HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

VIII. ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA FoS ČR

Svolání VIII. řádné Valné hromady FoS ČR
V souladu se Stanovami Folklorního sdružení České republiky svolává výbor VIII. řádnou Valnou hromadu Folklorního sdružení České republiky, která se uskuteční ve dnech 20. - 21. listopadu 2004 v Hotelu Zámek ve Velké Bystřici. Cílem valné hromady je zhodnotit činnost organizace v uplynulých dvou letech, přijmout programové zaměření činnosti na další období, zvolit stanovami určené orgány sdružení - výbor a revizní komisi a posoudit návrh na novelizaci stanov sdružení.
Právo zúčastnit se valné hromady mají členské folklorní soubory, členské folklorní festivaly (obojí prostřednictvím delegovaných zástupců) a jednotliví členové. Počet zástupců souborů a festivalů není stanovami určen. Výbor doporučuje účast dvou zástupců, z nichž jeden bude mít delegované hlasovací právo. Právo hlasovat o projednávaných dokumentech mají členské subjekty, které v roce 2004 uhradily členské příspěvky. Hlasovací právo je možné delegovat písemnou formou. Členové sdružení mohou navrhnout kandidáty do výboru a revizní komise na další období.
Jednání valné hromady bude zahájeno v sobotu 20. listopadu 2004 v 10,00 hodin, ukončení jednání se předpokládá do 18,00 hodin. V neděli bude pro účastníky připraven vzdělávací program, zaměřený na problematiku přechodu na podvojné účetnictví. Ubytování je zajištěno v Hotelu Zámek a v ubytovacích zařízeních v Olomouci. Účastnický poplatek pro 1 účastníka jednání činí Kč 500,-. Při ubytování na 2 noci činí poplatek Kč 750,-. Částky jsou splatné předem na adresu nebo číslo bankovního účtu sdružení. Účastníci předloží doklad o zaplacení poplatku při prezenci. Závazné přihlášky k účasti zašlete na sekretariát FoS ČR nejpozději do 5.11.2004.
Pro účastníky jednání, cestující hromadnými dopravními prostředky, bude zajištěna doprava od nádraží ČD v Olomouci k Hotelu Zámek pronajatým autobusem, který bude od nádraží odjíždět v sobotu 20. listopadu v 9,00 hodin. Jednání výboru revizní komise a předsedů regionálních folklorních sdružení se uskuteční v pátek 19. listopadu 2004 od 19,00 hodin v Hotelu Zámek ve Velké Bystřici.
Nejpozději do 1.11. 2004 bude na adrese http://www.fos.cz/ zveřejněn návrh na novelizaci stanov FoS ČR a návrh programu činnosti sdružení na léta 2005 - 2008, ke kterým je možné předem zasílat připomínky a pozměňující návrhy.

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 14.10.2004 v 12:58 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA