HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Folklor v olomouckém hudebním sborníku

Časopis Folklor 4/04
Sborník Hudební věda a výchova byl vydán u příležitosti životního a pracovního jubilea olomouckého hudebního teoretika, folkloristy a pedagoga prof. PhDr. Pavla Klapila, CSc.
První část sborníku obsahuje 12 studií, jejichž autory jsou převážně pracovníci Katedry hudební výchovy Univerzity Palackého v Olomouci, kde prof. Klapil působí a po dlouhou dobu (1972 - 1991) zastával i funkci vedoucího katedry. Obsahuje rovněž několik příspěvků s folklorní tématikou, jejichž autory jsou muzikologové z jiných pracovišť. Studie PhDr. Marty Toncrové z brněnského Etnologického ústavu Akademie věd ČR nazvaná František Lýsek a lidová píseň přibližuje rozsáhlou folkloristickou činnost (především sběr a zápisy lašských a slezských lidových písní) tohoto významného hudebního pedagoga. Olomoucký muzikolog PhDr. Stanislav Tesař se ve svém příspěvku zamýšlí nad vztahem folkloru a hudební pedagogiky a příspěvek PhDr. Petra Pořízky - Strouhala, Ph.D. (Katedra bohemistiky FF UP) mapuje výskyt kvartových a septimových kroků v nápěvech lidových písní Valašska.
Druhá část sborníku je zaměřena osobněji. Obsahuje Klapilovo zamyšlení nad jeho nerovnou cestou k hudbě v dětském a studentském období. Dále přináší smuteční řeč, kterou pronesl na pohřbu svého dlouholetého spolupracovníka doc. PhDr. Zdeňka Fridricha, CSc. (2002). V nekrologu Za Aloisem Dohnalem Klapil vzpomíná na svoji spolupráci s tímto nedávno tragicky zesnulým folkloristou a dialektologem, který se významně podílel na renesanci folkloru v regionu Záhoří. Připomenutím Klapilova dlouholetého zájmu o tuto oblast je též recenze jeho Záhorského zpěvníku z pera PhDr. Marty Toncrové. Prof. Klapil je kromě své činnosti folkloristické (sběr, úpravy lidových písní, apod.) autorem velkého množství dalších publikací, o čemž svědčí jeho rozsáhlá bibliografie, čítající na stovku položek.
Hudební věda a výchova. ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS, FACULTAS PAEDAGOGICA. Č. 9. Olomouc: VUP, 2003. ISBN 80-244-0773-6. 163 s.

Eva Kotíková

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 16.07.2004 v 08:47 hodin

Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
    FOLKLORNÍ AKCE
      TURISTIKA