HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Kunovské hody a jejich stárci, Škola lidových tanců a výstava ak. malířky B. Uiberlayové

Škola lidových tanců vrcholí - přijďte také!
V průběhu celého týdne (20. - 24. září) bude v Kunovicích probíhat vyvrcholení letošního prvního ročníku Školy lidových tanců, jejíž první část začala v polovině prázdnin. Od 1. srpna se pravidelně schází mladí lidé z Kunovic a okolí, aby se učili místním lidovým tancům a mohli úspěšně předvádět své umění při zářijových kunovských hodech s právem. V těchto dnech jsou již všichni na hody jaksepatří připraveni.
Škola lidových tanců pokračovala druhou částí, jež měla mezinárodní punc: v sobotu 21. srpna se v letním areálu uskutečnila úvodní část mezinárodní dílny za účasti slovenského souboru Kapušančan který kromě dalších vystoupení absolvoval mezinárodní taneční dílnu, společně s dalšími soubory z Kunovic a Starého Města Každý soubor vyučoval ostatní jeden ze svých tanců. Všem se podařilo vytvořit úžasnou atmosféru a slovenský tanec Karyčky se učili i kluci.
Mezinárodní dílna pokračovala 24. srpna, kdy do Kunovic přijel soubor Les Enfants D´Arausio z francouzského města Orange. Odpoledne vystupovali na náměstí v Uherském Hradišti a večer Na Pálenici učili kunovské tanečníky svým tancům a opačně.
Dorozumívání bylo někdy trochu problémem, ale při tanci není třeba slov a všichni si bezvadně rozuměli. Muziky se střídaly a na závěr se to na parketu hemžilo česko-francouzskými páry.
Třetí, závěrečná část Školy lidových tanců nazvaná Kurzy lidových tanců je určena široké veřejnosti bez rozdílu věku - všem, kteří mají zájem naučit se základní lidové tance a dosud k tomu neměli příležitost. Bude trvat pět dnů či spíše večerů a uskuteční se v sále Na pálenici v Kunovicích, vždy od 18 hodin.
V pondělí 20. září bude kunovická místostarostka Ivana Majíčková bude kromě zahájení této poslední části taneční díly také vyučovat tanec Kunovská sedlcká.
V úterý 21. září budou vedoucí souboru Handrláček Ivana Janásová a Zdeňka Hašková vyučovat účastníky tanec Hucká.
Další tance - Obkročák a Trnka - budou vyučovat vedoucí souboru Handrlák Ludmila Habartová a Jiří Lůčný ve středu 22.září.
PhDr. Romana Habartová a Libor Habarta budou vyučovat ve čtvrtek 23. září čardáš.
Posledním vyučujícím bude v pátek 24. září letošní praporečník Jízdy králů Mgr. Milan Stašek, který bude učit chlapy verbovat.
Dobrá nálada, která provází Školu lidových tanců nebude snad chybět ani v průběhu kurzu lidových tanců pořádaných pro širokou veřejnost a zájemce všech věkových kategorií. Začíná 20. září v 18 hodin v sále Na Pálenici a
Celý kurz bude doprovázet cimbálová muzika Hora. Účast pro všechny, kdo nechtějí stát u cimbálu a jen se dívat, jak souboráci tancují, ale chtějí si i zatancovat je zdarma. A tanečníci a tanečnice pro jednotlivce budou také k dispozici. Takže se není čeho bát. Přijďte se podívat a zatancovat.
Výsledky výuky školy lidových tanců mohou její účastníci předvést 25. září ve sportovní hale při hodové zábavě při předtančení a po dobu celé zábavy a také druhý den, v neděli 26. září při vození berana.
Pozvánka na vernisáž
V rámci širšího programu kunovských hodů se koná ve dnech 17. - 26. září výstava akademické malířky Blaženy Uiberlayové nazvaná Motivy z Kunovic.
Autorka pochází z Kunovic, kde podle svých slov prožila dětství. Po studiu na hradišťské SUPŠ absolvovala v roce 1976 na AVU krajinomalbu v ateliéru profesora Aloise Fišárka. Po desetiletém působení v Praze se vrací do Uherského Hradiště, kde kromě své vlastní tvorby působí na SUŠP. Svou tvorbu začínala v realisticko expresívním duchu, později se pozvolna přiklonila k barevně expresívní abstrakci. V současné době má své tvůrčí realistické období.
Vernisáž, na kterou jsou všichni milovníci výtvarného umění zváni, se koná v pátek 17. září v 17 hodin, v obřadní síni města Kunovice společně s hudebním programem cimbálové muziky ZUŠ z Uherského Hradiště.
HODY s PRÁVEM
HODY S PRÁVEM KUNOVICE 17.9. - 26.9. 2004
PROGRAM:
Pátek 17. 9. Zapalování hodů
17:00 Vernisáž výstavy
ak. malířky Blaženy Uiberlayové
Obřadní síň Města Kunovice
Hraje: CM ZUŠ Uh.Hradiště
20:00 Zábava - sportovní hala
Diskotéka s moderátory KISS Publikum
Sobota 18. 9. Ide, ide handrlák
obchůzka handrláka se sběrem
krojových součásti,
dobových fotografií a předmětů
Pondělí 20. 9. - pátek 24.9.
18:00 - 22:00 Kurz lidových tanců
Na Pálenici
Sobota 25. 9.
13:00 Mše sv. v místním kostele
13:30 - 17:00 Koncert nám. Svobody
Hrají: dech.hudba ZUŠ Veselí nad Moravou
cimbálová muzika KUNOVJANÉ
14:00 Sraz Pod Kostelem
14:15 Slavnostní průvod

16:30 Žádání o udělení práva
20:00 Hodová zábava
ve sportovní hale
Hrají : dechová hudba STŘÍBRŇANKA
cimbálová muzika MLADÍ BURČÁCI
Neděle 26. 9.
14:00 Vození berana
Hraje: cimbálová muzika ZUŠ Uh. Hradiště
20:00 Hodové dozvuky
Na Pálenici
Hrají: Nevrznem si a DJ Mates a Bart
Kunovské hody a jejich stárci
Je to vlastně s podivem, že se hody jako jeden z prastarých lidových zvyků, udržely do dnešních dnů. Jeho původ se odvozuje od keltského svátku, který se váže k podzimní rovnodennosti a byl Kelty na našem území slaven v dobách před našim letopočtem jako druhý největší svátek v roce. U Slovanů byl vnímán jako svátek hojnosti a díkůvzdání za úrodu a v tomto duchu je slaven dodnes.
Dříve si omladina obce vybírala sama stárky - staršího stárka a starší stárkyňu a mladšího stárka a stárkyňu. Jejich povinností nejen zorganizovat hody s právem, dohlížet na pořádek v obci, organizovat a řídit společenské akce v průběhu celého roku, ale také reprezentovat mládež při jednáních se zástupci obce. Být stárky bylo pro chlapce i děvčata i jejich rodiče velkou ctí, které se dostalo jen těm nejlepším ze svobodných. Tak jak se měnil životní styl, měnil se i způsob organizace této slavnosti a také celkový přístup k ní i její chápání.
V padesátých letech se organizace chopil tehdejší Slovácký krúžek, později v 70. letech hody připravoval soubor písní a tanců Kunovjan. Na počátku 80. let, kdy byly Kunovice součástí Uherského Hradiště se hody nekonaly vůbec. Byly obnoveny až v polovině 80. let a jejich organizátorem se stal tehdejší Svaz žen. Od roku 1990, kdy se Kunovice osamostatnily, je hlavním organizátorem město. Nebylo vždy snadné najít ty, kteří by si na sebe vzali nelehkou úlohu stárků. Najít obětavé rodiče, kteří by se nebáli finančních nároků a starostí, které na rodinu, jež má vypravit stárka či stárkyni bezesporu dopadnou. Ale díky lidem, kteří ctí pradávných tradic svých předků a neváhají obětovat kus svého volného času, pohodlí a také finančních prostředků, se podařilo tento zvyk dochovat. Patří jim všem velký dík. Připomeňme si aspoň jména stárků a stárkyň od roku 1990:

1990
starší stárek: Miroslav Hanáček starší stárkyně: Marcela Ilková
mladší stárek: Ondřej Siman mladší stárkyně: Blanka Haldová

1991
starší stárek: Jan Sedláček starší stárkyně: Kateřina Vycudilíková
mladší stárek: František Sedláček mladší stárkyně: Vladimíra Praxová

1992
starší stárek: Josef Třetina starší stárkyně: Petra Lůčná
mladší stárek: Viktor Unger mladší stárkyně: Martina Lorencová

1993
starší stárek: Josef Škrášek straší stárkyně: Andrea Polehňáková
mladší stárek: Eduard Kubíček mladší stárkyně: Lenka Brázdová

1994
starší stárek: Ivo Kotas starší stárkyně: Radka Sedláčková
mladší stárek: Pavel Sedláček mladší stárkyně: Sylva Nováková

1995
starší stárek: František Fornůsek starší stárkyně: Martina Ančíková
mladší stárek: Radek Libosvár mladší stárkyně: Petra Bedrošová

1996
starší stárek: Pavel Jurásek starší stárkyně: Lenka Suchánková
mladší stárek: Michal Trojek mladší stárkyně: Vladislava Štěrbová

1997
starší stárek: Radek Lůčný starší stárkyně: Markéta Habartová
mladší stárek: Michal Unčovský mladší stárkyně: Petra Habartová

1998
starší stárek: Robert Novák starší stárkyně: Hedvika Podškubková
mladší stárek: Ondřej Trojek mladší stárkyně: Vladislava Smutková

1999
starší stárek: Jiří Polášek starší stárkyně: Lucie Řiháčková
mladší stárek: Michal Buksa mladší stárkyně: Jarmila Pecnová

2000
starší stárek: Martin Hubík starší stárkyně: Soňa Mitášová
mladší stárek: Vladislav Mitáš mladší stárkyně: Zuzana Šnajdrová

2001
starší stárek: Tomáš Bartoň starší stárkyně: Vendula Habartová
mladší stárek: Zdeněk Matysík mladší stárkyně: Lenka Masaříková

2002
starší stárek: Jiří Polášek starší stárkyně: Marcela Fornůsková
mladší stárek: Jiří Uhlíř mladší stárkyně: Petra Kadlčíková

2003
starší stárek: Jaroslav Pisklák starší stárkyně: Kateřina Hašková
mladší stárek: Miroslav Pisklák mladší stárkyně: Pavlína Velecká

Letošními stárky jsou: mladší stárek Jan Rathúský, mladší stárka Jana Holásková, starší stárek Radek Galuška a starší stárka Pavla Rathúská.
Přejme si, ať nám o hodech přeje počasí, abychom mohli splnit to, co se praví v jedné a artikulí, kterou čte starosta před radnicí:
"Užijte si takového veselí, jaké jsme v Kunovicích eště neměli".
Velice děkujeme za poskytnutí pozvánek a pojednání Městu Kunovice, jmenovitě za všechny paní místostarostce Mgr. Ivaně Majíčkové a také panu Zdeňkovi Kučerovi.

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 24.09.2004 v 12:07 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA