HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

* EVROPSKÁ AGENDA * čtyřjazyčný tematický slovník Č-A-N-F

TISKOVÁ ZPRÁVA
Dne 17. února 2005 odpoledne se v prostorách nově otevřeného Evropského domu v Praze uskutečnila slavnostní prezentace čtyřjazyčného tematického slovníku EVROPSKÁ AGENDA, vydaného nakladatelstvím Resonance z Domažlic, spojená s tiskovou konferencí o tomto díle. Akce se zúčastnilo téměř 70 pozvaných hostů z řad českých poslanců Evropského parlamentu, poslanců a senátorů Parlamentu ČR, představitelů ministerstev, hospodářských i vzdělávacích institucí a novinářů.
Folklorní sdružení ČR
Prezentaci moderoval Jan Štolba z vydavatelství Economia. Představení tohoto česko-anglicko-německo-francouzského slovníku se zhostil sám jeho autor, Bohuslav Balcar. Poukázal na to, že si nakladatelství bylo vědomo nutnosti vnést do slovníkové literatury dílo, které by pomohlo těm, kdo zvládli některý z oněch cizích jazyků na všeobecné úrovni, vytvořit si vědomostní nadstavbu v širokém spektru oborů, v nichž budou dříve či později muset komunikovat v ústním dialogu či písemném kontaktu s cizojazyčnými partnery z ostatních zemí Evropské unie a případně i z jiných zemí celého světa. Nemapuje slang vytvořený úředníky evropských unijních orgánů, který je srozumitelný často pouze jim. Nechce být ani akademickým slovníkem. Je naopak ryze praktickým manuálem sloužícím k tomu, aby se jeho uživatel mohl stát rovnocenným partnerem v dialogu v některém z hlavních jednacích tzv. pilotních jazyků Evropské unie jako domova 450 milionů lidí. Uživatelům slovníku je v širokém záběru 50 tematických kapitol, počínaje důležitými údaji o Evropské unii přes politiku, hospodářství, kulturu a sport až k náboženství dána možnost dobře se na takové kontakty připravit. Druhou část slovníku tvoří interaktivní rejstříky umožňující rychlou orientaci a nalezení ekvivalentů kteréhokoliv pojmu známého uživateli slovníku v jednom jazyce, ve všech třech ostatních.
Jedním ze samostatných témat slovníku je po zásluze také kapitola o lidové kultuře, protože tento fenomén je pro Českou republiku "rodinným stříbrem", které nám mohou jiné země závidět. Tuto skutečnost rozvinul v krátkém velmi výstižném projevu předseda největší kulturní nevládní organizace v zemi, Folklorního sdružení České republiky, pan Zdeněk Pšenica.
Folklorní sdružení ČR
Přínos slovníku rozšíření a prohloubení kontaktů mezi příslušníky národů Evropské unie ve svém pozdraveném projevu vyzdvihl velvyslanec Lucemburského velkovévodství, Jeho exce-lence pan Pierre Louis Lorenz. Zdůraznil mimořádný význam znalosti cizích jazyků v menších zemích, jakými jsou právě Česká republika a Lucembursko a vyslovil přesvědčení, že se slovník stane zajímavou a užitečnou pomůckou i v jeho rodné zemi.
Folklorní sdružení ČR
Slovník na jeho pomyslnou dráhu k co největšímu počtu jeho uživatelů " odstartoval" známý politik, bývalý ministr zahraničních věcí Československé federativní republiky, pan Jiří Dienstbier. Zdůraznil důkladnost, s jakou byl výběr jednotlivých kapitol a pojmů v nich pro-veden, přivítal kapitoly přinášející přehled nejrůznějších zkratek názvů různých institucí a organizací v Evropě i ve světě. Neopomněl připomenout dnes mnohdy ještě nesplněnou povinnost současných českých politiků i úředníků státních institucí aktivně zvládnout některý z hlavních cizích jazyků.
Velmi zaslouženého potlesku a všeobecných sympatií se dočkala vokálně-hudební skupina GUTTA z Plzně, která jako trio krásných hradních dam v dobových kostýmech, vedených středověkým bardem, přednesla výběr starodávných skladeb z různých evropských zemí, který jednoznačně korespondoval s filozofií nakladatelství Resonance, jíž se řídilo při přípravě slovníku - aby se stal svým uživatelům multilingvistickým pomocníkem.
Folklorní sdružení ČR
Informace o slovníku, jeho obsahu, ceně a kontaktech pro zaslání objednávky:
Nakladatelství RESONANCE, ul.B.Němcové 74, 344 01 Domažlice, e-mail: resonance@sendme.cz
Folklorní sdružení ČR
Folklorní sdružení ČR
Folklorní sdružení ČR

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 19.02.2005 v 10:14 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA