HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

SEARCHING
Searching centrum
Encyklopedia FoS
BASIC INFORMATION
Základní informace o FoS ČR
Authorities of The FoS ČR
Folklore festivals
Folklorní soubory
Folklorní sdruzení
Personalities of The FoS ČR
Magazine FOLKLORE
Novelties, news,...
Subsidies supplied
Folklore materials
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Festivaly C.I.O.F.F.
Festivaly I.O.V.
Offers from abroad
Offers abroad
Youth exchanges
Circles
Half-circles
Czech CENTRES
Služby pro turisty
Kultura a zábava
Památky a architektura
Turistické možnosti
Přírodní zajímavosti
Sport a relaxace
PARTNEŘI PROJEKTU
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

USNESENÍ VIII. ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY FOS ČR

Usnášeníschopná valná hromada Folklorního sdružení ČR
s účastí 134 delegátů zastupujících 411 členských souborů a festivalů
přijímá dne 20. listopadu 2004 toto

USNESENÍ VIII. ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY FOS ČR
1. Valná hromada Folklorního sdružení ČR volí:
- osmičlenný výbor FoS ČR na volební období let 2005 - 2008 ve složení: Ehrenbergerová Radka, Fabišik Vlastimil, Langer Josef, Michálek Ladislav, Novák Jaroslav, Pšenica Zdeněk, Synek František a Zelinka Milan
- sedmičlennou revizní komisi FoS ČR na léta 2005 - 2008 ve složení: Hrubeš Bohumil, Chochola Bohumil, Ošťádal Petr, Semelka Jiří, Špačková Šárka, Valentová Irena a Valová Dagmar
2. Valná hromada Folklorního sdružení ČR schvaluje:
- přijetí stanov v předložené novele v základních bodech,
- zprávu o činnosti FoS ČR v letech 2003 a 2004,
- zprávy o hospodaření FoS ČR v letech 2002 a 2003,
- informaci o hospodaření FoS ČR v roce 2004,
- zprávu revizní komise FoS ČR k hospodaření sdružení v období 2002 - 2003,
- předložený plán činnosti FoS ČR na léta 2005 - 2008,
- výši členských příspěvků takto: mládež 15 - 18 let na 100,- Kč člen/ročně, starší 18 let a jednotlivci na 150,- Kč ročně, děti do 15 let ve výši 50,- Kč dítě/ročně.
3. Valná hromada Folklorního sdružení ČR ukládá výboru:
- zvolit předsedu, 1. místopředsedu a místopředsedu FoS ČR,
- zabývat se doplňky a rozšířením programu, vč. vytvoření obecného programu a ročního konkrétního programu, roční plán rozpracovat a postupně naplňovat,
- pracovat na základě věcných, termínovaných úkolů, včetně stanovení odpovědnosti a termínů kontroly,
- zabývat se obsazením místa tajemníka sdružení,
- sestavit komisi pro zapracování připomínek do stanov a předložení novely stanov FoS ČR do 31. března 2005 k veřejnému připomínkování,
- na webové stránky sdružení uvést adresy výrobců krojových součástek a obchodů s krojovými doplňky,
- zpracovat statistiku vývoje členské základny za posledních 10 let a stanovit zásady pro sledování členské základny v budoucnu
- zabývat se vyhlášením Dne folkloru jako formy širokého zviditelnění činnosti sdružení.
4. Valná hromada Folklorního sdružení ČR ukládá revizní komisi:
- zvolit předsedu a místopředsedu komise,
- zpracovat plán práce komise včetně kontrol hospodaření nižších článků, regionálních sdružení a postupně jej naplňovat,
- kontrolovat vedle ekonomických záležitostí také věcné naplňování usnesení a programu sdružení.
5. Účastníci Valné hromady Folklorního sdružení ČR berou na vědomí:
- úkol, vyjádřit se k dopracované novele stanov uvedeným na webových stránkách sdružení do 31. května 2005.
Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení:
Synek František (předseda), Zemanová Vierka a Hrubeš Bohumil (členové)

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím 3 názory)


04.05.2005 v 01:53Vili Dekan

Občas je užitečné podívat se na web zpětně. Dovoluji se proto otázat, jak jsou plněny tyto níže uvedené závěry usnesení VH (vybírám):
3. Valná hromada Folklorního sdružení ČR ukládá výboru:
- zabývat se obsazením místa tajemníka sdružení,
- sestavit komisi pro zapracování připomínek do stanov a předložení novely stanov FoS ČR do 31. března 2005 k veřejnému připomínkování,
5. Účastníci Valné hromady Folklorního sdružení ČR berou na vědomí:
- úkol, vyjádřit se k dopracované novele stanov uvedeným na webových stránkách sdružení do 31. května 2005.
Táži se tedy:
1. Jak byla dána dopracovaná novela stanov k veřejnému připomínkování do konce března, aby se k ní mohli členové vyjádřit do 31.5.2005?
2. Pokud snad byla zveřejněna v březnu nějakou méně "průhlednou" cestou, než je web, jak je zajištěno, aby se k novele mohli včas vyjádřit všichni, kdo opravdu chtějí?
3. Jak pokračuje po léta neplněný úkol obsazení místa tajemníka FoS?
Jsou to tři otázky, ale alespoň na první dvě z nich bych rád dostal odpověď, a myslím, že nejen kvůli sobě.


11.02.2005 v 12:53Vili Dekan

Od zveřejnění tohoto dokumentu mi stále vrtá hlavou, jak to na valné hromadě bylo s mandáty. Byl jsem ale líný vzít do ruky kalkulačku. Podle čísel o účasti delegátů a zastoupení členských souborů a festivalů mi tedy až dnes vyšlo, že každý delegát měl v průměru 3,45 mandátu. Uvážím-li, že někteří ale měli opravdu jen jeden a jiní jen dva, je pravděpodobné, že se tam museli vyskytovat i jedinci, kteří měli mandátů třeba deset nebo víc. Chápu dva nebo tři mandáty (za dětský a dospělý soubor nebo za soubor a současně individuální mandát), ale víc? Při těsném výsledku hlasování to pak už může zcela jednoznačně změnit výsledek. A dá se toho velmi, ale skutečně velmi snadno zneužít. A tak se nad tím, prosím, při dotváření nových stanov zamyslete, zdá se mi to strašně nebezpečné. Nakonec, vždyť by se tak snadno mohl někdo i samozvolit, nebo ne? Díky za pozornost.


24.11.2004 v 11:07Vili Dekan

Blahopřeji k usnesení. Oceňuji, že Valná hromada dokázala věcně posoudit předkládané návrhy hlavních dokumentů a že se, byť za cenu kompromisního odkladného řešení, bude možno k jejich dopracování znovu v klidu vrátit. Přeji plodnou a korektní diskusi nad novými návrhy a hodně konstruktivních podnětů ze širokého pléna!


Zveřejněno 22.11.2004 v 11:31 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA