HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Slovo úvodem...

Časopis Folklor 5/2004
Při častých cestách po jednotlivých festivalových místech mne napadá neodbytná otázka: Čím jsou pro nás tato folklorní setkání, co znamenají pro nás a co pro tisíce diváků?
Jsou naše festivaly více specifickou kulturní akcí pořádanou na nekomerčním základě s omezeným okruhem účastníků - diváků i účinkujících, nebo je jejich smysl stále (ještě aspoň trošilinku) na straně podpory pěstování a dalšího rozvíjení naší lidové kultury?
Odpověď je třeba hledat někde uprostřed. Početní rovnováha akcí se silně naklání ve prospěch mezinárodních folklorních festivalů, a mne napadá, zda by tyto (byť folklorní) festivaly více než naše sdružení neměly podporovat cestovní kanceláře, neboť jejich vysloveně přehlídkové pořady (s minimem informací o souboru, užitém kroji, zvycích nebo hudbě) se mi více jeví jako cílená a velmi dobrá pozvánka k návštěvě zahraničí.
Ze všech nápadů a verzí různých odpovědí mi nejlépe vychází text vyznívající ve prospěch Folklorního sdružení ČR. Na festivalech a slavnostech jde o propagaci nejen jeho jména a cílů, ale schopností představitelů sdružení takto široce a náročně pojatý program podpory a spolupráce každý rok zajistit.
Festivalová setkání poskytují ovšem představitelům sdružení možnost setkat se s vedoucími členských souborů a pohovořit o jejich názorech, problémech nebo přáních. Mrzí mne, že ji vzájemně nevyužíváme! Namítnete, proč do festivalového kolotoče tahat vnitřní problémy práce v souboru nebo činnosti sdružení a rozebírat je. Vždyť časopis nám pravidelně přináší informace, včas se dozvíme o dotacích, někdy si o sobě také něco zajímavého přečteme... Budiž. Věřím Vám a i proto doufám, že čas na podobná pracovní setkání s námi - představiteli sdružení - si uděláte jindy. Například na blížící se podzimní valné hromadě 20. a 21. listopadu ve Velké Bystřici u Olomouce.
A tak se spolu s Vámi těším ze zájmu diváků o zahraniční soubory stále ve větším počtu přijíždějících se svým folklorem do naší země. Těším se ze zvyšujícího počtu vyjíždějících našich folklorních souborů i z jejich úspěšných zahraničních vystoupení.
Vracím - li se však k diskusím a závěrům, z nichž některé chápou činnost folklorních souborů stejně jako jiných uměleckých nebo hudebních těles, opět jsem na počátečních rozpacích a vracím se k původním otázkám: Kde je smysl naší práce? V čem je podstata pořádání letních festivalů a slavností?

František Synek

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 16.09.2004 v 13:57 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA