HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Desatero Rolanda Girtlera

Časopis Folklor 5/04
Jako host Rakouské knihovny se v Plzni 31. 3. poprvé představil známý rakouský antropolog, profesor sociologického ústavu Vídeňské univerzity Roland Girtler. Z jeho temperamentního vystoupení bylo na první pohled zřejmé, že rozhodně není typem "verandového antropologa", studujícího kulturu "divochů" vždy z bezpečné vzdálenosti, natož pak pseudovědcem, nikdy neopouštějícím pohodlí své pracovny. V přednášce vymezil základní pole svého badatelského zájmu, jimiž jsou okrajové sociální kultury pašeráků, pytláků, fotbalových fanoušků, bezdomovců, prostitutek, vězňů, ale také aristokratů, tzv. "fajnových lidí" nebo sedláků. Jeho teoretické postuláty se opírají o léta prováděná zúčastněná pozorování i rozhovory, jimiž se jako badatel dokáže nenápadně včlenit do prostředí pozorované skupiny. Bibliografie jeho děl nás nenechává na pochybách, že Girtler jako jeden z nejvydávanějších autorů si obdiv čtenářů plně zaslouží, neboť se nebojí podat pravdivá svědectví o životě současného člověka, pro nějž nachází trefný termín animal ambitiosum, a to jazykem, který je srozumitelný nejširšímu čtenářskému okruhu.
Protože problematika "terénu" nemůže být folkloristovi cizí, domnívám se, že nebude neužitečné, uvedeme-li zde "desatero terénního výzkumu", jež nám při své přednášce profesor Vídeňské univerzity kladl na srdce:
1. Měl bys do jisté míry žít podle oněch zvyklostí a pravidel, která jsou důležitá pro ty, jež zkoumáš. To znamená, měl bys respektovat jejich rituály, způsob oblékání, zvláštnosti jak při jídle, tak i pití - Si vivis Romae, Romano vivito more!
2. Měl bys být schopen velkorysosti a nezaujatosti, abys rozpoznal hodnotový systém těch, jež zkoumáš a podle jejich chování zároveň posoudil, co ti není vlastní. Je špatné, když se domníváš, že všude jsou zlí a záludní lidé.
3. Nikdy se nesmíš chovat ke svým hostitelům opovržlivě a pomlouvat ty, s nimiž jsi pil pivo, víno, čaj či cokoliv jiného.
4. Měl by mít solidní vědomosti o dějinách a sociálních poměrech příslušníků zkoumané kultury. Proto nejdříve vyhledej hřbitov, navštiv trhy, hospody, kostely nebo jiná důležitá místa.
5. Měl by sis udělat přehled o geografických podmínkách lokality, typu sídel a obydlí, v nichž se odehrává život, který chceš studovat. Projdi pěšky okolí a nezapomeň vystoupit buď na kostelní věž, nebo nejbližší pahorek.
6. Aby ses odlišil od obvyklých "cestujících”, měl by sis pro sebe odnést co možná nejvíce, a poté o tom bez jakýchkoliv předsudků podal zprávu. Proto je důležité, abys měl stále při sobě (vedle jiných poznámek) i terénní deník, do něhož si každý den zaznamenáš své myšlenky, problémy a radosti, ale také hněv, který jsi při výzkumu zažil. Nejenže tě to bude dále inspirovat k dalšímu bádání, ale dovede tě to i k poctivému uvažování o sobě samém, tedy k sebekritice.
7. Musíš si udělat dost času pro "ero-epický” (volný) rozhovor”. To znamená, že na lidi nesmíš pohlížet jako na pouhé dodavatele dat. Měl bys s nimi hovořit tak, aby se cítili být poctěni. Jako člověk musíš umět dobře navázat rozhovor, aniž by ses však vnucoval. Teprve tak se dají na základě pozorování a rozhovorů pořídit dobré informace, a tudíž i kvalitní zápisy.
8. Měl by ses do určité míry snažit dobře odhadnout svého partnera. Jinak by se mohlo stát, že tě napálí nebo obelže.
9. Nehraj si na misionáře nebo sociálního pracovníka. Nepřísluší ti vychovávat domnělé "divochy”. Nejsi soudce, pouze příležitostný svědek!
10. Musíš mít dobrou tělesnou kondici, abys ses cítil dobře jak při tvrdé práci na poli, tak v zakouřených hospodách, v kostele, v "nóbl” restauracích, v lese, ve stáji nebo na zaprášených silnicích. K tomu patří i schopnost kdykoliv jíst, pít a spát.

Marta Ulrychová

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 16.09.2004 v 08:01 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA