HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Z činnosti výboru a sekretariátu FoS ČR

Časopis Folklor 1/05
Výbor Folklorního sdružení ČR se v uplynulém období sešel dvakrát. První jednání (25. října 2004 v Praze) bylo věnováno posouzení návrhu na novelizaci stanov FoS ČR. Druhé jednání
se uskutečnilo za účasti revizní komise a předsedů regionálních folklorních sdružení v předvečer Valné hromady FoS ČR dne 19. listopadu 2004 ve Velké Bystřici a bylo věnováno
přípravě zmíněnému jednání delegátů členských subjektů.
Sekretariát FoS ČR se v závěru roku věnoval především ekonomickým otázkám. Byla vyhodnocena vyúčtování dotací souborům, festivalům a regionálním folklorním sdružením a pokud byla zpracována vpořádku, byly jim zaslány příslušné finančníprostředky.Kvalitavyúčtování nebyla bohužel ani tentokrát příliš vysoká. Hlavním problémem zůstává, že ten, kdo vyúčtování zpracovává, si málokdy přečte pokyny, které jsou obsaženy v rozhodnutí o přidělení dotace. Sekretariát se v závěru roku věnoval také zpracování žádostí o dotace na rok 2005 a vyúčtování prostředků, které sdružení obdrželo na rok 2004.
Členským souborům, festivalům i jednotlivým členům byly spolu s vánočním a novoročním
přáním zaslány složenky k úhradě členských příspěvků a poplatků OSA na rok 2005. Pokud jste je nedostali, vyžádejte si je prosím na sekretariátu FoS ČR.
Těm, kteří pořádají již na počátku roku tradiční bály, jsme připraveni obratem na vyžádání
(třeba i faxem) zaslat prohlášení o paušální platbě autorských poplatků.
V hodnoceném období se uskutečnily dva krásné koncerty "Zpěváček - Slávik" a "Zpíváme
pro radost" v Kongresovém centru Praha za početné účasti členů folklorních souborů. Rádi jsme předávali také informace o bohaté činnosti folklorních souborů, ať už se jedná
o výroční koncerty mnoha našich jubilantů, anebo o pravidelné koncerty a vystoupení v období adventu. Naplno se rozběhla příprava "VIII. národního krojového plesu FoS ČR". Který se uskuteční 5. února 2005 ve Žďáru nad Sázavou, pravidelně se začal scházet také přípravný výbor XI. ročníku "Zpěváčků".
V polovině září ukončil zaměstnanecký poměr ve sdružení generální sekretář zahraničních
vztahů Dagmar Matonohová a koncem listopadu na vlastní žádost ze sekretariátu odešla Hana Wernerová. Naše řady naopak v říjnu posílila slečna Lucie Radová a od Nového roku paní Zdenka Nová. Ona i ostatní pracovníci sekretariátu Vám přejí hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2005.

Jiří Pokorný

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 01.01.2005 v 13:22 hodin

Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
    FOLKLORNÍ AKCE
      TURISTIKA