lidové kultury se společnými i rozdílnými znaky, specifickými tématy, vlastními dětskému světu myšlení, poznávání a zpracování v tradičních i současných projevech. Město Luhačovice, jako sídlo festivalu, bylo zvoleno především jako jedno z významných středisek kulturního života na Moravě i v celé České republice, které vytváří festivalu přirozené zázemí v návštěvnosti lázeňských hostů, ale také jako centrum specifické folklorní oblasti Luhačovického zálesí a místo v blízkosti pravděpodobného rodiště Jana Amose Komenského. Podstatnou myšlenkou pořadatelů festivalu bylo od počátku také vytvořit jednu z cest ke spojení České republiky a její lidové kultury s dalšími zeměmi Evropy a zejména sousedními zeměmi.
K iniciativě Folklorního sdružení ČR se od počátku připojili: Město Luhačovice, Lázně Luhačovice, a.s., Okresní úřad ve Zlíně, Obec Pozlovice, Městský dům kultury Elektra a některé další subjekty. Postupně se ke spolupořadatelům přiřadili: Města Slavičín a Zlín, SOŠ a SOU Luhačovice a Sanatorium Miramare, s.r.o. Mezi příznivce festivalu, kteří pomáhají při jeho realizaci, patří také Nadace Jana Pivečky Slavičín, Vzdělávací zařízení Ministerstva financí ČR Přehrada (se svolením ministra financí ČR), Základní škola Luhačovice, Hotel Adamantino, Hotel Zálesí a další. Záštitu nad festivalem pravidelně přijímá předseda Senátu Parlamentu České republiky pan Petr Pithart a spolu s ním od loňského roku také hejtman Zlínského kraje pan František Slavík.
Programově je existence festivalu spojena s vynikající osobností folkloru Luhačovického zálesí a dětského folkloru České republiky vůbec paní prof. Věrou Haluzovou, autorkou všech dosud uskutečněných hlavních programů festivalu a jeho čestnou prezidentkou. Její zásluhou byl účastníkům festivalu a jeho hostům a divákům představen komplexní obraz dětského folklorního tanečního projevu, ale také svět dětského myšlení ve své tradiční podobě vůbec.
Za uplynulých deset let si festival získal řadu příznivců v Luhačovicích i v okolí. Byl zařazen do kalendářů evropských a světových dětských folklorních akcí. Folklorní sdružení každoročně dostává nabídky k účasti na festivalu z řady evropských zemí. To potvrzuje skutečnost, že festival svojí programovou strukturou i organizačním zázemím a podmínkami pobytu patří v evropském měřítku mezi zajímavé a přitažlivé akce. V roce 2002 festival získal statut mezinárodní organizace pořadatelů folklorních festivalů CIOFF.
Letošní XI. ročník festivalu se uskuteční ve dnech 11. - 14.září 2003 opět v Luhačovicích s vystoupeními ve Slavičíně a Uherském Brodě. Ze zahraničních účastníků jsou zvány soubory ze Slovenska, Estonska, Gruzie, Chorvatska a Německa, festivalu se zúčastní také 10 souborů z Čech, Moravy a Slezska. Hlavní festivalový pořad má název "My jsme malí furianti III. - Tancuj, tancuj...". Festival bude tradičně financován z prostředků spolupořadatelů s využitím příspěvků, slev a věcných plnění dalších příznivců.
Pořadatelé a spolupořadatelé festivalu jsou uvedeni na přiloženém programovém letáku. Generálními sponzory festivalu jsou Baťa ČR a Čepro, a.s., hlavními mediálními partnery jsou Český rozhlas, Mediatel a Rádio Proglas.

Folklorní sdružení České republiky
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
Zdeněk Pšenica,předseda, tel.: 234621218
fax: 224214647
E-mail: foscr@adam.cz, psenica@adam.cz

Zpracoval: Dr. Jiří Pokorný, 1.9.2003

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 04.09.2003 v 17:11 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA