HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Kdo tomu nevěří, ať tam běží...

Časopis Folklor 2/04
V polovině prosince se konal slavnostní koncert k 45. narozeninám Dětského valašského souboru Malá Rusava v Bystřici pod Hostýnem. Byl založen již v roce 1958 a vede jej dodnes Růžena Malíková. K spoluzakladatelkám patřila též Helena Stanovská, vynikající interpretka tanců z Rusavy. Po dobu trvání se zde vystřídalo několik generací a stovky nadšených Valášků a mnoho obětavých pomocných vedoucích.
Malá Rusava patří právem k reprezentačním souborům kroměřížského okresu, který převážně patří k regionu Haná. Zasahuje do něho část Hostýnského Záhoří a nejzápadnější část Valašska - Rusava s charakteristickou hudební, pěveckou, taneční i zvykoslovnou kulturou. Největší předností členů je, že v projevech herních dodržují všechny typické odlišnosti. Jsou hrdí na svůj kroj, dodržují stylovost v celé šíři a vždy překvapí užitím typických rekvizit, zajímavým zpestřením ozvučení či barevností.
V koncertu se představily tři věkové skupiny. Repertoár odpovídal vždy věku dětí. Předvedl nám již své dvě dětské muziky. Kdysi je doprovázelo jen trio Malíci. Dnes jsem obdivovala Dětskou cimbálovou muziku Bukovinku, kterou založil nebohý Ing. Pavel Malík. Vedle ní se objevuje i nová hudecká muzika Voděnka. Obě společně natáčejí první profilové CD souboru s názvem Stávaj náš Valášku. To byl velký impuls i pro vedoucí hudební složky Kateřinu Malíkovou. Na jubilejní koncert připravila již nové úpravy skladeb. Příjemně nás překvapili výborní dětští moderátoři, kteří vtipně uváděli jednotlivá čísla.
Slavnostní koncert měl pěknou dramaturgickou skladbu. Hudecká muzika Voděnka zahájila typickou písní Beskyde, Beskyde... a starší skupina se prezentovala žertovnou Trnkou. Pak se prostřídala s Bukovinkou. Dívky zatančily půvabné průplety v pásmu Viju, viju věneček. A již přichází na scénu první host - dětský hanácký soubor Rozmarýnek z Kroměříže. Předvedl hry dětí a překvapil neznámou variantou půvabné typické hry Na vlčka. Sklidil zasloužený potlesk.
Radostné překvapení připravili dětem hosté z Polska. Na koncert přijela Kožlarská muzika Dabrovka. Skupina gajdošů předvedla staré gajdošské písně a blahopřála dětem k svátku jménem všech jejich kamarádů z Polska.
Poté dívčí sbor zazpíval halékačky a starší děti předvedly jejich typický metlový tanec. Představil se další vzácný host - jubilující Vsacánek. Jeho vstup upoutal pozornost a ukázal taneční vyspělost vsackých dětí.
Na koncert však zavítali i členové dospělého souboru Rusava. Předvedli mistrně točené a zdůraznili, že k mistrovství je cesta dlouhá. Všichni většinou před lety reprezentovali právě Malou Rusavu a jsou na to hrdí.
Cimbálová muzika Bukovinka si přichystala Myslivecké písně, které vhodně doplnili pasteveckou tematikou. Dívčí sbor zaujal žertovnou písní Jak sa kúří...
Závěr byl úspěšně vygradován taneční hrou Na ovečky a vlky. Zde se již projevily herecké, pěvecké i taneční individuality Malých Rusavjanů.
Pak všichni na jevišti i v sále koncert společně ukončili místní koledou Hopsa chasa vzhůru...Potlesk byl bouřlivý a dlouhý. Hosté i rodiče povstali a opět tleskali, aby potvrdili krásné vystoupení a také poděkovali vedení souboru - Růženě Malíkové a Jiřímu Hrdličkovi. Za ta dlouhá léta radostné, ale také velmi náročné práce s dětmi. Přišli poděkovat z města, okresu, kraje, Folklorního sdružení ČR, mnozí vedoucí souborů i přátelé z blízka i daleka.
Krátké shrnutí 45 leté činnosti. Přes tři tisíce vystoupení, účast na přehlídkách a folklorních festivalech v České republice i v cizině, místní akce, natáčení, fotografování, dokumentace. Zájezdy, soustředění a nejen systematická a nezištná práce, ale také velmi odpovědná, promyšlená a uvědomělá pedagogická i umělecká činnost.
... aby se neztratila ani kapka z krásy života a citu,
aby lidové umění zůstávalo nevyčerpatelnou
studánkou lásky k domovu
a lidová píseň nás potěšila i posílila v dalších
dobrých i zlých chvílích.
Malá Rusavo blahopřeji!

Věra Haluzová

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 22.04.2004 v 14:09 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA