HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

ZÁPIS Z I. JEDNÁNÍ VÝBORU FOLKLORNÍHO SDRUŽENÍ ČR

Velká Bystřice, 20. 11. 2004
- Přítomni:
Ehrenbergerová Radka, Fabišik Vlastimil, Langer Josef, Michálek Ladislav, Novák Jaroslav, Pšenica Zdeněk, Synek František a Zelinka Milan
Program jednání:

1) volba předsedy sdružení
2) volba 1. místopředsedy sdružení
3) volba místopředsedy sdružení
4) termín dalšího jednání
5) různé
Závěry jednání:

Ad 1)
Předsedou sdružení byl přítomnými zvolen Zdeněk Pšenica.

Ad 2)
1. místopředsedou sdružení byl přítomnými zvolen Ladislav Michálek.

Ad 3)
Místopředsedou sdružení byl zvolen František Synek.

Ad 4)
Další jednání výboru se uskuteční 13. prosince 2004 od 16.00 hodin v Brně v kanceláři sdružení.

Ad 5)
Do 30. listopadu každý člen výboru písemně dodá předsedovi informace o tom, jaký okruh činnosti sdružení by chtěl zabezpečoval.
Zaznamenal: František Synek

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím 1 názor)

24.11.2004 v 11:02Vili Dekan

Upřímně gratuluji nově zvolenému výboru a přeji mnoho úspěchů v náročné a nelehké práci. Jsem rád, že Valná hromada dospěla k tomu, že je ještě třeba se zamyslet nad hlavními dokumenty. Možná moje dílčí připomínky ke Stanovám a Programu nebyly ty nejdůležitější, které k závěrům v usnesení vedly. Ale vítám, že došlo ke kompromisu, který umožní výboru některé věci v dohledné době znovu posoudit. Ještě jednou blahopřeji a přeji mnoho úspěchů v užitečné práci.


Zveřejněno 22.11.2004 v 13:03 hodin

Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
    FOLKLORNÍ AKCE
      TURISTIKA