HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Profil MUDr. Jiřího Holáska

Časopis Folklor 1/05
Lékař, malíř, hudebník a vzácný člověk MUDr. Jiří Holásek, původem z Poštorné (nar. 30. 6. 1935), se v tomto roce dožívá 70 let. Lékařskou fakultu v Brně ukončil v roce 1960. V mládí se věnoval aktivně řeckořímskému zápasu a potápění, ale přitom získal základy hudby a výtvarného umění. Dnes s úsměvem vzpomíná na své umělecké začátky: "Moje malířská kariéra začala trojkou z kreslení ve 3. třídě obecné školy. Můj vzácný,
ale přísný otec hned na to nakoupil výtvarné materiály a donutil mne dvě hodiny denně kreslit a malovat podle zakoupených příruček." Vedle výtvarné činnosti a domácích povinností musel malý Jiříček na jeho příkaz také dvě hodiny denně cvičit na housle.
V době svých studií v Brně bydlel u svého dobrého přítele akad. malíře Aleše Černého (1920-1984) v ateliéru. Zde uprostřed voňavých pláten a barevných skic nasával J. Holásek do sebe skutečné umělecké prožitky a rozvíjel své malířské schopnosti. Oba umělci spolu sedávali do noci a diskutovali o malířské problematice, inspirovali se navzájem písněmi a hudbou, při které A. Černý často maloval.
Jubilant Jiří Holásek je též výborným muzikantem. Kromě houslí ovládá hru na varhany, gajdy, fujaru, grumle a mnoho dalších hudebních nástrojů. Byl dlouholetým spolupracovníkem Fanoše Mikuleckého, byl aktivní při vzniku souboru "Břeclavan", působil v souboru "Radost" a v brněnském "Slováckém krúžku". Po studiu na lékařské fakultě dostal umístěnku do Jeseníků, kde s těžkou pracovní náplní přišel desetiletý umělecký půst.
V roce 1969 mu byl povolen dvouletý studijní pobyt ve Švédsku. Později byl však vyzván, aby se vrátil domů. Neučinil tak z osobních a vědeckých důvodů a stal se emigrantem. Za nepřítomnosti byl odsouzen na dva roky vězení. Spolu s manželkou, která je ortopedka, si po narození dvou synů, kteří dodnes ve Švédsku žijí se svými rodinami, zde vytvořili druhý domov. Srdcem však zůstal vždy J. Holásek moravský Podlužák. O tom svědčí i to, že si ve Švédsku založil cimbálovou muziku "Dunaj", které byl primášem a s níž sklízel úspěchy na různých místech západní Evropy a USA
Pobyt ve Švédsku přinesl anesteziologovi z Břeclavska profesní růst. Vymyslel a přihlásil pět lékařských patentů, byl členem týmu, který pečoval o tehdejšího švédského krále Gustava VI. Adolfa a stal se jeho osobním přítelem, pracoval na klinice chronické bolesti, studoval v Číně akupunkturu. Za svého 25letého pobytu ve Skandinávii oživil nejen své muzikantství, ale také výtvarné umění. Studoval 4 roky privátně umění na GelePobyt ve Švédsku přinesl anesteziologovi z Břeclavska profesní růst. Vymyslel a přihlásil pět lékařských patentů, byl členem týmu, který pečoval o tehdejšího švédského krále Gustava VI. Adolfa a stal se jeho osobním přítelem, pracoval na klinice chronické bolesti, studoval v Číně akupunkturu.
Za svého 25letého pobytu ve Skandinávii oživil nejen své muzikantství, ale také výtvarné umění. Studoval 4 roky privátně umění na Geleborské škole, kde se později stal učitelem. Zasedal v několika uměleckých radách a komisích a vyučoval výtvarné obory v četných vzdělávacích organizacích.
Své rozsáhlé malířské a sochařské dílo vystavoval ve Švédsku, USA, Velké Británii, Španělsku, Portugalsku, v ostatních skandinávských zemích a také v Itálii, Švýcarsku a na Slovensku. Jeho dílo najdeme i v soukromých sbírkách mnoha milovníků výtvarného umění.
Opět s typickým šibalským úsměvem na rtech uvádí: "Za svůj největší umělecký úspěch považuji krádež své bronzové sochy při výstavě ve Westminsterské galerii v Londýně. Byla to první a poslední loupež v této světové galerii."
Ve své výtvarné tvorbě zachycoval náladu a proměny švédské krajiny a přírody, a dnes také svého rodného Podluží, kam se po sametové revoluci brzy vrátil. Své krajinářské náměty čerpá v oblasti Mikulovska a Pálavy. Malířským štětcem umně zachycuje mizející svět - staré stavby a lidovou architekturu v okolí Sedlece, kde dnes žije. Ze Švédska si přivezl oblibu v malování květinových vzorů, zachycených svěžími barvami v odvážných barevných kombinacích a osvětlení.
Po návratu domů byl se svou švédskou cimbálovou muzikou přijat prezidentem republiky Václavem Havlem. Později byl však velmi rozčarován svým přijetím doma. Bohaté lékařské znalosti a zkušenosti a dvacetiletou praxi nabídl ministerstvu zdravotnictví. Byl však odmítnut, a dnes si nemůže sám předepsat ani aspirin. Nikdo jej jako lékaře nezaměstnal...
MUDr. Jiří Holásek je zvyklý tvrdě pracovat, na svou rodnou zem nezanevřel, a protože nedokáže sedět se založenýma rukama, plně se dnes věnuje své malířské zálibě v sedleckém ateliéru. Zde působí také jako varhaník v místním kostele, ale je především muzikantem v cimbálové muzice "Fialka" z Hodonína, která spolupracuje s dětským souborem "Kordulka" ze Starého Podvorova.
Jiří Holásek je člověk vysokých kvalit. Není jen odborníkem v mnoha oborech, ale je i velmi dobrý a veselý člověk, chápavý, milující a tolerantní.
Má rád všechny lidi, a především děti. Jiří Holásek je člověkem hluboce věřícím. Ve Švédsku, které je zemí protestantskou, spolupracoval jako katolík s Vatikánem a jak on sám říká: "Jeho největším životním zážitkem byla audience u papeže Jana Pavla II."
Malíř a muzikant, jubilant MUDr. Jiří Holásek, naši besedu po přečtení svého profilu otevřel vzácným glosováním:"Cítím se po přečtení tvého textu jako vdova na pohřbu, která po slovech rozloučení, které o zesnulém manželovi přednesl smuteční řečník, řekla svým plačícím dětem: Děcka,
poďme pryč! Zme na cizím hrobě!".
Jiří Holásek je nejen výborný člověk, ale také vypravěč, který se nerad chlubí, raději beseduje, vypráví, sděluje své zkušenosti a... chválí druhé.

Připravili Miroslava Hajdová a František Synek

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 01.01.2005 v 13:09 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA