HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Jihočeské folklorní sdružení a Nadace Vltava uzavřely smlouvu o partnerství

Hotel Zvíkov Zvíkovské Podhradí
Dne 18. září byla podespána v hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí Smlouva o partnerství mezi Jihočeským folklorním sdružením a Nadací Vltava. Tyto instituce působí v Jihočeském kraji a již několik let spolupracují v oblasti udržování a rozvíjení lidových tradic.
Obě organizace budou spolupracovat:
- při vytváření podmínek pro uspokojování kulturních potřeb občanů Jihočeského kraje, které budou v souladu se stanovami Sdružení a statutem Nadace.
- v rámci naplňování vládní Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu.
- při akcích a projektech podporujících rozvoj komunitního života v obcích a mikroregionech jižních Čech.
- při tvorbě rozvojových a inovačních projektů za účelem získání dotací, grantů a podpor ze zdrojů národních i evropských v rámci podpory rozvoje regionů a mikroregionů jižních Čech.
- a v dalších oblastech
Jihočeské folklorní sdružení je jako občanské sdružení dobrovolnou zájmově-společenskou organizací sdružující dětské a dospělé folklórní soubory i přátele folklóru s posláním přispívat k ochraně, tvůrčímu rozvíjení a popularizaci folklóru, zejména oblasti jižních Čech. Prezentuje a propaguje místní a regionální lidové a cechovní tradice, pomáhá zachovávat kulturní dědictví a přispívá tím k rozvoji venkova.
Nadace Vltava je regionální nadací, jejímž účelem je mimo jiné zachovávání a obnovování lidových a cechovních tradic spolu s propagací obnovy venkova včetně zachování kulturního dědictví. Nadace podporuje formou nadačních příspěvků občanská sdružení a ostatní organizace při jejich činnosti vedoucí k naplňování cílů nadace v souladu s jejím statutem pro dosahování účelu, pro který byla nadace zřízena, a to zejména v regionu jižních Čech.

Milan Škoch, předseda Jihočeského folklorního sdružení

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 11.10.2004 v 07:35 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA