HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Čas radosti, veselosti s jihlavským Vysočanem

Časopis Folklor 2/04
Hudba souboru Vysočan
Hudba souboru Vysočan
Doba adventní a vánoční se nepromítala jen ve vokální a instrumentální skladatelské tvorbě umělé (pastorální mše, pastorely, árie), nýbrž i v hojné míře v lidovém a slovesném projevu (koledy, říkadla, úsloví, pořekadla, pranostiky, přání aj.). Dále betlémská událost pronikla - a to celoročně - i do dílen řezbářů a lidových malířů - betlémářů.
Tyto lidové projevy se udržují díky obětavé práci vedoucích a členů národopisných souborů. Horácké předvánoční a vánoční tradice každým rokem v tomto období obecenstvu předvádí již padesátiletý folklorní soubor písní a tanců Vysočan (vedoucí Míla Brtník) s dětskými soubory Pramínek, Šípek (vedoucí Ing. M. Brtník a D. Brtníková), Dřeváček (vedoucí J. Dřevo a B. Vodová) a Jeřabinka (vedoucí J. Kalabisová, E. Havlová, M. Mrkvičková). V režii M. Brtníka sen. a M. Brtníka jun., ve spolupráci s autorem hudby Štěpánem Charvátem a za doprovodu smyčcového orchestru pod taktovkou Dr. Ladislava Fučíka j.h. předvedlo více než 120 účinkujících téměř dvouhodinový pořad koled, štědrovečerních zvyků, říkadel, řemeslnických písní a tanců pod názvem Chaso, vstávejte!
Program byl velmi vhodně rozdělen do tří oddílů. Úvodem setmělým hledištěm Horáckého divadla zazněly zvony, poté za tichého hudebního doprovodu písně Svatou dobu už tu máme... recitovala Věra Hromádková verše Jaroslava Vrchlického básně Vánoce. - První oddíl nás zavedl do venkovské chalupy. Hospodář budí chasu a hospodyně chystá na stůl vánoční dary pro koledníky. Svobodná děvčata hází pantoflem, jiná pouštějí po vodě skořápky s hořící svíčkou se zvědavostí, zda a jak daleko se vdají. Při koledě Bude zima, bude mráz... (zpíval Jan Brtník) se scéna proměnila na náves (II. část), kde se hlavně předvedly dětské pěvecké a taneční soubory s vlastními dětskými hudebními doprovody. Pod vedením D. Brtníkové a B. Vodové děti střídavě zpívaly horácké koledy s pohybovými prvky, chlapci předváděli dětské zimní hry. Starší děvčata si také zatřásla bezem a při písni Hej, Bárto s Ondrášem... se jeviště postupně zaplňovalo a scéna se rozezněla společným zpěvem Překrásné slunéčko nám vychází... s výzvou poklonit se betlémskému novorozenému dítěti.
Závěrečný oddíl pořadu s názvem Jdeme do Betléma se za zpěvu koled Hle, hle, támhle v Betlémě..., Pastuškové, neste dary... a Na nebesích jasná hvězda vychází... se v pozadí jeviště objevila Svatá rodina - největší to betlém v Jihlavě. Malí i velcí za zpěvu přinášejí dary. Ke slovu se přihlašují i řemeslníci - mlynáři, pekaři, rybáři, řezníci, ševci, tkalci a krejčí, aby zpěvem a tancem vyjadřujícím jejich profesi přispěli k betlémské slavnosti a Ježíška obdarovali svými výrobky. Zde je nutno zvlášť upozornit na výborné taneční výkony s výstižnými režijními nápady. Celkový taneční projev řemeslníků měl jen krůček k profesionalitě, na němž se podíleli vedoucí taneční sekce Ing. M. Brtník a J. Havel. Malý oddech vyplnil procítěný a cap. trojhlasý zpěv ženského sboru Vysočanu písní Adama Michny z Otradovic Chtíc aby spal... Nutno poznamenat, že ženský sbor výborně provázel celé dějové pásmo horáckými koledami. V závěru všichni účinkující, ke kterým se přidali i zpěváci v hledišti, zazpívali za doprovodu hudby píseň Narodil se Kristus Pán...
I když se v pořadu, který se konal 21. prosince m. r., objevily některé drobné nedostatky, jež při tak velkém počtu účinkujících jsou nabíledni, vděčné obecenstvo je jistě pochopilo a omluvilo, což se projevilo dlouhým a opakovaným potleskem jako dík účinkujícím od čtyřletých dětí až po dospělé i s několika křížky za obětavost a píli, kterou ve volném čase věnují horáckému folkloru. Za to celý soubor přítomným poděkoval horáckou koledou s přáním: ... vinšujeme si stálosti, dobré mravy a ctnosti v novém roce!

Ladislav Fučík

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 08.04.2004 v 09:04 hodin

Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
    FOLKLORNÍ AKCE
      TURISTIKA