HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Luhačovice se rozezněly písněmi

Časopis Folklor 6/04
Polovina měsíce září opět nasměrovala do Luhačovic dětské folklorní soubory a jejich zpěváky, muzikanty a tanečníky. S podporou města Luhačovice, Zlínského kraje, Ministerstva kultury ČR, Středního odborného učiliště, hotelu Adamantino a řady dalších sponzorů a partnerů festival uspořádalo Folklorní sdružení ČR.
Programová skladba festivalu důmyslně reagovala na letošní rok, který MK ČR vyhlásilo Rokem české hudby. K tomuto významnému tématu byl připraven hlavní festivalový program. Ten se uskutečnil v sobotu odpoledne podle scénáře Věry Haluzové, kterou odborně podpořili Jaromír Dadák a Jana Grabcová. Pořad Géniové české hudby a folklor byl věnován osobnímu vztahu hudebních skladatelů L. Janáčka, B. Smetany, B. Martinů, A. Dvořáka a V. Nováka k naší lidové kultuře a folkloru. Stranou pozornosti autorské trojice nezůstal ani význam sběratelů lidových písní F. Sušila, F. Bartoše, K. Plicky, K. Weise, J. Vycpálka, M. Zemana, V. Úlehly a mnoha dalších pro uchování lidových folklorních klenotů. V pořadu byli vzpomenuti také národní buditelé F. L. Čelakovský, B. Němcová nebo muzeolog Č. Zíbrt, kteří se s dalšími postarali o zachování krásy českého jazyka v jeho slovní barevnosti a proměnlivosti. Účinkujícími hlavního festivalového pořadu byly dětské folklorní soubory, muziky a sólisté z celé České republiky a Slovenska pečlivě vybrané autorkou pořadu, jejichž vedoucí s jejími doporučeními a podněty připravili jednotlivé programové výstupy tohoto komponovaného pořadu.
Rok české hudby byl připomenut také v pátečním pořadu Koncert vítězů - Píseň inspirující, který byl přehlídkou 17 vítězů a finalistů Celostátní soutěže dětských zpěváků lidových písní Zpěváček 2003 a 2004. Pořad připravily J. Grabcová a J. Polášková ve spolupráci s Cimbálovou muzikou Cifra a dětmi Komorního sboru ZUŠ Uherské Hradiště.
Výchovný aspekt pořadů Folklorního sdružení ČR byl podtržen nejen v tomto programu, ale také v pátečním dopoledním koncertu zahraničních souborů ze Slovenska, Lotyšska, Rumunska a Polska (autor V. Haluzová), v sobotní prezentaci výrobků a dovedností lidových řemeslníků a jejich tradičních pracovních postupů (B. Petráková, I. Macháček) nebo v přehlídkových pořadech domácích (H. Sluštíková) a posléze též zahraničních (M. Ekart) souborů během nedělního odpoledne.
Čestná prezidentka festivalu Věra Haluzová na závěr letošního ročníku mimo jiné účinkujícím, hostům a návštěvníkům, kteří zcela po všechny dny zaplnili Lázeňské náměstí, sdělila: Mezinárodní dětský folklorní festival Písní a tancem - Luhačovice patří k významným akcím Folklorního sdružení České republiky již dvanáct let. Prostředím, v němž je uspořádán, tematickým laděním pořadů a kvalitním zázemím a péčí o účinkující, které umožňují moravské lázně Luhačovice, patří festival k předním dětským festivalům v Evropě a byl přijat do vybrané skupiny festivalů CIOFF. Luhačovický festival, uspořádaný v rodném kraji učitele národů Jana Amose Komenského, je jedním z pilířů činnosti sdružení směrované k péči, výchově a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti estetické výchovy prostřednictvím lidových písní, hudby, tanců, lidových zvyků, obřadů a krojů na principu zásad J. A. Komenského "vzdělávání a výchova hrou". Představitelé sdružení jsou si vědomi hodnot z pokladnice naší národní kultury i skutečnosti, jak silně tyto hodnoty - především lidová hudba, píseň a mluva - oslovily v minulosti naše přední hudební skladatele, sběratele lidových písní, i toho, že tyto hodnoty dnes výrazně oslovují naše děti a mládež.
Dvanáctému ročníku dětského folklorního festivalu, jehož úvod patřil skvělému komponovanému pořadu domácího souboru Malé Zálesí O lásce (autorská příprava B. Petráková), přálo po všechny čtyři dny krásné slunečné a teplé počasí, což se zdařilými a diváky potleskem odměněnými pořady a výstupy dětí přispělo k velmi pěkné festivalové atmosféře.

František Synek

Zveřejněno 01.12.2004 v 09:55 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA