HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Krojové vybavení - Směrnice 2004

Směrnice pro využívání dotací MŠMT ve prospěch dětí a mládeže
členskými soubory FoS ČR na rok 2004 v programu
KROJOVÉ VYBAVENÍ
Krojové vybavení
Pro tuto dotaci je k dispozici vzhledem k potřebám souborů velmi omezený limit. Výbor proto rozhodl, že soubory, kterým bude dotace poskytnuta předem určí stanovená komise. Počet vybraných souborů bude omezen. Pořízené kroje a jejich součásti musí být řádně vedeny v evidenci souboru a nesmí být po dobu pěti let bez vědomí sekretariátu FoS ČR prodány ani převedeny jinému vlastníkovi. Výchozí kalkulační částka dotace je stanovena na maximálně 50 % účtované hodnoty pořízených krojů, krojových součástí, nakoupeného materiálu nebo uhrazených prací.

1.O dotaci mohou žádat členské soubory FoS ČR, které uhradily v letech 2002, 2003 a 2004 členské příspěvky.
2.Finanční příspěvek lze poskytnout pouze členským souborům FoS ČR., které mají právní subjektivitu a bankovní účet, vedený na žádající soubor.
3.Dotace je určena na mládež do 26 let.
4.Žádost nutno zaslat poštou na sekretariát FoS ČR do 30.4. 2004. Žádosti zaslané faxem nebo e-mailovou poštou se nepřijímají.
Všechny doklady prokazující využití státní dotace musí být viditelně označeny číslem rozhodnutí, ke kterému se dotace vztahuje!
Osnova vyúčtování dotace: a) kopie všech účetních dokladů a dodacích listů souvisejících s
pořízením krojových součástí,
pořízením materiálu na zhotovení krojů a krojových součástí
služby spojené se zhotovením krojů a krojových součástí
b) doklady označené, vypsané a sečtené v součetce
c) prezenční listina souboru včetně trvalého bydliště a rodného
čísla /dat.nar./
d) prohlášení vedoucího souboru o zapsání pořízených krojů do seznamu majetku souboru
Dotace se týká nakoupení krojů a krojových součástí od 1.1.2004 do 29.10.2004.

1. Rozhodnutí komise obdrží žadatel písemně nejpozději do konce 30. 6. 2004,
toto je závazné,včetně údajů Vámi doplněných /č.účtu,tel.,apod./
2. Žadatelé, jejíž žádosti komise vybere pro přidělení dotace obdrží současně
s rozhodnutím i další pokyny a formulář pro správné vyúčtování dotace. Nutno vyúčtovat se všemi náležitostmi do 30. 10. 2004.
3. Dotaci lze poskytnout pouze právnické osobě, a to souboru, nikoli zřizovateli. K vyúčtování je nutné předložit kopii dokladu o přidělení IČ a kopii smlouvy o zřízení účtu !

Případné dotazy, upřesnění a nejasnosti, konzultujte telefonicky se sekretariátem FoS ČR (ekonomka, předseda - tel. 234621218), případně při předem domluvené osobní návštěvě s vedoucím sekretariátu.

Eva Oravcová v.r. Dr. Jiří Pokorný v.r.
ekonomka FoS ČR vedoucí sekretariátu FoSČR

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 16.03.2004 v 18:34 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA