HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Propozice celostátní přehlídky dětských souborů 2005

Časopis Folklor 6/04
Na vědomí vedoucím dětských folklorních souborů a předsedům regionálních folklorních sdružení zveřejňujeme propozice dalšího cyklu přehlídek dětských souborů. Již nyní Vás žádáme o zahájení příprav místních a krajských (příp. též regionálních) kol přehlídky tak, aby se mohly uskutečnit v měsících leden až duben 2005.
Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury ČR pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a DŮM KULTURY ODBORŮ, s. r. o. JIHLAVA.
Spoluvyhlašovatelem přehlídky je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Odborně a organizačně přehlídku připravuje NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Sdružením pro dětskou taneční tvořivost, rozsah podílu MŠMT je průběžně upřesňován.
I v letošním roce se budou konat krajské (oblastní) přehlídky V těchto přehlídkách mohou vystoupit i děti předškolního věku.
Krajská výběrová kola přehlídky odborně a organizačně garantuje FoS ČR a další kulturní subjekty ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA.
I. Poslání celostátní přehlídky a jejích krajských kol
Nesoutěžní formou přehlídkových vystoupení prezentovat různé formy a způsoby výchovné a umělecké práce dětských folklorních souborů a skupin Čech, Moravy a Slezska. Vytvořit prostor pro předávání zkušeností, vzájemnou inspiraci a kontakty dětí i vedoucích, a tím přispět k dalšímu rozvíjení tohoto oboru estetické výchovy dětí i plnění usnesení vlády ČR č. 571 z 11. 6. 2003 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice.
II. Podmínky účasti na přehlídkách
Přehlídek dětských folklorních souborů se mohou zúčastnit všechny dětské folklorní soubory a skupiny České republiky, jejichž členové nepřesáhnou průměrný věk 15 let. Na přehlídkách se neurčují věkové kategorie. Soubory mohou přihlásit i více (věkově rozlišených) skupin svého kolektivu.
Dětský hudební doprovod je vítán. Při vystoupeních je však možno použít také doprovod dospělých hudebníků, příp. netradiční hudební doprovod (kytara, klavír, ozvučné předměty atd.), eventuálně playback.
Počet dětí a doprovodu z řad dospělých u souboru doporučeného na celostátní přehlídku nesmí přesáhnout 30 osob. Doprovází-li kolektiv dětská muzika, je možné po dohodě s pořadateli celostátní přehlídky zvýšit počet členů souboru až na 35 osob.
Časový limit jednotlivých vystoupení je 10 minut. Vystoupení však nesmí být kratší než 3 minuty.
III. Organizace a průběh přehlídek
Spolupořadatelem krajských přehlídek, na něž přispívá MŠMT ČR, je NIPOS-ARTAMA.
Nesoutěžní krajské přehlídky se budou konat v průběhu měsíce března v Čechách a v dubnu na Moravě a Slezsku tak, aby pořadatelé regionálních přehlídek mohli dodat návrhy programové radě celostátní přehlídky nejpozději do 30. dubna 2005 na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám Jany Rychtové P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2, krajským kolům mohou podle místních podmínek předcházet oblastní kola.
Lektorský sbor (porota) oblastní přehlídky hodnotí vystoupení jednotlivých souborů a bez udání pořadí vybere soubory pro postup do vyššího kola. Maximální počet souborů účinkujících ve vyšším kole stanoví pořadatel tohoto kola podle svých podmínek.
Lektorský sbor krajské přehlídky, v němž by měly pracovat jeden až dva zástupci odborné rady pro folklor NIPOS-ARTAMA (dle předběžné dohody), kteří mají přehled o situaci oboru v celé ČR, má možnost navrhnout jedno vystoupení k přímému postupu na celostátní přehlídku a doporučit v pořadí další dva soubory programové radě celostátní přehlídky do širšího výběru.
Součástí každé přehlídky je rozborový seminář s vedoucími souborů, vedený lektorským sborem. Jeho smyslem je formou veřejné diskuse (besedy) seznámit vedoucí souborů s klady i problémy vystoupení s cílem kvalifikovaně a citlivě poradit a inspirovat.
IV. Hodnocení a jeho kritéria
- výběr materiálu vzhledem ke zvolenému tématu (okruhu zvykosloví apod.), k věku dětí a k regionální příslušnosti v souvislosti s užitým materiálem, krojovému vybavení, nářečí apod. - Pohybová připravenost dětí: držení těla, tanečnost, hudebnost, zpěvnost, taneční technika.
- provedení: estetický a přirozený projev dětí.
- zdůraznění pohybové složky vystoupení.
- scénické zpracování.
- pokud má soubor vlastní dětskou hudbu, je třeba ji hodnotit na základě těchto kritérií a zvlášť ji ocenit; obdobně u zpěváků.
V rámci celostátní přehlídky budou zvláště oceněny inspirativní momenty vystoupení.
Pozn.: Soubor může vystupovat s programem, s nímž se už v minulosti účastnil celostátní (národní) přehlídky, po uplynutí 5 let.

Jana Rychtová

DALŠÍ INFORMACE: Jihlava
Zveřejněno 01.12.2004 v 13:21 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA