HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Folklorní sdružení ČR nabízí v roce 2001 tyto uvedené okruhy spolupráce a podpory

Všem folklorním festivalům a lidovým folklorním slavnostem spolupracujícím s FoS ČR
 • pomoc při zajišťování účinkujících z řad členských souborů FoS ČR nebo přímé oslovení jednotlivých souborů při regionálních přehlídkách PRAMENY
 • celostátní propagaci po linii FoS ČR (informační a propagační materiály FoS ČR, NICEM, tiskovky, ústřední deníky, Všudybyl, Archa, Český rozhlas, televize atd.)
 • dle konkrétní dohody materiální pomoc
 • dle konkrétní dohody organizační pomoc
 • případnou spolupráci při získávání sponzorů
 • II. Folklorním festivalům a lidovým folklorním slavnostem v ČR, které formou přispívajícího člena (pozorovatele) spolupracují s FoS ČR nabízíme navíc :

 • úrazové pojištění všech účastníků akce prostřednictvím pojistné smlouvy s GENERALI
 • dle konkrétní dohody finanční pomoc
  Finanční pomoc lze poskytnout na základě kompletního vyúčtování akce: tzn. vyplněného tiskopisu (Vyúčtování - FESTIVAL), prezenčních listin (jméno, bydliště, RČ), kopie účetních dokladů, zhodnocení akce, součetky účetních dokladů a jejich obsah. Nejvýše však do 50 Kč na den a účastníka do 26 let (musí být občan ČR). Nutno dokladovat vybrané startovné od nečlenských a neplatících souborů z ČR.
 • smlouvou s OSA garantované ošetření veřejného provozování hudebních děl při festivalech
 • odbornou spolupráci a pomoc při tvorbě programových záměrů a konzultaci libret pořadů, doporučení pro výběr účinkujících apod.
 • pomoc při zabezpečení zahraničních souborů prostřednictvím spolupráce s I.O.V. a I.G.F. a dalšími zahraničními organizacemi, koordinace vzájemné výměny mezi festivaly, prezentování pořadatelských a programových aktivit v České sekci CIOFF a v Národní sekci IOV, v IGF, prostřednictvím zástupců jmenovaných kolegiem
 • možnost užívání znělky FoS ČR, loga FoS ČR a mezinárodních organizací I.O.V. a I.G.F
 • zprostředkování zlevněné videodokumentace vybraných pořadů
 • zlevněné tisky propagačních materiálů
 • faxové a E-mailové rozesílání tiskových zpráv
 • informační servis přes NICEM, Český rozhlas, Informační střediska apod.
 • dle konkrétní dohody pomoc v oblasti cestovního ruchu
 • Pro stanovení forem spolupráce s pořadateli festivalů a slavností FoS ČR v roce 2001 rozlišuje

 • A/Mezinárodní folklorní festivaly
 • B/Regionální lidové folklorní slavnosti a festivaly
 • AKCE TYPU A.1.

  Akce pořádané vrcholnými státními organizacemi a institucemi, přímo dotované ze státního rozpočtu. Tyto akce nelze přímo spolufinancovat.

  Jejich obsahem je především :

 • vnitřní a vnější reprezentace státu prostřednictvím folkloru
 • bohatost programové nabídky a její žánrová pestrost
 • celostátní uznání a prestiž
 • Předpoklady spolupráce:

 • sleva ze vstupného členům FoS ČR
 • propagace "doporučených" sponzorů, uvádění jejich loga
 • MFF Strážnice

  AKCE TYPU A.2.

  Festivalové akce pořádané Folklorním sdružením ČR

  Jejich obsahem je především :

 • vnitřní a vnější reprezentace státu prostřednictvím folkloru
 • bohatost programové nabídky a její žánrová pestrost
 • MFF Luhačovice, Zpěváčci - Velké Losiny, Zemská přehlídka - Kroměříž (Mělník), Národní krojový ples - Žďár nad Sázavou

  AKCE TYPU A.3.

  Akce pořádané regionálními folklorními sdruženími, městy, obcemi nebo jinými kulturními zařízeními ve spolupráci s FoS ČR a místními soubory. Tyto akce trvají minimálně 3 dny a zúčastní se jich zahraniční soubory.

  Jejich obsahem je především:

 • podpora regionálních kulturních a folklorních tradic
 • představení zahraničních účastníků
 • rozvíjení vztahů se zahraničím, uskutečňování mezinárodních přátelských vztahů a kontaktů
 • MFF Frýdek-Místek, MFF "U nás na Náchodsku" Červený Kostelec, MFF "Babí léto"- Valašské Meziříčí, MDF Strakonice, MFF Klatovy, MFF Brno, "Rožnovská valaška"- Rožnov pod Radhoštěm, "Folklor bez hranic"- Ostrava, MFF "Liptálsk slavnosti"- Liptál, MFF "Slavnosti pod Zvičinou"- Lázně Bělohrad, MFF Šumperk, MFF Karlovy Vary, MFF Písek, "Telčské slavnosti"- Telč, "Rožnovské slavnosti"- Rožnov pod Radhoštěm, "Čermenské slavnosti"- Dolní Čermná, MFF Mistřín-Svatobořice-Mistřín, MFF "Vsetínský krpec"- Vsetín, MFF Plzeň, "Středočeský festival"- Tuchlovice, FF "Štěpy"- Veselí nad Moravou, FF "Kunovské léto"- Kunovice, "Setkání s folklorem"- Hradec Králové, "Jánošíkův dukát"- Rožnov pod Radhoštěm

  AKCE TYPU B

  Akce pořádané regionálními folklorními sdruženími, městskými úřady, domy kultury a dalšími subjekty ve spolupráci s FoS ČR, případně i místními soubory.

  Jejich obsahem je především:

 • podpora regionálních folklorních tradic
 • napojení na činnost a programové aktivity souborů pracujících v regionu
 • jejich zapojení do programových aktivit slavností
 • "Slezské dny"- Dolní Lomná, "Národopisný festival Kyjovska"- Milotice, "Lidový rok" - Velká Bystřice, "Hanácké slavnosti"- Prostějov, FF "Šumava"- Častice, "Sochovy slavnosti"- Lhotka nad Ondřejníkem, "Dětský festival"- Liptál, "Horácké slavnosti"- Světlá nad Sázavou, "Adámkovy folklorní slavnosti"- Hlinsko, "Jihočeský folklorní festival Kovářov, "Polabská vonička" setkání školních souborů - Nymburk, "Slovácký rok"- Kyjov, Frenštátské slavnosti (pozorovatel), Po křenovskó májó (pozorovatel)

  Zásady spolupráce s pořadateli členských festivalů a slavností :

  úhrada čl. příspěvků FoS ČR ve výši 6500 Kč pořadatelem akce (u festivalů se statutem IOV 7500 Kč)

 • sleva ze vstupného členům FoS ČR (viz. dále)
 • celoplošná propagace Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s., CAC LEASING, a. s., vydavatelství PÍSNIČKA, Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska sdružení PIONÝR a "doporučených sponzorů", uvádění jejich loga
 • uvádění loga Českého rozhlasu
 • zohledňování členských souborů, které mají zaplacené členské příspěvky FoS ČR (u nečlenských a neplatících souborů vybírání startovného)
 • účast dětských souborů a zařazování dětských sólových zpěváčků v rámci festivalu
 • včasné vyplnění programových a bilančních listů
 • dodání na sekretariát FoS ČR kompletního vyúčtování viz. odst. II nejpozději do 15. listopadu letošního roku, v případě později dodaného vyúčtování festival ztrácí nárok na dotaci
 • dodání videodokumentace na sekretariát FoS ČR
 • Sleva pro členy FoS ČR:

 • výši slevy určí pořadatel vlastním rozhodnutím a sdělením na svých pokladnách
 • místa (pokladny), u kterých je slevy možno uplatnit budou označena samolepkou dodanou FoS ČR (velikost v průměru 15 cm) s logem a textem "Folklorní sdružení České republiky - sleva pro členy FoS ČR"
 • sleva bude poskytnuta na základě předložení členského průkazu FoS ČR
 • členské soubory obdrží v roce 2001 jednoroční členské průkazy, které na zadní straně mají vyjmenované akce, (výstavy v muzeích, slavnosti a festivaly, vzdělávací kurzy atd.), na které je možno získat slevu. Vzory členských průkazů obdrží každý pořadatel
 • Pořadatelům všech typů doporučujeme :

  1)využít rozvíjející se spolupráce FoS ČR v rámci zahraničních kontaktů s mezinárodní organizací IOV (mezinárodní organizace pro lidové umění) a IGF (Mezinárodní unie sdružení folklorních souborů) v případě zajištění zahraničních účinkujících na jednotlivé festivaly (ve spolupráci se zahraničním úsekem FoS ČR. Možnost využití nabídku překladatelů a pomoc při jednání s CIZINECKOU POLICIÍ

  2)využít nabídky FoS ČR a TISK TG Lanškroun ve věci spolupráce při přípravě a výrobě propagace festivalu

  3)využít nabídky FoS ČR a videoslužeb Zbyněk Pop - Jarcová a videoslužeb Zdeněk Bobek - Zlín ve věci spolupráce při přípravě videodokumentace festivalu

  4)využít nabídky FoS ČR a firmy ARAMARK s.r.o

  5)včasnou konkretizací programů a programových záměrů (témata, účinkující, zahraniční kolektivy apod.) napomoci zkvalitnění stávající měsíční propagace v časopise cestovního ruchu Všudybyl, v Českém rozhlase apod. a na internetových stránkách FoS ČR. Z tohoto důvodu zasílat programy na emailovou adresu:psenica@adam.cz(webové stránky FoS ČR: www.fos.cz)

  6)formou výměnných nabídek uskutečňovat výměny zajímavých programů na festivalech (např. i v následujícím roce), v místech, která nemají vlastní znělku, je možno užít znělku FoS ČR, případně tuto užít při některé ze samostatných akcí festivalu (zahájení, setkání s vedoucími souborů atd.)

  7)z řad svých spolupracovníků zajistit písemnou zprávu o průběhu festivalu či slavností a tuto zaslat s minimálně třemi fotografiemi redakci časopisu FOLKLOR k zveřejnění (sekretariátu FoS ČR nebo redakci:

  Diskusní fórum čtenářů
  (prozatím žádný názor)

  Zveřejněno 17.05.2001 v 10:38 hodin

  Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
  součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
   
  FOLKLORNÍ FESTIVALY
  FOLKLORNÍ AKCE
  TURISTIKA