HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

DEKLARACE O SPOLUPRÁCI

14. 5. 2004, DTA
Klub Domino, Dětská tisková agentura
se sídlem v Praze 11, Jašíkova 1536
IČO: 45771529
zastoupený předsedou sdružení PaedDr. Ladislavem Hrzalem
(dále jen "DTA")
a
Folklórní sdružení České republiky
se sídlem v Praze 1, Senovážné nám. 24
IČO: 541 206
zastoupené předsedou sdružení Zdeňkem Pšenicou
(dále jen "FoS ČR")
Preambule
Vědomi si svého poslání vůči veřejnosti České republiky v oblasti pěstování a rozvíjení české kulturní identity a nutnosti větší propagace v oblasti folklóru a tradiční lidové kultuře, shodli se oba účastníci tohoto aktu na základních směrech spolupráce.
Článek I.
Obsahem této spolupráce je:
ze strany DTA:
1. Šíření aktuálních informací o dění v oblasti folklórního hnutí (pořady muzeí, skanzenů, měst, souborů, festivaly atd.) v materiálech DTA (psané a internetové zprávy, internetové Rádio Domino).
2. Rozvíjení povědomí a znalostí o tradiční lidové kultuře a folklóru národopisných regionů České republiky i menšin žijících u nás i o lidové kultuře v zahraničí ve vybraných materiálech DTA a vybraných pořadech internetového Rádia Domino.
3. Spolupráce při psané, obrazové a zvukové dokumentaci významných akcí pořádaných FoS ČR (celostátní přehlídky, vybrané festivaly apod.) a jejich uvádění podle možností v materiálech DTA.
ze strany FoS ČR:
1. Spolupráce s redaktory DTA a internetového Rádia Domino na časově adekvátním a odborně zasvěceném zařazování českého, moravského a slezského folklóru.
2. Poskytování základních informací v oblasti folklórního hnutí a podkladů pro přípravu zpravodajství DTA a vybraných pořadů internetového Rádia Domino.
Článek II.
FoS a DTA jsou připraveni vůči třetím osobám, zejména pak vůči těm, se kterými jsou ve strategických vztazích, postupovat koordinovaně a včas si poskytovat veškeré informace, které by mohly být jakkoli podstatné pro obě strany.
Článek III.
DTA a FoS ČR deklarují svou vůli k přednostní spolupráci při přípravě a realizaci větších programových projektů či jiných aktivit tak, že se budou vzájemně přednostně oslovovat a hledat možnosti této spolupráce. V případě spolupráce s jinými mediálními subjekty se obě strany hodlají vzájemně informovat. Aktivity jedné smluvní strany v žádném případě nesmějí poškodit stranu druhou.
Článek IV.
FoS ČR bude informovat DTA o jednotlivých významných akcích a možnostech vzájemné spolupráce při jejich realizaci. Bude informovat redaktory DTA o účastí významných hostů, souborů, umělců aj. na těchto akcích, zajistí jejich pozvání na tiskové konference, dle potřeby zajistí hosty do rozhlasových pořadů atd.
Článek V.
Formy spolupráce budou dohodnuty účastníky této Deklarace na osobních setkáních, případně konkretizovány uzavřením příslušných právních aktů.
Datum: 15. května 2004

Za DTA
PaedDr. Ladislav Hrzal

Za Folklórní sdružení ČR
Zdeněk Pšenica

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 21.05.2004 v 09:13 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA