HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Z činnosti výboru a sekretariátu FoS ČR

Časopis Foklor 2/04
Výbor Folklorního sdružení ČR se na počátku roku 2004 sešel na jediném jednání za účasti revizní komise a předsedů regionálních folklorních sdružení ve dnech 10. - 11. ledna v Praze. Vedle pravidelných informací byla pozornost věnována především vyúčtování dotací. Bylo konstatováno, že úroveň vyúčtování dotací souborům byla nejslabší za několik posledních let. Pro závady ve vyúčtování, které se nepodařilo ani po urgencích odstranit, musela být část prostředků vrácena MŠMT. Bylo rozhodnuto vyřadit v letošním roce předem žádosti všech souborů, které doposud nemají nejen právní subjektivitu (vlastní registraci u MV ČR a identifikační číslo), ale také ty, jejichž účet není veden na soubor, ale na soukromou osobu (tzv. sporožirové účty).
Pro soubory platí i nadále, že o dotaci na letní tábory budou moci soubory žádat pouze v tom případě, že hlavní vedoucí tábora absolvoval školení s akreditací MŠMT. Stav vyúčtování nás nutí vrátit se ke zpracování formulářů na vyúčtování jednotlivých druhů dotací.
Výbor dále projednal přípravu reprezentačního VII. národního krojového plesu FoS ČR (uskuteční se 7. 2. ve Žďáru nad Sázavou), spolupráci s pojišťovnou Allianz a vyhodnocení setkání vedoucích souborů na Seči. Pozitivně byla zhodnocena jednání v oblasti zahraničních vztahů FoS ČR a zejména operativní doplňování nabídek na zahraniční kontakty na www.fos.cz.
Zvláštní pozornost byla na jednání věnována spolupráci s partnery v mediální oblasti. K nejvýraznějšímu posunu došlo v roce 2003 ve spolupráci s Českým rozhlasem (vyhodnocení smlouvy na vrcholové úrovni obou organizací se uskutečnilo v pražském sídle Českého rozhlasu 9. 2. 2004), daří se rozvíjet spolupráci také s Radiem Proglas a s Mediatelem - Zlaté stránky. Nepodařilo se dosáhnout kvalitativního posunu v jednáních s Českou televizí, ani s ostatními televizními společnostmi.
Účastníci jednání poděkovali za dlouholetou vstřícnou spolupráci Jiřímu Sloupenskému, řediteli TG TISK Lanškroun, který byl hostem jednání. Hosty jednání byli také Slávek Hrzal a Jiřina Vrbová (Dětská tisková agentura a Rádio Domino), kteří informovali účastníky s obsahem činnosti zastupovaných organizací s ohledem na připravovanou smlouvu o spolupráci s FoS ČR.
Sekretariát se v počátku roku věnoval zejména vyúčtování dotací na rok 2003 a přípravě Národního krojového plesu. Pokračoval také v přípravě dalších významných akcí sdružení na rok 2004. Děkujeme souborům, které včas zaplatily členské příspěvky a příspěvky OSA, a tím nám pomohly částečně překlenou finančně složité období počátku roku. První dotační peníze totiž dostává sdružení zpravidla až v dubnu (někdy dokonce v květnu) a do té doby nemáme jiné finanční zdroje na provoz ústředí ani jiné činnosti.
Hezké jaro vám všem přeje jménem pracovníků sekretariátu

Jiří Pokorný

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 05.04.2004 v 09:21 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA