HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

* EVROPSKÁ AGENDA * čtyřjazyčný tematický slovník Č-A-N-F

TISKOVÁ ZPRÁVA
Dne 17. února 2005 odpoledne se v prostorách nově otevřeného Evropského domu v Praze uskutečnila slavnostní prezentace čtyřjazyčného tematického slovníku EVROPSKÁ AGENDA, vydaného nakladatelstvím Resonance z Domažlic, spojená s tiskovou konferencí o tomto díle. Akce se zúčastnilo téměř 70 pozvaných hostů z řad českých poslanců Evropského parlamentu, poslanců a senátorů Parlamentu ČR, představitelů ministerstev, hospodářských i vzdělávacích institucí a novinářů.
Folklorní sdružení ČR
Prezentaci moderoval Jan Štolba z vydavatelství Economia. Představení tohoto česko-anglicko-německo-francouzského slovníku se zhostil sám jeho autor, Bohuslav Balcar. Poukázal na to, že si nakladatelství bylo vědomo nutnosti vnést do slovníkové literatury dílo, které by pomohlo těm, kdo zvládli některý z oněch cizích jazyků na všeobecné úrovni, vytvořit si vědomostní nadstavbu v širokém spektru oborů, v nichž budou dříve či později muset komunikovat v ústním dialogu či písemném kontaktu s cizojazyčnými partnery z ostatních zemí Evropské unie a případně i z jiných zemí celého světa. Nemapuje slang vytvořený úředníky evropských unijních orgánů, který je srozumitelný často pouze jim. Nechce být ani akademickým slovníkem. Je naopak ryze praktickým manuálem sloužícím k tomu, aby se jeho uživatel mohl stát rovnocenným partnerem v dialogu v některém z hlavních jednacích tzv. pilotních jazyků Evropské unie jako domova 450 milionů lidí. Uživatelům slovníku je v širokém záběru 50 tematických kapitol, počínaje důležitými údaji o Evropské unii přes politiku, hospodářství, kulturu a sport až k náboženství dána možnost dobře se na takové kontakty připravit. Druhou část slovníku tvoří interaktivní rejstříky umožňující rychlou orientaci a nalezení ekvivalentů kteréhokoliv pojmu známého uživateli slovníku v jednom jazyce, ve všech třech ostatních.
Jedním ze samostatných témat slovníku je po zásluze také kapitola o lidové kultuře, protože tento fenomén je pro Českou republiku "rodinným stříbrem", které nám mohou jiné země závidět. Tuto skutečnost rozvinul v krátkém velmi výstižném projevu předseda největší kulturní nevládní organizace v zemi, Folklorního sdružení České republiky, pan Zdeněk Pšenica.
Folklorní sdružení ČR
Přínos slovníku rozšíření a prohloubení kontaktů mezi příslušníky národů Evropské unie ve svém pozdraveném projevu vyzdvihl velvyslanec Lucemburského velkovévodství, Jeho exce-lence pan Pierre Louis Lorenz. Zdůraznil mimořádný význam znalosti cizích jazyků v menších zemích, jakými jsou právě Česká republika a Lucembursko a vyslovil přesvědčení, že se slovník stane zajímavou a užitečnou pomůckou i v jeho rodné zemi.
Folklorní sdružení ČR
Slovník na jeho pomyslnou dráhu k co největšímu počtu jeho uživatelů " odstartoval" známý politik, bývalý ministr zahraničních věcí Československé federativní republiky, pan Jiří Dienstbier. Zdůraznil důkladnost, s jakou byl výběr jednotlivých kapitol a pojmů v nich pro-veden, přivítal kapitoly přinášející přehled nejrůznějších zkratek názvů různých institucí a organizací v Evropě i ve světě. Neopomněl připomenout dnes mnohdy ještě nesplněnou povinnost současných českých politiků i úředníků státních institucí aktivně zvládnout některý z hlavních cizích jazyků.
Velmi zaslouženého potlesku a všeobecných sympatií se dočkala vokálně-hudební skupina GUTTA z Plzně, která jako trio krásných hradních dam v dobových kostýmech, vedených středověkým bardem, přednesla výběr starodávných skladeb z různých evropských zemí, který jednoznačně korespondoval s filozofií nakladatelství Resonance, jíž se řídilo při přípravě slovníku - aby se stal svým uživatelům multilingvistickým pomocníkem.
Folklorní sdružení ČR
Informace o slovníku, jeho obsahu, ceně a kontaktech pro zaslání objednávky:
Nakladatelství RESONANCE, ul.B.Němcové 74, 344 01 Domažlice, e-mail: resonance@sendme.cz
Folklorní sdružení ČR
Folklorní sdružení ČR
Folklorní sdružení ČR

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 19.02.2005 v 10:14 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA