HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Zemřel Peter Homolka

Časopis Folklor 6/04
Meno Mgr. Art. Petera Homolku (28. júla 1942 - 18. augusta 2004) nie je medzi tanečníkmi neznáme. Sám sa tancu aktívne venoval od trinástich ro­kov. Začínal v hudobnom a tanečnom súbore Pionierskeho paláca v Bratislave, odkiaľ v roku 1959 viedla jeho cesta rovno do Slovenského ľu­dového umeleckého kolektívu. Po šiestich rokoch, z ktorých však dva (1961 - 1963) patrili výkonu základnej vojenskej služby v Armádnom umeleckom súbore Víta Nejedlého, vymenil tancovanie v SĹUK za možnosť pôsobenia v Umeleckom súbore Lúčnica.
Lúčničiarske obdobie mu v rokoch 1965 - 1973 a 1978 - 1982 prinieslo možnosť realizovať sa nie len ako tanečník, ale od roku 1967 tiež ako pedagóg a asistent choreografa. Počas prvých rokov účinkovania v Lúčnici získal pre pedago­gickú a choreografickú prácu kvalifikačné pred­poklady štúdiom na Katedre tanečnej tvorby Vyso­kej školy múzických umení v Bratislave. Po Lúč­nici nasledovali štyri roky odbornej spolupráce s folklórnym súborom Gymnik a v súbore Devín.
Tanec a folklór sa mu stali osudnými aj v je­ho profesionálnej "neumeleckej" činnosti. Jede­násť rokov pracoval na slovenskom ministerstve kultúry v oblasti hudobnej a tanečnej záujmovej umeleckej činnosti, zastupoval Československo v Medzinárodnej organizácii CIOFF, patriacej do UNESCO, v posledných rokoch pracoval v Národnom osvetovom centre v Bratislave.
Peter Homolka bol dlhodobým spolupracovníkom Folklorního sdružení ČR. Nezanedbateľná bola i spolupráca a pomoc Armádnej folklórnej asociácii jak v spoločnej republike, tak i po rozdelení Československa.
S Peťom Homolkom ste sa mohli stretnúť ako s výborným pedagógom v tanečných kolektívoch rôzneho zamerania, nech už to bol folklór, alebo spoločenský či moderný scénický tanec, proste všade tam, kde bolo potreba pomôcť.
Z jeho bohatej publi­kačnej činnosti je potrebné spomenúť Metodiku klasického tanca, ktorá sa radí k najrozsiahlejším jeho prácam.
R.I.P.! REQUISCANT IM PACEM! VEČNÁ PAMÄŤ!

redakce

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 01.12.2004 v 13:32 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA