HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Z činnosti výboru a sekretariátu FoS ČR

Časopis Folklor 5/2004
Výbor Folklorního sdružení ČR jednal v uplynulém období ve dnech 5. - 6. července 2004 v Rožnově pod Radhoštěm. Velký prostor byl v jednání věnován problematice dotací členským souborům (krojové vybavení, letní tábory, krátkodobé akce), ale také dalším možnostem získávání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie a z projektu EU Kultura 2000. Na tomto jednání byly vyhodnoceny také některé akce sdružení v posledním období - pořad FoS ČR Poutník Karel Plicka ve Strážnici a Česká zemská přehlídka dětských folklorních souborů a předloženy informace o přípravách dalších významných akcí - Folklorní léto v Obecním domě, MFF Pražský jarmark, MDFF Písní a tancem v Luhačovicích, koncerty Zpěváček - Slávik a Zpíváme pro radost v Praze. Pozornost výboru byla věnována také aktuálním informacím o příjezdech zahraničních souborů na mezinárodní folklorní festivaly a dalším aktuálním otázkám činnosti.
Vzhledem k předpokládané vyšší finanční náročnosti Valné hromady Folklorního sdružení ČR v Olomouci výbor rozhodl, že se tato akce uskuteční v termínu (20. - 21. 11. 2004) ve Velké Bystřici. Informace a podmínky účasti obdržíte v nejbližších dnech spolu s návrhem na novelizaci Stanov FoS ČR. Výbor využil přítomnosti ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm k seznámení s prostorami a činností muzea i s aktuálními informacemi z činnosti Valašského folklorního sdružení.
Sekretariát ke dni uzávěrky časopisu bohužel neobdržel bližší informace o finanční podpoře kursů, které mají být věnovány přípravě účetních souborů na účtování v soustavě podvojného účetnictví. Předběžně zůstávají v platnosti informace, které jsme uvedli v minulém čísle časopisu. Členové výboru, revizní komise a předsedové regionálních folklorních sdružení dostali k vyjádření popis účtovacího programu, který byl našemu sdružení nabídnut k využití.
Na stránkách MŠMT byly zveřejněny podmínky pro poskytování dotací organizacím dětí a mládeže na rok 2005. V nich jsou uvedeny také možnosti dotací na zahraniční výměny. Pro rok 2005 bude platit jen jeden termín žádostí (pro soubory k 15. 10. 2004), došlo ke snížení částky na úhradu pobytu zahraničních účastníků v ČR na Kč 250,- na osobu a den (z dřívějších Kč 300,-).
V letních měsících sekretariát dále věnoval pozornost přípravě dalších majoritních akcí FoS ČR, pomoci probíhajícím folklorním festivalům a dalším běžným činnostem.

Jiří Pokorný

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 16.09.2004 v 14:02 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA