HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Jubilant Vítězslav Koukal

Časopis Folklor 5/2004
Ing. Vítězslav Koukal, CSc., ředitel Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, se narodil 30. srpna 1944 v Brně. Absolvoval Střední zemědělsko-technickou školu ve Znojmě a Vysokou školu zemědělskou v Brně, kandidátem věd se stal v roce 1984. Ve své odborné činnosti se zaměřil především na historii zemědělství.
V letech 1967 - 1999 působil jako ředitel Zemědělského muzea v Lednici a ve Valticích. V roce 1999 byl na základě konkurzního řízení jmenován ředitelem Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
Na svém pracovišti ve Valticích se v 90. letech zaměřil na výstavní činnost. Inicioval spolupráci kulturních a vědeckých institucí v regionu. Spolu s Regionálním muzeem v Mikulově, se Státním okresním archivem v Mikulově a s Muzeem a galerií v Břeclavi se velkou měrou podílel na přípravě několika pozoruhodných výstav, z nichž připomeňme alespoň výstavu Rudolf II. na Moravě.
Za pět let práce ve Valašském muzeu v přírodě se mu podařilo dokončit generální rekonstrukci Národní kulturní památky Pustevny, zkvalitnit péči o sbírky a zintenzívnit veřejnou kulturní činnost muzea. Před dokončením je nová rozsáhlá expozice Vývoj lesnictví v českých zemích, připravovaná v přemístěném objektu panské vozovny.
Výrazně se podílí na činnosti organizace AIMA - Association Internationale des Musées d´Agriculture, a to jako člen prezídia a od roku 2001 jako její prezident. Na září 2004 připravuje světový kongres této instituce.
Vítězslav Koukal se v roce 2001 stal prezidentem Národní sekce IOV - Internationale Komission für Volkskunst. Od roku 2002 je ředitelem Mezinárodního folklorního festivalu Rožnovské slavnosti.
Na svém novém působišti byl zvolen do zastupitelstva města Rožnova, je členem rady města a členem kulturní komise.
Vítězslav Koukal se výrazným způsobem zasloužil o rozvoj kultury na Moravě.

redakce

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 16.09.2004 v 14:44 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA