HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Vyznání dr. Evy Urbachové

Časopis Folklor 6/04
Musela jsem teď ke svým osmdesátinám několikrát hodnotit, co mi dal život s muzeem a lidovou kulturou. Musím konstatovat, že nejsem typický případ profesního postupu. Po šesti letech práce v Etnografickém ústavu Moravského zemského muzea v Brně, kde jsem zpracovávala sbírky lidového textilu a publikovala články o krojích čtyř brněnských předměstí, jsem se já - Brňačka - přestěhovala za manželem na Valašsko mně do té doby neznámé. Veliké štěstí pro mne bylo to, že tehdy právě probíhala pod vedením doc. Drahomíry Stránské dotazníková akce o lidovém oděvu pro Národopisnou společnost čsl. v Praze, do níž jsem se zapojila výzkumem v sedmi obcích na Vsetínsku a tím se dostala bezprostředně do styku s mnoha obdivuhodnými stařenkami a staříčky. V roce 1960 jsem nastoupila jako etnograf v Okresním muzeu ve Vsetíně a zůstala mu věrná až do roku 1994, kdy jsem definitivně odešla do důchodu, ale s nímž i nadále udržuji kontakt drobnou spoluprací.
Během mé aktivní činnosti jsem zpracovávala národopisné sbírky v muzeu ve Vsetíně, Valašském Meziříčí a Kelči, snažila jsem se o fotografickou a filmovou dokumentaci zanikajících lidových výrob, vyvíjela činnost publikační a výstavní. V dohledné době snad vyjde nové rozšířené vydání mé práce Lidový kroj na Vsetínsku, určené souborům písní a tanců, zájmovým skupinám i jednotlivým zájemcům. Mou celoživotní snahou bylo přesvědčit ty, kteří na sebe dnes oblékají lidový kroj, o vysoké kulturní i estetické hodnotě tradičního lidového oděvu, který na Vsetínsku sice už do konce 19. století obecně zanikl, ale jeho dnešní prezentace i v rekonstruované podobě vyžaduje dodržovat jeho styl daný historickým vývojem a nedovolit, aby různým "vylepšením" a doplňky se z něj stal jen jakýsi kostým z půjčovny. Nedělám si však velké iluze, nakolik se mi to podařilo.
DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 01.12.2004 v 08:28 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA