HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Most naděje

Časopis Folklor 4/04
V rámci jubilejní X. celostátní přehlídky dětských zpěváků lidových písní Zpěváčci 2004 ve Velkých Losinách převzal předseda sdružení Zdeněk Pšenica z rukou předsedy fondu Antonína Koláčka finanční dar, který bude podporou pro další rozvíjení dětských folklorních aktivit naším sdružením. Je proto vhodné, nadační fond Most naděje nyní blíže představit.
Nadační fond Most naděje je zřízen za účelem podpory provozu a činnosti charitativních, sociálních, školských a zdravotnických zařízení a jejich projektů a projektů k využití volného času mládeže, zejména formou finančních příspěvků.
Fond sídlí v Praze 1 na adrese: U Prašné brány 3 a byl založen 27. června 2002. Další informace můžete najít na adrese: http://www.mostnadeje.cz. Zřizovatelem fondu je Appian Group a.s. , jehož sídlo je v Praze 7 - Holešovicích, Jankovcova 1566/2b.
Nadační fond Most naděje vyhlásil tyto projekty:
Mosty k hudbě. Projekt se zaměřuje na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti hudby. V loňském roce nadační fond podpořil dětské hudební soubory působící ve všech žánrových oblastech částkou převyšující 1 milión korun. Nadační fond také uspořádal nebo se organizačně podílel na sérii koncertů, na kterých vystoupily děti z podpořených souborů. V rámci těchto koncertů byly předány další charitativní dary organizacím působícím v sociální oblasti, jako jsou například dětské domovy nebo domovy důchodců.
Projekt Mosty k hudbě vyvrcholil slavnostním vystoupením vítězů soutěží Zpěváček a Slávik na společném vystoupení s mistrem Peterem Dvorským v Obecním domě v Praze dne 17. listopadu 2003. Na tomto koncertu bylo významnou finanční částkou podpořeno Folklorní sdružení ČR.
V letošním roce se zástupci nadačního fondu v rámci projektu Mosty k hudbě rozhodli rozšířit spolupráci s FoS ČR, čehož důkazem je přítomnost významných představitelů nadačního fondu ve Velkých Losinách.
Mosty k přírodě. Nový projekt vyhlášený v letošním roce si klade za cíl podpořit volnočasové aktivity dětí a mládeže do osmnácti let v organizacích zabývajících se ochranou, údržbou, poznáváním a kultivováním pozitivního vztahu k přírodě a krajině. V březnu letošního roku bylo osloveno téměř 2000 oddílů a byly jim rozeslány vyhlašovací podmínky projektu. V současné době probíhá shromažďování žádostí o podporu. Po vyhodnocení došlých žádostí budou plošně podpořeny oddíly splňující vyhlašovací podmínky a dále budou zvláštní částkou podpořeny vybrané projekty. V rámci tohoto projektu je podpořena akce Noc snů.
- Mosty k lidem. Je projekt v jehož rámci se podporují charitativní a sociální a zdravotnická zařízení. Na podporu těchto zařízení byly v loňském roce rozděleny z prostředků fondu téměř 3 milióny korun. Dary byly rozdělovány na základě žádostí vyhodnocených členy poradního sboru nadačního fondu a některé byly symbolicky předány na koncertech pořádaných v rámci projektu Mosty k hudbě. Tak byl podpořen např. Hospic sv. Anežky České v Červeném Kostelci, Kojenecký ústav - dětský domov ve Dvoře Králové nebo Domov důchodců v Břeclavi. V letošním roce bude pokračovat rozdělování prostředků s důrazem na podporu hospiců a domovů pro opuštěné matky s dětmi.
- Mosty k dětem. Ve fázi přípravy se nachází projekt Mosty k dětem jehož náplní bude podpora mateřských školek. I tento projekt bude vyhlášen v letošním roce.

redakce

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 16.07.2004 v 08:47 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA