HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

USNESENÍ VIII. ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY FOS ČR

Usnášeníschopná valná hromada Folklorního sdružení ČR s účastí 134 delegátů zastupujících 411 členských souborů a festivalů přijímá dne 20. listopadu 2004 toto
1. Valná hromada Folklorního sdružení ČR volí:
- osmičlenný výbor FoS ČR na volební období let 2005 - 2008 ve složení: Ehrenbergerová Radka, Fabišik Vlastimil, Langer Josef, Michálek Ladislav, Novák Jaroslav, Pšenica Zdeněk, Synek František a Zelinka Milan
- sedmičlennou revizní komisi FoS ČR na léta 2005 - 2008 ve složení: Hrubeš Bohumil, Chochola Bohumil, Ošťádal Petr, Semelka Jiří, Špačková Šárka, Valentová Irena a Valová Dagmar
2. Valná hromada Folklorního sdružení ČR schvaluje:
- přijetí stanov v předložené novele v základních bodech,
- zprávu o činnosti FoS ČR v letech 2003 a 2004,
- zprávy o hospodaření FoS ČR v letech 2002 a 2003,
- informaci o hospodaření FoS ČR v roce 2004,
- zprávu revizní komise FoS ČR k hospodaření sdružení v období 2002 - 2003,
- předložený plán činnosti FoS ČR na léta 2005 - 2008,
- výši členských příspěvků takto: mládež 15 - 18 let na 100,- Kč člen/ročně, starší 18 let a jednotlivci na 150,- Kč ročně, děti do 15 let ve výši 50,- Kč dítě/ročně.
3) Valná hromada Folklorního sdružení ČR ukládá výboru:
- zvolit předsedu, 1. místopředsedu a místopředsedu FoS ČR,
- zabývat se doplňky a rozšířením programu, vč. vytvoření obecného programu a ročního konkrétního programu, roční plán rozpracovat a postupně naplňovat,
- pracovat na základě věcných, termínovaných úkolů, včetně stanovení odpovědnosti a termínů kontroly,
- zabývat se obsazením místa tajemníka sdružení,
- sestavit komisi pro zapracování připomínek do stanov a předložení novely stanov FoS ČR do 31. března 2005 k veřejnému připomínkování,
- na webové stránky sdružení uvést adresy výrobců krojových součástek a obchodů s krojovými doplňky,
- zpracovat statistiku vývoje členské základny za posledních 10 let a stanovit zásady pro sledování členské základny v budoucnu
- zabývat se vyhlášením Dne folkloru jako formy širokého zviditelnění činnosti sdružení.
4) Valná hromada Folklorního sdružení ČR ukládá revizní komisi:
- zvolit předsedu a místopředsedu komise,
- zpracovat plán práce komise včetně kontrol hospodaření nižších článků, regionálních sdružení a postupně jej naplňovat,
- kontrolovat vedle ekonomických záležitostí také věcné naplňování usnesení a programu sdružení.
5) Účastníci Valné hromady Folklorního sdružení ČR berou na vědomí:
- úkol, vyjádřit se k dopracované novele stanov uvedené na webových stránkách sdružení do 31. května 2005.

Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení:
Synek František (předseda), Zemanová Vierka a Hrubeš Bohumil (členové)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 21.01.2005 v 12:58 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA