HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Věře Haluzové s láskou...

Časopis Folklor 6/04
V září letošního roku vrcholil v Luhačovicích nedělní festivalový pořad Písní a tancem, když v jeho závěru na zaplněnou scénu přijala pozvání dětí zakladatelka festivalu a jeho čestná prezidentka paní Věra Haluzová. Malí tanečníci ji předali krásnou kytici květů s poděkováním za její podnětnou práci pro rozvíjení dětského folkloru nejen na Luhačovickém Zálesí, ale v celé naší krásné zemi a přidali přání k jejímu významnému životnímu jubileu, kterého se letos paní Věra dožívá. Po krátkém vyznání jubilantce poděkovalo za její celoživotní působení mezi dětmi a s dětmi dlouhým potleskem diváky zaplněné lázeňské náměstí.
Paní učitelku Věru Haluzovou (nar. 30. 11. 1924 v Otrokovicích) jsem poznal jako programový tajemník MFF Strážnice. Spolupracovala s programovou radou a jako autorka řady úspěšných dětských pořadů, pravidelně přijížděla doprovázena svým manželem Janíčkem na pracovní schůzky vždy precizně připravena a naplněna novými podněty a nápady. Její znalosti byly obdivuhodné a zdálo se nevyčerpatelné, stejně jako její energie a stálá iniciativa. Poznatky čerpala ze svých bohatých životních zkušeností. Lidovou kulturou Luhačovického Zálesí a především folklorem tohoto proměnlivého kraje se začala zabývat již v polovině padesátých let minulého století. Hned po válce totiž založila v Biskupicích dětskou skupinu a práce s dětmi a jejich výchova v duchu národních a lidových tradic charakterizovala její celoživotní činnost. Stala se uznávanou odbornicí a znalkyní lidové kultury a folkloru nejen na Slovácku, ale také na Valašsku a především na Hané Zde všude v druhé polovině 20. století stála u realizace lidových slavností, přehlídek, soutěží, souborových setkání a slavností. Podílela se na vzniku a činnosti nejednoho dětského souboru. Z mnoha kolektivů připomeňme především založení a dlouholetou uměleckou práci pro soubor Malé Zálesí, který právě v tomto roce oslavil své padesátiny.
Paní Věra Haluzová se od počátku velmi aktivně zapojila do činnosti Folklorního sdružení ČR. Stala se členkou kontrolní komise, byla duší mnoha nápadů naší činnosti směrované k posílení dětských folklorních aktivit a především, stala se zakladatelkou a první prezidentkou Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem, které naše sdružení pravidelně pořádá od roku 1993 v Luhačovicích. Ve všech ročnících festivalu se výrazně podílela na tvorbě jeho programové koncepce a své bohaté zkušenosti a znalosti mnohokrát zhodnotila při ztvárnění hlavních a vždy tematických pořadů festivalu. Mnohokrát jsem měl tu čest stát se realizátorem jejích skvělých (ale také nelehkých) scénických nápadů jako režisér pořadů. I proto jsme se blíže a dobře poznali a stali se trvalými kolegy a spolupracovníky.
Paní Věra má velkou oporu ve svém manželu Janíčkovi, který se letos dožil ve zdraví a pohodě úctyhodných 90 let a který provází svou ženu na všech cestách. Jejich rodinný dům v Pozlovicích, stojící příznačně v ulici pojmenované po místním rodáku, univerzitním profesoru Antonínu Václavíkovi, který objevil a zdokumentoval bohatství lidové kultury regionu Luhačovické Zálesí, je často milým a pohostinným místem pro přátelská setkání a pracovní porady. Zde vznikaly základy desítek vynikajících projektů nejen scénického uvedení folkloru, ale také zasvěcených a fundovaných rozborů, recenzí, článků, referátů a etnografických studií. Zde jsou uloženy také největší poklady celoživotní výzkumné a dokumentační činnosti - zápisy, záznamy a sběry folkloru a projevy lidové kultury Luhačovického Zálesí, které čekají na své zpracování a knižní vydání.
Jsem rád, že jsem měl tu čest stát se spolupracovníkem a blízkým přítelem manželů Věry a Janíčka Haluzových. Spolupráce s nimi i jejich bohaté celoživotní zkušenosti mi přinesly mnohá poznání a nové pohledy na otázky života, rodinného štěstí, přátelství i poznatky z národopisu a historie. Oběma jubilantům moc děkuji za okamžiky krásných setkání a společně se všemi ostatními přeji všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.

František Synek

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 01.12.2004 v 08:28 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA