HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Zpěváčci Horácka 2004

Časopis Folklor 4/04
Dvaasedmdesát zpěváků a zpěvaček se zúčastnilo regionální soutěže ve zpěvu horáckých lidových písní. Soutěž pořádalo Horácké folklorní sdružení ve spolupráci s Domem dětí a mládeže a Základní uměleckou školou v Jihlavě 3. dubna tohoto roku. Soutěž proběhla za podpory kraje Vysočina.
Porota, jíž předsedali Ladislav Fučík (II. kategorie) a místopředseda Horáckého folklorního sdružení, vedoucí Vysočanu Jihlava Míla Brtník (I. kategorie), měla nelehký úkol, neboť ve finále byly výkony soutěžících dosti vyrovnané. Oproti minulým ročníkům byl ve výkonu zpěváků určitý pokrok jednak ve výběru písní, který byl letos pestřejší, jednak ve složce hlasové, což se projevilo i v intonaci, rytmu a výrazu. Vedoucím při výběru písní a s problémy v přednesu pomohl elaborát Radíme zpěváčkům, který vydalo Horácké folklorní sdružení a Dům dětí a mládeže v Jihlavě (autoři L. Fučík, M. Brtník a A. Nosek).
Problémem ale zůstává fakt, že v oblastních kolech děti nezpívají na mikrofon, jak je tomu, bohužel, v celostátní soutěži ve Velkých Losinách. Technické a finanční možnosti to pořadatelům v oblastech jednak neumožňují, jednak zpěv na mikrofon není autentický.
Porota ve shodě do Velkých Losin doporučila Janu Myslivcovou (Světlá nad Sázavou - Škubánek), Mirku Brychtovou (Jihlava - ZUŠ), Marka Čápa (Jihlava - Šípek), Radku Janouškovou (Dolní Rožínka - Rožínka) a Michaelu Vodovou (Jihlava - Šípek).
Přítomní posluchači z řad účinkujících, jejich doprovod i porota velmi příznivě ocenili, že účastníkům soutěže přišly zazpívat zpěvačky, které úspěšně soutěžily v minulých ročnících. Po zhodnocení soutěže si zpěváci i hosté společně zazpívali za doprovodu dětské muziky souboru Pramínek (vedoucí Dana Brtníková) píseň V dobrém jsme se sešli ... dobře jsme se měli, rádi nás viděli, po druhé zas přijdem!
Zájem poslechnout si zpěváčky roku z Horácka projevila v četných dotazech i jihlavská širší veřejnost. Proto Horácké folklorní sdružení a národopisný soubor Vysočan ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Jihlavě uspořádal 21. května v 18.00 hodin v sále ZUŠ jejich vystoupení. Spoluúčinkovaly ženský sbor a instrumentální soubor Vysočanu a Pramínku.

Ladislav Fučík

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 16.07.2004 v 08:47 hodin

Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
    FOLKLORNÍ AKCE
      TURISTIKA