HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Setkání ředitelů se senátory, poslanci, zástupci státních orgánů, hejtmany, primátory, starosty a sponzory.

SENÁT 4.11. 2003 PRAHA
Vážený pane předsedající
Dovolte mně malé ohlédnutí za letošními folklorními festivaly a nástin - výhled možností pro rok 2004.
Více než 80 % festivalů a slavností mělo ve svém programu účast zahraničních souborů či skupin. Prostým součtem je to více než 120 kolektivů ze 37 zemí světa.
Neznáme přesná čísla výjezdů našich souborů do zahraničí, ale odhad činí rovněž více než 210 zájezdů.
Za těmito čísly se skrývá vysoký potenciál možností prezentace České republiky a její - zejména autentické kultury v zahraničí. V roce 2003 jsme organizovali v rámci tak zvaných koleček (hostování zaoceánských souborů) účast skupin z Mexika, Kolumbie, Peru.
Bohužel jsme museli zrušit účast skupin z Indie a Číny v souvislosti s rizikem nemoci SARS. Omlouvám se festivalům, které počítaly s účastí Maorů z Nového Zélandu. Tato skupina nepřijela do České republiky z ekonomických důvodů - chyběly jí prostředky na letenky a v neposlední řadě zde sehrála roli i vnitropolitická situace - Maoři versus Nový Zéland.
Vysoké úsilí bylo vynaloženo na hostování skupiny z Peru v souvislosti s garancí účasti u nás a požadavky Evropské unie. Poděkování zde patří radovi velvyslanectví Peru a našim orgánům ministerstva zahraničí a vnitra, bez nichž bychom Peruánce na našich festivalech neviděli.
Již pro rok 2004 chceme kolečka organizovat ve spolupráci s velvyslanectvími pozvaných států s cílem garance účasti, reprezentace a kvality.
Pracovním názvem "PŮLKOLEČKA" rozumíme hostováním evropských států ( mimo středoevropské ) s účastí na nejméně dvou festivalech.
Nečiníme si nárok a vůbec kapacitní možnost vstupovat do individuálních výměn, ať už v rámci festivalů či jiných regionálních, místních a souborových akcí.
Do konce letošního roku předložíme festivalům návrhy na kolečka - jarní i podzimní pro rok příští. Prozatím jsou v jednání skupiny z Číny, Indie, Indonésie, Nového Zélandu, Austrálie, Severní Afriky, Peru, Mexika, Kolumbie, Brasilie, USA a Canady.
Na půlkolečka připravujeme soubory - ze zemí bývalého SSSR, Rumunska, Turecka, Itálie, Španělska, Portugalska, Anglie, Francie a Švédska. Tyto návrhy předložíme do 28.2.2003 - přes internet. Současně zaktualizujeme formulář - návrh uzavření smlouvy o účasti.
K rychlejší orientaci našich souborů budeme prostřednictvím elektronické pošty zveřejňovat požadavky a nabídky, které FoS ČR obdrží ze zahraničí.
Předpokládám, že do konce roku zveřejníme na internetu celosvětové a evropské festivaly, konané pod záštitou CIOFF, IOV a IGF, termíny našich českých festivalů byly již zveřejněny ve skládačce vydané v červnu tohoto roku a prostřednictvím ministerstva zahraničních věcí rozeslaných do všech zemí, s nimiž udržujeme diplomatické styky.
FoS ČR navázalo kontakt a uzavřelo smlouvu se správou Českých center - organizace řízená ministerstvem zahraničních věcí.
Vážené dámy a pánové,
Dovolte mně, abych Vás seznámil s aktualizovaným obsazením zahraniční sekce FoS ČR.
Generálním sekretářem pro zahraničí je Dagmar Matonohová, které jsou podřízeni tajemníci pro oblasti - země, či jazykově shodná teritoria.
Tajemnicí pro Slovensko je Viera Zemanová.
Zdenka Kubíčková je tajemnicí pro německy mluvící země ,zejména Rakousko a Německo. Současně je i generálním tajemníkem české sekce I.O.V. Tajemníkem odborné instituce pro světové organizace je Vlasta Ondrušová, zástupce ředitele ÚLK Strážnice.
Tomáš Vašut je koordinátorem pro Rumunsko, Moldávii, Ukrajinu a Maďarsko.
Petra Machálková je tajemnicí pro francouzsky a španělsky mluvící země. Pro rusky mluvící země zajišťují spolupráci Eva Hanková a Zdena Marková. Petr Baláž je tajemníkem pro mládežnické struktury v Evropě.
K dořešení vztahů s I.G.F. je nově jmenována Jitka Horčičková, která je v kontaktu s presidentem Lilem Alexandrem z Itálie
Pro zkvalitnění práce není počet tajemníků konečný a bude dále dle potřeb a okolností rozšiřován.
Prostřednictvím studentů fakult překladatelství v Praze, Brně, Olomouci nabízíme festivalům pomoc při tlumočení.
Mimořádně dobré vztahy udržujeme v rámci světové organizace I.O.V.
Nabídli jsme generálnímu sekretáři Alexandru Veiglovi mimo jiné vydávání Světového kalendáře akcí I.O.V. a to včetně korektury, tisku a distribuce do celého světa.
Systematičnost práce FoS ČR a etnografů byla vedením I.O.V. oceněna v letošním roce mimořádným oceněním - čestným členstvím.
Vyznamenání se dostalo těmto našim osobnostem:

1. Ivo STOLAŘÍKOVI
2. Jaroslavu ŠTIKOVI
3. Richardu KLAUDOVI
4. Radomilu REJŠKOVI
5. Evě REJŠKOVÉ
6. Petru MĚDÍLKOVI
7. Zdenku PŠENICOVI
Čestná členství jsou o to cennější, že jejími držiteli na celém světě je pouze 37 osob.
Vážené dámy a pánové, chtěl bych Vám všem poděkovat za Vaši práci na festivalech, za Vaši podporu - finanční či morální.
Úspěchy, které festivaly dosahují nejsou, jen v prezentaci tradic
a kultury, ale zejména ve využití schopností a volného času mládeže.
A to jistě stojí za podporu i do příštích období.
Děkuji Vám za pozornost
Liptál - Praha, 4.11.2003

Ladislav Michálek

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: MICHÁLEK Ladislav
Zveřejněno 13.11.2003 v 09:18 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA