HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Pořad k 50. výročí Rusavy

Časopis Folklor 2/04
Předzvěstí slavnostního večera k 50. výročí byla dopolední pietní vzpomínka za již ne­ži­jící členy sou­boru na bystřickém hřbitově; hodinu před samotným slavnostním pořadem by­la cim­bá­lo­vou muzikou souboru Rusava zahájena vernisáž fotografií z historie souboru, kde moh­li mno­zí bývalí i stále aktivní členové zavzpomínat na akce a roky strávené mezi přáteli z Ru­savy.
Časopis Folklor
Ogaři souboru Rusava
Samotný pořad byl zahájen blokem pozvaných souborů a přátel - souboru Rusavjan z Ru­­savy, Vsacan ze Vsetína a Danzdeel z německého města Salzkotten. Chybět nemohli ani ma­­lí Valášci z Malé Rusavy a představili se rovněž bývalí členové souboru Rusava dvěma ta­neč­­ními pásmy. Ti, kteří, ač již neaktivní, stále nacházejí cestičku "mezi své” do Rusavy. Dru­­há, hlavní část večera již byla věnována oslavenci, který si pro slavnostní večer připravil blok převážně rusavských tanců a písní. Hosté slavnostního večera, kteří zcela zaplnili bys­třic­­ký kinosál, se postupně tancem i zpěvem v podání souboru Rusava přenesli přes rusavské past­­viny či jarní zvyky až k samému vrcholu večera, kterým bylo scénické zpracování něk­te­rých projevů rusavského svatebního zvykosloví v pásmu Rusavská svatba. To bylo proloženo uni­­kátními historickými záběry tohoto obřadu, které v roce 1955 natáčel na Rusavě Čs. krátký film. Dochované rusavské svatební zvyky poukazují na ojedinělost a autenticitu rusavského folk­­loru v rámci Valašska a díky souboru Rusava spatřily opět světlo světa ve scénickém zpra­­cování, a mohly tak být přiblíženy divákům slavnostního pořadu.
Po svatebním veselí se na pódiu postupně scházeli gratulanti, kteří poblahopřáli sou­bo­­ru Rusava mnoho úspěchů do další činnosti a vesměs se shodli, jak významné je pro ná­rod­ní kulturu udržování lidových tradic a činnost folklorních souborů, které vzaly tento nelehký úkol na svá bedra. Za všechny lze zmínit zástupce města Bystřice pod Hostýnem Mgr. Zdeňka Pán­ka, zástupce RAUČ Dr. Olišara a prof. Hejhalovou, zástupce Folklorního sdružení ČR Dr. Pet­ra Vašíčka a gratulanty ze souborů Vonica, Vsacan, Rusavjan, Dolina, Bača, Vysočan, Danz­deel a dalších.
Slavnostní večer pokračoval ve velkém sále Společenského domu Sušil besedou u cim­bálu, kde se mohli všichni bývalí i současní členové souboru podělit o své vzpomínky a ta­ké zážitky z prožitého večera. Ten byl bezpochyby vydařeným a důstojným zakončením oslav 50. výročí souboru. Valašský soubor Rusava tak vstoupil do nového padesátiletí a kdo na slavnostním večeru byl, mohl se přesvědčit, že o budoucnost lidového umění v Bystřici pod Hos­týnem a regionu nemusíme mít prozatím obavy.

Tomáš Čech

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 21.04.2004 v 09:36 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA