HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Zpráva revizní komise na Valné hromadě Folklorního sdružení ČR ve Velké Bystřici dne 20. listopadu 2004

Časopis Folklor 7/04
Na minulé valné hromadě byla zvolena kontrolní komise v tomto složení: RNDr. Bohumil Chochola (předseda), Ing. Bohumil Hrubeš (místopředseda), Irena Valentová, Ing. Eva Zehnalová a novými členy se stali Jiří Semelka, Petr Ošťádal a Dagmar Valová.
Dlouholetá členka revizní komise Ing. Eva Zehnalová se však během roku 2003 z vážných osobních důvodů (nemoc matky) vzdala funkce a do komise byla kooptována podle volebních výsledků valné hromady Ing. Šárka Špačková, která se rychle stala díky svému ekonomickému vzdělání velmi platnou členkou kontrolní komise.
Rozšíření komise na 7 členů se ukazuje jako zcela oprávněné, protože počet dokladů, položek, ale často i byrokracie velmi roste a kontroly jsou často i několikadenní záležitostí (zejména při kontrole dotací). Navíc má komise za úkol kontrolovat "dotační peníze" poskytované regionům i jednotlivým souborům a jejich vyúčtování přímo u souborů.
Členové komise prováděli pravidelné čtvrtletní kontroly hospodaření a činnosti sekretariátu FoS ČR a uskutečnili několik dílčích a namátkových kontrol během roku.
Dále se členové komise zúčastnili všech zasedání výboru i "rozšířeného" výboru FoS ČR.
Komise kontrolovala všechny příjmové i výdajové doklady, bankovní účty, vedení účetnictví a s tím související písemnosti.
Členové komise konstatují, že všechny doklady a písemnosti jsou řádně vedeny a přehledně uloženy. Většina zjištěných drobných nedostatků byla odstraněna ještě během kontrol (zejména v cestovních dokladech) a zbývající nedostatky byly vždy odstraněny do stanoveného termínu.
Kontrolovány byly také doklady o vyúčtování jak z MŠMT ČR, tak i z MK ČR. Revizní komise na základě těchto kontrol opakovaně doporučuje věnovat především pozornost zejména prezenčním listinám, včetně rodných čísel (dat narození) u všech akcí. S tím souvisí i počet všech osob zúčastněných na jednotlivých akcích. Zjišťujeme, že počty členů souborů jsou často vyšší, než které jsou uváděny při placení členských příspěvků. Je to neseriozní a i škoda, protože celkový počet členů sdružení značně ovlivňuje i výši dotací, které FoS ČR získává od státních orgánů.
Často není věnována dostatečná pozornost zhodnocení akce a hlavně přehledné kalkulace, která by usnadnila práci jak ekonomce, tak i kontrolním orgánům. Všem problémům bychom se vyhnuli, kdyby soubory nebo festivaly respektovaly a přesně četly pokyny v "Rozhodnutích".
Je nezbytně nutné, aby vyúčtování bylo předkládáno kvalitně a včas! Revizní komise opět apeluje na včasné placení členských příspěvků (letos zaplatilo 289 souborů) a včasné placení částky týkající se OSA, neboť smlouva mezi OSA a FoS ČR jednoznačně zvýhodňuje soubory se získaným certifikátem. Byla by veliká škoda, kdyby díky neplatičům musela být smlouva v budoucnu zrušena.
Mimo pravidelných kontrol hospodaření sekretariátu FoS ČR, tj. kontrol dotací na projekty - krátkodobé akce, krojové vybavení, letní tábory, festivaly, HSV, zahraničí, byly provedeny revize hospodaření i v některých regionech a jednotlivých členských souborech.
Protože se na sekretariátu FoS ČR během volebního období vystřídala tradičně řada "vnějších" kontrol (kontroly na zdravotní a sociální pojištění, kontroly na mzdy, daně a kontroly z finančního úřadu), revizní komise bere na vědomí výsledky těchto kontrol.
S uspokojením konstatuje, že žádná z těchto kontrol nezjistila závažné nedostatky.

RNDr. Bohumil Chochola

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 21.01.2005 v 12:15 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA