HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Rok ve Vlčnově

Časopis Folklor 3/04
Rok ve Vlčnově 1945 - 1946 je název publikace, kterou na sklonku loňského roku vydala Společnost Jízdy králů. Obsahuje soubor sto šedesáti fotografií, dokumentující život ve Vlčnově před více než půl stoletím. Jde o originální a jedinečný dokument vesnického života. Tato kronika v obrazech je životním dílem vlčnovského rodáka dr. Josefa Beneše, známého muzeologa a etnografa.
Chtěl jsem oslavit tu dnes už nepředstavitelnou dřinu Vlčnovjanů na polích i vinicích, v sadech i chlévech a stodolách, protože z té tvrdé práce vzniklo všecko to, co dnes obdivujeme jako lidovou kulturu a folklor. Záběrů z jízdy králů existují v oběhu stovky, já jsem chtěl ukázat podhoubí toho všeho, co Vlčnov nabízí přespolním - že všecka ta paráda je plodem tvrdé práce mnoha generací, výsledkem tvořivého potenciálu a obdivuhodného citového vztahu k domovu, s nímž byli lidé existenčně spjati a jemuž věnovali všechnu svou kreativní energii s odhodláním prosazovat se vůči okolnímu světu specifickými projevy, vědomě odlišnými od okolí, říká o svém díle autor.
Idea vytvořit obrazovou kroniku Vlčnova uzrála během války v roce 1944. Josef Beneš, který je autorem ideového záměru a scénáře, přizval ke spolupráci nivnického drogistu - fotografa Josefa Tomíška. Během let 1945 - 1946 došlo k realizaci, jehož konečným výsledkem bylo na dvě stě fotografií doplněných autorovými zasvěcenými a současně emotivními texty.
Přestože obrazovou kroniku doporučovali k vydání nejvýznamnější etnografové, nikdy k němu nedošlo - po roce 1948 se publikace, v níž hraje podstatnou roli církevní rok, stala pro nakladatelství nepřijatelnou.
Po půl století od svého vzniku konečně došel záměr autora svého naplnění. Knihu vydalo občanské sdružení Společnost Jízdy králů Vlčnov a lze ji také u této společnosti objednat.

Jiří Jilík

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 10.05.2004 v 08:48 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA