HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Eva Kovandová - Z Mělníka do Žlutic

Časopis Folklor 3/04
Znám ji déle, než ona mne. Patřila ke skupince zakládající Mělnický soubor kapitána Jaroše. Vznikl z mamutího sboru, který se jednorázově sešel a secvičil pod vedením skvělého muzikanta Standy Kovandy několik písní na oslavu státního svátku v roce 1949. Tato směs tehdejších mladých lidí ze všech společenských vrstev středočeského města se pustila s ohromným zápalem a vůlí do sběru zbývajících písňových a tanečních střípků v prostředí, které hledání vlastních kořenů přálo. I společenská atmosféra tehdejší doby byla nakloněná vytváření vícevrstevného společenství. Tak se stalo, že se v líhnoucím souboru sešli žáci střední zahradnické školy, učňové s gymnazisty, sportovci a muzikanti, bývalí skauti, sokolové - a zápal prof. Františka Bonuše, který pro ně uspořádal a s Vycpálkovci vedl víkendové soustředění ve Strahovském klášteře.
V souboru se již tenkrát sešli i manželské páry. Jedním z nich byli i Kovandovi. Život manželského páru s rodinou probíhá však v jiném rytmu, než je souborový. Zanesl jej do Karlových Varů, kde již od roku1947 - 1948 existoval sbor na ZŠ, pozdější soubor Mládí manželů Balounových. Kovandovi po svém příchodu v roce 1952 založili další folklorní soubor Radost. Z Karlových Varů jezdily do soutěží tehdy celkem čtyři soubory písní a tanců.
Kovandovi jako vedoucí byli úspěšní. Měli oba to, čemu říkám "fortel", schopnost vytvořit představu venkovanů 18. a 19. století, cítit jejich přístup k taneční melodii a písni, vytvořit repertoár ve smyslu zásobárny písňové hudební a taneční tvorby. Dávali k dispozici celou svou bytost: muzikanta - primistu, který byl zároveň skvělým tanečníkem a tanečnice, která organizačně a metodicky dokázala vést k technice lidového tance a spolupracovala na choreografiích. Později se angažovala při rekonstrukci regionálního lidového oblečení spolu s badatelkou Sašou Balounovou.
V rytmu souborového života dochází zákonitě k výměně generací. Shodou okolností se tato doba sešla v souboru Mládí Balounových a Radosti Kovandových někdy koncem šedesátých let. Dřívější rivalské vztahy se měnily, oba soubory postupně splývaly, mísil se i repertoár. Pod názvem Dyleň a vedením manželů Hankových jej vídáme dodnes. Jejich obsada je prototypem dospělých tanečníků, kteří se dovedou opřít do pohybu s vervou a radostí, která je nese ze starostí denního života do svátečních příležitostí.
Běh života bývá nakloněný ztrátám. Tragický odchod manžela přinesl existenční komplikace, které bylo nutno řešit a Eva Kovandová se přestěhovala do Žlutic. Tam zapustila opět kořeny a pokračovala v práci s dětmi v prostředí zvláštního, bohem zapomenutého kraje, mezi obyvatelstvem, jak sama říká, bez národnosti. Zůstala mu věrná dodnes. Na jedné z přehlídek viděla soubor, jehož děti ji zaujaly. Byly bezprostřední, uměly si hrát na scéně, a co víc, jejich vedoucí dokázala do odpoledne napravit všechny připomínky, které vyslechla dopoledne od poroty. Soubor se jmenuje Stázka a Eva za ním jezdí do Teplé jako dobrá kmotra sudička.
Činnost souboru přesahuje státní hranice, děti si navzájem porozumějí všude. Snad se sblíží natolik, aby se zahojily rány z nešťastného období 30. - 45. let a zabránilo se jejich opakování. I k tomu pomáhá Evina účast na taneční a estetické výchově dětí z Teplé. K jejím narozeninám přejeme všichni společně pevné zdraví a hodně radostí v rodině i v souboru.

Barbora Čumpelíková

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 13.05.2004 v 08:13 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA