HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Výroční setkání zástupců členských souborů
Folklorního sdružení České republiky

Seč, 29. - 30. 11. 2003
V sobotu 29. a v neděli 30. listopadu 2003 se uskutečnilo ve vzdělávacím zařízení dětí a mládeže Junior v Seči výroční setkání vedoucích a hospodářů členských souborů Folklorního sdružení České republiky. Obsahem dvoudenního jednání, jehož se zúčastnilo bezmála 200 účastníků z celé České republiky zastupujících téměř polovinu z 392 členských souborů, bylo vyhodnocení činnosti sdružení v roce 2003, informace o průběžné činnosti sdružení i o záměrem na rok 2004.
Vstupní a zásadní příspěvek přednesl předseda sdružení pan Zdeněk Pšenica. O jednotlivých okruzích činnosti pak podrobně referovali také všichni ostatní členové výboru Folklorního sdružení ČR (programová, ediční a vzdělávací činnost, zahraniční činnost, činnost sekretariátu, propagace a služby na internetu, vnitřní činnost, dokumentace, archivace a budování knihovny). Členové byly seznámeni také s projednávanými návrhy přehlídek dětských a dospělých folklorních souborů a se zásadami a cíly činnosti i ekonomického zajištění projektu zřizování krajských Kanceláří FoS ČR. Účastníci byli také seznámeni s návrhem úprav Stanov FoS ČR, které budou dány všem členům k připomínkování a jimiž se bude zabývat koncem listopadu 2004 další řádná Valná hromada Folklorního sdružení ČR.
Součástí tohoto pracovního setkání vedoucích folklorních souborů byly též vzdělávací semináře. V rámci prvního z nich přednášel o otázkách práce v souborech a o zásadách scénické prezentace folkloru předseda Folklórnej únie na Slovensku pan Štefan Zima. Obsahem druhého školení, které vedl 1. místopředseda Folklorního sdružení ČR pan Ladislav Michálek a členka revizní komise FoS ČR paní Šárka Špačková, byly aktuální a důležité otázky spojené s vedením souborových účetnictví, grantová politika sdružení a formy či možnosti ucházet se o prostředky poskytované především ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na činnost Folklorního sdružení ČR a jeho členských subjektů.
Setkání vedoucích členských souborů Folklorního družení ČR mělo pracovní charakter. I přesto však přítomní ocenili vystoupení dětského souboru Kuřátka Chrudim i lidové hudby Jaro z Ústí nad Orlicí.

František Synek

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 03.12.2003 v 09:40 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA