HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Jana Šamánková slavila

Časopis Folklor 5/2004
V červenci letošního roku oslavila frenštátská rodačka Mgr. Jana Šamánková významné životní jubileum. Slavila své šedesátiny. Podstatnou část svého života věnovala folklornímu hnutí, kde působí již více než 40 let. Folklor ji provázel vlastně po celý život. Již jako malá školačka zaníceně pozorovala vše, co se kolem lidového tance a písničky dělo.
Z vyprávění se dovídáme, že dovedla celé hodiny pozorně sledovat staré muzikanty a staré pamětnice - tetky a babky, které v babiččině stodole zpívaly a předváděly své taneční umění. Její babička, výborná tanečnice a zpěvačka jim při tom radila a její maminka tance zapisovala. Zájmů přibývalo a přibývalo a tak to šlo celá léta. Jako studentka tančila mladá Jana nejprve tři roky v souboru Ondráš, který působil na zdejším gymnáziu, a poté i v souboru Radhošť v Trojanovicích. Ale ani po ukončení studia na vysoké škole její zájem o folklor neochabl. Chtěla získat co nejvíce zkušenosti a vědomosti, a proto studovala tance na lidové konzervatoři, navštěvovala školu lidového tance při Krajském kulturním středisku v Ostravě, navštěvovala semináře pro choreografy u Aleny Skálové, účastnila se školení a seminářů o lidovém tanci po celé České republice. Skutečně velký výčet aktivit.
V roce 1980 založila ve Frenštátě p. R. dětský soubor Sedmikvítek a práce jí přibývalo současně s nárůstem různých funkcí, ale paní Jana obětavě pokračuje ve své práci pro folklor dál a patří k nadšencům, kteří zachraňují ty kulturní hodnoty, které by jinak upadly v zapomnění. Její příkladná práce s mládeži v tomto souboru, který má v současné době už i dospělou složku, přináší ovoce. Nejlepší nadšenci v souboru se vypracovali natolik, že dovedou vést samostatně i menší děti a to je pro budoucnost a zachování lidového umění velmi důležité. A tak soubor Sedmikvítek se stal jakousi základnou folkloru ve Frenštátě p. R.
Neméně důležitá pro region Valašska je i její práce ve funkci předsedkyně regionálního folklorního sdružení Valašska i její práce jako ředitelky Moravskoslezského krajského folklorního festivalu Frenštátské slavnosti, které byly jejím přičiněním před 5 lety obnoveny, a tak navázala na rodinné tradice, protože již i její prarodiče byli zanícení pro práci ve folkloru. Její dědeček V. Kopecký byl vždy jako venkovský řídící učitel propagátorem kulturního dění ve své obci. Jako rodák z Rožnova p. R. nejvíce tíhnul k Valašsku a proto byl po roce 1945 jedním ze spoluzakladatelů Valašské družiny ve Frenštátě p. R. a v roce 1950 spolu s jinými nadšenci stal i u zrodu Valašského souboru Radhošť v Trojanovicích. Babička Jany hrála ochotnické divadlo a v souboru Radhošť tančila a zpívala až do svých 80 let. A v této tradici pokračovali i její rodiče. Otec Leopold Genser se zasloužil o zřízení městského muzea i o frenštátské školství a byl úspěšným spoluorganizátorem Valašských slavnosti ve Frenštátě p. R. na Horečkách a matka Vlasta Genserová byla dlouholetou folklorní pracovnici. Založila soubor Ondráš na gymnáziu ve Frenštátě p. R., dlouhodobě vedla soubor Radhošť v Trojanovicích a byla vydána její sbírka zdejších valašských tanců. Město Frenštát p. R. ocenilo její práci Cenou sv. Martina, která se každoročně po několik let uděluje zasloužilým pracovníkům, jejichž činnost je významná nejen pro město, ale pro celý region.
Touto cestou celý život kráčela i jejich dcera Mgr. Jana Šamánková a za svou obětavou práci se jí dostalo četných ocenění a uznání. Právem jí Město Frenštát p. R. udělilo v roce 2002 Cenu sv. Martina za dlouholetou organizační a tvůrčí práci a udržování folklorních tradic zejména mezi mládeží a za obnovení Frenštátských slavnosti.
Za obětavou a záslužnou práci ve folklorním hnutí jí patří naše vřelé poděkování s přáním mnoha elánu do dalších let.

Radomír Golas

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 16.09.2004 v 14:10 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA